dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

prSSH EN IEC 62969-1:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62969-1:2018   CLC/SR 47
This standard is equivalent to:
IEC 62969-1 Ed. 1.0 en   IEC/TC/TC 47


Printo


Titulli në shqip

Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme të ndërfaqes së fuqisë për sensorët e automjeteve

Titulli në anglisht

Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors

Qëllimi në shqip

IEC 62969-1: 2017 (E) jep kërkesa të përgjithshme për vlerësimet e performancës dhe kushtet mjedisore për ndërfaqen e energjisë të sensorëve të automjeteve automobilistikë. Për vlerësimet e performancës, performancatelektrike të ndryshme elektrike siç janë rënia e tensionit nga burimi i energjisë në sensorë automobilistik, zhurmat AC dhe nivelet e tensionit. Për kushtet e mjedisit, përfshihen kushte të ndryshme të provës, siç janë temperatura, lagështia dhe dridhja. Për më tepër, termat, përkufizimet, simbolet dhe konfigurimet janë të përfshira në këtë pjesë.

Qëllimi në anglisht

IEC 62969-1:2017(E) provides general requirements for performance evaluations and environmental conditions for the power interface of automotive vehicle sensors. For performance evaluations, various electrical performances such as voltage drop from power source to automotive sensors, AC noises and voltage level are included. For environmental conditions, various test conditions such as temperature, humidity and vibration are included. In addition, terms, definitions, symbols and configurations are covered in this part.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 2: Metodat e vlerësimit të eficiencës së transmetimit të energjisë pa tel duke përdorur rezonancën për sensorët e automjeteve
Anglisht
Projekt 
 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 4: Metoda e vlerësimit të ndërfaqes së të dhënave për sensorët e automjetit