dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

01.080.40


Titulli në shqip

Simbole grafike që përdoren në vizatime, skema, tabela të inxhinierisë elektronike dhe elektroteknike si dhe në dokumentacion teknik të produkteve që kanë lidhje me to

Titulli në anglisht

Graphical symbols for use on electrical and electronics engineering drawings, diagrams, charts and in relevant technical product documentation