dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

98/13/EC

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Pajisje të terminaleve të telekomunikacionit dhe pajisje satelitore të stacioneve tokësore, duke përfshirë njohjen reciproke të konformitetit të tyre

Titulli në anglisht

Telecommunications terminal equipment and satellite earth station equipment, including the mutual recognition of their conformity

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.