dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

65/2014

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Rregullorja e Deleguar e Komisionit 65/2014 e datës 1 Tetor 2013, që plotëson Direktivën e BE/2010/30 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me etiketimin e energjisë së furrave shtëpiake të gatimit dhe aspiratorëve

Titulli në anglisht

Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 of 1 October 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of domestic ovens and range hoods

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.