dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Tetor - Dhjetor 2020 DPS ka miratuar 832 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 706 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 126 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

DS TR 136 903V15.2.0:2020

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 44
Çmimi: 4641 lek


Printo


Titulli në shqip

LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 15.2.0 Publikimi 15)

Titulli në anglisht

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Derivation of test tolerances for Radio Resource Management (RRM) conformance tests (3GPP TR 36.903 version 15.2.0 Release 15)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
41 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 14.1.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
41 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 13.4.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
41 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 13.5.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 13.6.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
41 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 14.0.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 14.2.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
14.12.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 14.4.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
27.10.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 15.1.0 Publikimi 15)