dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

prSSH EN IEC 62884-3:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 18
Çmimi: 2915 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62884-3:2018   CLC/SR 49
This standard is equivalent to:
IEC 62884-3 Ed. 1.0 en   IEC/TC/TC 49


Printo


Titulli në shqip

Teknika matjeje të oshilatorëve dielektrik, piezoelektrik dhe elektrostatik - Pjesa 3: Metodat provës së ndryshimeve të frekuencës për shkak të ndryshimeve të brendshme me kalimin e kohës në oshilator

Titulli në anglisht

Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 3: Frequency aging test methods

Qëllimi në shqip

IEC 62884-3: 2018 (E) përshkruan metodat për matjen dhe vlerësimin e provave të ndryshimit të frekuencës për shkak të ndryshimeve të brendshme me kalimmin e kohës së oshilatorëve piezoelektrik, dielektrik dhe elektrostatik, duke përfshirë Oshilatorët e rezonatorëve dielektrik (DRO) dhe oshilatorët që përdorin FBAR (tutje referuar si "Oshilator"). Qëllimi i këtyre provave është të sigurojë të dhëna statistikore. Ky dokument u zhvillua nga punimet në lidhje me IEC 60679-1: 2007 (botimi i tretë), teknikat e matjes së të cilave u ristrukturuan në pjesë të ndryshme nën një referencë të projektit të ri. Ky dokument është metoda e matjes vetëm për ndryshimin e frekuencës

Qëllimi në anglisht

IEC 62884-3:2018(E) describes the methods for the measurement and evaluation of frequency aging tests of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators, including Dielectric Resonator Oscillators (DRO) and oscillators using FBAR (hereinafter referred to as "Oscillator"). The purpose of those tests is to provide statistical data supporting aging predictions. This document was developed from the works related to IEC 60679-1:2007 (third edition), the measurement techniques of which were restructured into different parts under a new project reference. This document describes the measurement method for frequency aging only.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.