Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-01-25
Time: 07:18


SSH ISO 18400-104:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 133
Çmimi: 7497 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO/FDIS 18400-104   ISO/TC 190/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 104: Strategjitë

Titulli në anglisht

Soil quality - Sampling - Part 104: Strategies

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.080.05 - Ekzaminimi i tokave në përgjithësi


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 101: Kuadri për përgatitjen dhe zbatimin e planit të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 102: Përzgjedhja dhe zbatimi i teknikave të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 105: Paketimi, transporti, magazinimi dhe ruajtja e mostrave
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 107: Regjistrimi dhe raportimi
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 206: Mbledhja, trajtimi dhe ruajtja e dherave në kushte aerobike për vlerësimin e proceseve mikrobiologjike, biomasës dhe diversitetit në laborator

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri