dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN IEC 62969-2:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 15
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62969-2:2018   CLC/SR 47
This standard is equivalent to:
IEC 62969-2 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 47


Printo


Titulli në shqip

Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 2: Metodat e vlerësimit të eficiencës së transmetimit të energjisë pa tel duke përdorur rezonancën për sensorët e automjeteve

Titulli në anglisht

Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors

Qëllimi në shqip

IEC 62969-2:2018 specifikon procedurat dhe përcaktimet për matjen e eficiencës së sistemit të transmetimit të fuqisëpa tel për sensorët e automjeteve. Ky dokument merret me gamën e fuqiosë poshtë 500 mW.

Qëllimi në anglisht

IEC 62969-2:2018 specifies procedures and definitions for measuring the efficiency of the wireless power transmission system for the automotive vehicles sensors. This document deals with the power range below 500 mW.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme të ndërfaqes së fuqisë për sensorët e automjetit
Anglisht
Publikuar 
21.04.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 3: Rikupetrimin i energjisë piezoelektrike të prodhuar për sensorët e automjetit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 4: Metoda e vlerësimit të ndërfaqes së të dhënave për sensorët e auto