dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

prSSH ISO 20138-1:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 82
Çmimi: 6545 lek


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Llogaritja performancës së frenimit (ndalimi, ngadalësimi dhe frenimi në stacion) - Pjesa 1: Alogaritme të përgjithshme që përdorin llogaritjen e vlerës mesatare

Titulli në anglisht

Railway applications - Calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This document specifies methodologies for calculation of braking performance for railway rolling stock and is applicable to all countries. This document describes the general algorithms/formulae using mean value inputs to perform calculations of brake equipment and braking performance in terms of stopping/slowing distances, stationary braking, power and energy for all types of rolling stock, either as single vehicles or train formations, with respect to the braking distance. The calculations can be used at any stage of the assessment process (design, manufacture, testing, verification, investigation, etc.) of railway rolling stock. This document does not set out the specific acceptance criteria (pass/fail). This document is not intended to be used as a design guide for selection of brake systems and does not specify performance requirements. This document does not provide a method to calculate the extension of stopping distances when the level of available adhesion is exceeded (wheel slide activity). This document contains examples of the calculation of brake forces for different brake equipment types and calculation of stopping distance and stationary braking relevant to a single vehicle or a train.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.