dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

2009/128/EC

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Direktiva 2009/128/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 21 tetor 2009 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit për të arritur shfrytëzimin e qëndrueshëm të pesticideve

Titulli në anglisht

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.