dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN IEC 62228-3:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 80
Çmimi: 6128 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62228-3:2019   CLC/SR 47A


Printo


Titulli në shqip

Qarqe të integruara - Vlerësimi i EMC së transmetuesve - Pjesa 3: Transmetuesit CAN

Titulli në anglisht

Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers

Qëllimi në shqip

Kjo pjesë e IEC 62228 specifikon metodat e provës dhe matjes për vlerësimin EMC të IC-ve të transmetuesve CAN në kushte të rrjetit. Ai përcakton konfigurimin e provave, kushtet e provës, sinjalet e provës, kriteret e dështimit, procedurat e provës, konfigurimet e provës dhe bordet e provës. Isshtë e aplikueshme për transmetuesit standardë CAN, transmetuesit CAN me funksionalitet të rrjetëzimit të pjesshëm dhe transmetuesit CAN me aftësi fleksibël të shkallës së të dhënave dhe mbulesat - emetimin e shqetësimeve RF, - imunitetin ndaj shqetësimeve të RF, - imunitetin ndaj impulseve, dhe - imunitetin ndaj elektrostatikut shkarkimet (ESD).

Qëllimi në anglisht

This part of IEC 62228 specifies test and measurement methods for EMC evaluation of CAN transceiver ICs under network condition. It defines test configurations, test conditions, test signals, failure criteria, test procedures, test setups and test boards. It is applicable for CAN standard transceivers, CAN transceivers with partial networking functionality and CAN transceivers with flexible data rate capability and covers - the emission of RF disturbances, - the immunity against RF disturbances, - the immunity against impulses, and - the immunity against electrostatic discharges (ESD).

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Qarqe të integruara - Vlerësimi i pajtueshmërisë elektromagnetike (EMC) të transmetuesve - Pjesa 1: Kushtet dhe përcaktimet e përgjithshme