dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

2013/29/EU

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Direktiva 2013/29/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 qershor 2013 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vendosjen në treg të artikujve piroteknikë (e ndryshuar)

Titulli në anglisht

Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast)

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.