dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

2013/53/EU

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Direktiva e BE 2013/53 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 20 Nëntor 2013 mbi varkat artizanale për shlodhje dhe mjetet ujore personale dhe shfuqizimin e Direktivës së KE/94/25

Titulli në anglisht

Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.