dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

65/2014

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Rregullorja e Deleguar e Komisionit 65/2014 e datës 1 Tetor 2013, që plotëson Direktivën e BE/2010/30 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me etiketimin e energjisë së furrave shtëpiake të gatimit dhe aspiratorëve

Titulli në anglisht

Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 of 1 October 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of domestic ovens and range hoods

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.