dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN IEC 62928:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 56
Çmimi: 5236 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62928:2018   CLC/TC 9X
This standard is equivalent to:
IEC 62928 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 9


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Mjeti hekurudhor - Bateritë për tërheqje në bordin e trenit me jone litiumi

Titulli në anglisht

Railway applications - Rolling stock - Onboard lithium-ion traction batteries

Qëllimi në shqip

IEC 62928:2017 specifikon rekomandimet në lidhje me projektimin, parametrat e operimit, sigurinë, shkëmbimin e të dhënave, provat rutinë dhe tip, si edhe shënjimi dhe modelimi i baterive tërheqëse me jone litiumi në bordin e trenit për zbatimet në hekurudhë. Sistemet e baterive të përshkruara në këtë dokument përdoren për sistemet e ruajtjes së energjisë (ESS) për fuqinë tërheqëse të automjeteve hekurudhore siç janë automjetet hibride siç përcaktohet në IEC 62864-1: 2016

Qëllimi në anglisht

IEC 62928:2017 specifies the design, operation parameters, safety recommendations, data exchange, routine and type tests, as well as marking and designation for onboard lithium-ion traction batteries for railway applications. Battery systems described in this document are used for the energy storage system (ESS) for the traction power of railway vehicles such as hybrid vehicles as defined in IEC 62864-1:2016

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.