dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN ISO 6888-1:1999/A2:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN ISO 6888-1:1999/FprA2   CEN/TC 275
This standard is identical to:
ISO 6888-1:1999/Amd 2   ISO/TC 34/SC 9


Printo


Titulli në shqip

Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë - Metoda horizontale për numërimin e stafilokokut koagulazë - pozitiv (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 1: Teknika që bazohet në përdorimin e terrenit Baird-Parker agar - Amendament 2: Përfshirja e një testi alternativ konfirmimi duke përdorur metodën e stabilitetit RPFA (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)

Titulli në anglisht

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation test using RPFA stab method (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 1: Teknika me përdorimin e mjedisit agar Baird - Parker
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë - Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 1: Teknika që bazohet në përdorimin e terrenit agar Baird - Parker- Amendamenti 1: Perfshirja e të dhënave të përpikërisë (ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003)
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 2: Teknika me përdorim të mjedisit me agar të plazmës fibrinogjen
Anglisht
Publikuar 
25.05.2012 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 2: Teknika e perdorur me plazëm lepuri në mjedisin fibrinogjen agari me - Amendamenti 1: Perfshirja e te dhenave te perpikmerise (ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003)
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 3: Diktimi dhe teknika MPN për numra të vegjël