dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

prSSH EN IEC 62822-3:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 66
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62822-3:2018   CLC/TC 26
This standard is equivalent to:
IEC 62822-3 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 26


Printo


Titulli në shqip

Pajisje elektrike saldimi- Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 3: Pajisje saldimi me rezistencë

Titulli në anglisht

Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 3: Resistance welding equipment

Qëllimi në shqip

IEC 62822-3:2017 aplikohet për pajisjet për saldimin me rezistencë dhe proiceset e perziera për përdorim profesional nga profesionistët dhe asistentet. Ky dokument specifikon procedurat për vlerësimin e ekspozimit të njeriut në fushat magnetike të prodhuara nga pajisjet e saldimit me rezistencë. Ai mbulon efektet biologjike jo-termike në intervalin e frekuencës nga 0 Hz në 10 MHz dhe përcakton skenarët e standardizuar të provës.

Qëllimi në anglisht

IEC 62822-3:2017 applies to equipment for resistance welding and allied processes designed for occupational use by professionals and for use by laymen. This document specifies procedures for the assessment of human exposure to magnetic fields produced by resistance welding equipment. It covers non-thermal biological effects in the frequency range from 0 Hz to 10 MHz and defines standardized test scenarios.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje të saldimit elektrik - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 1: Standard i familjes së produktit