dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Tetor - Dhjetor 2020 DPS ka miratuar 832 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 706 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 126 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN ISO 20647:2020

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek


Printo


Titulli në shqip

Formulat e foshnjave dhe produktet ushqyese për të rriturit - Përcaktimi i përmbajtjes totale të jodit - Spektrometria e masës plazmatike të bashkuar induktivisht (ICP-SM) (ISO 20647: 2015)

Titulli në anglisht

Infant formula and adult nutritionals -Determination of total iodine - Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (ISO 20647:2015)

Qëllimi në shqip

ISO 20647: 2015 specifikon një metodë për përcaktimin sasior të jodit total në formulën e foshnjave dhe formulën ushqyese për të rriturit. [1] Metoda është e zbatueshme për matjen e jodit total në formulën e foshnjave dhe formulën ushqyese për të rritur nga 0,5 µg / 100g në 1 500 μg / 100g produkt përfundimtar të rindërtuar dhe për produktet e gatshme për të ushqyer nga 2,5 μg / 100 g në 1 000 μg / 100 g duke përdorur ICP-MS. Duke përdorur formulë të ndryshme të foshnjave dhe produkte ushqyese për të rriturit, metoda iu nënshtrua një studimi ndërlaboratorik. Nivelet e marra varionin nga 3,47 μg / 100 g në 124 µg / 100 g. Për të gjitha të dhënat precize në lidhje me studimin ndërlaboratorik, shih Tabelën A.1 të vendosur në Shtojcën A.

Qëllimi në anglisht

ISO 20647:2015 specifies a method for the quantitative determination of total iodine in infant formula and adult nutritional formula.[1] The method is applicable to the measurement of total iodine in infant formula and adult nutritional formula from 0,5 µg/100g to 1 500 µg/100g reconstituted final product and for ready-to-feed products from 2,5 µg/100 g to 1 000 µg/100 g using ICP-MS. Using various infant formula and adult nutritional products, the method was subjected to an interlaboratory study. Levels obtained ranged from 3,47 µg/100 g to 124 µg/100 g. For all precision data related to the interlaboratory study, see Table A.1 located in Annex A.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.