dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Tetor - Dhjetor 2020 DPS ka miratuar 832 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 706 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 126 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN ISO 15151:2020

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 36
Çmimi: 4403 lek


Printo


Titulli në shqip

Qumështi, produktet e qumështit, formulë për foshnje dhe ushqyes për të rritur - Përcaktimi i mineraleve dhe elementëve gjurmë - Metoda e spektrometrisë së emisionit atomik plazma të bashkuar induktivisht (ICP-AES) (ISO 15151: 2018)

Titulli në anglisht

Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of minerals and trace elements - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) method (ISO 15151:2018)

Qëllimi në shqip

Ky dokument specifikon një metodë për përcaktimin sasior të përmbajtjes së kalciumit (Ca), bakrit (Cu), hekurit (Fe), magnezit (Mg), manganit (Mn), fosforit (P), kaliumit (K), natriumit ( Na) dhe zinku (Zn) nga spektrometria e emisioneve atomike plazmatike të induktuar me frekuencë të lartë (ICP-AES). Metoda është e zbatueshme për qumështin, pluhurin e qumështit, gjalpin, djathin, hirrë, pluhur hirrë, formulat e foshnjave dhe produktet ushqyese për të rriturit brenda kufijve të dhënë në Tabelën 1.

Qëllimi në anglisht

This document specifies a method for the quantitative determination of the content of calcium (Ca), copper (Cu), iron (Fe), magnesium (Mg), manganese (Mn), phosphorus (P), potassium (K), sodium ( Na) and zinc (Zn) by high frequency induced plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The method is applicable to milk, milk powder, butter, cheese, whey, whey powder, infant formulas and adult nutritional products within the ranges given in Table 1.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.