dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

01.080.40


Titulli në shqip

Simbole grafike që përdoren në vizatime, skema, tabela të inxhinierisë elektronike dhe elektroteknike si dhe në dokumentacion teknik të produkteve që kanë lidhje me to

Titulli në anglisht

Graphical symbols for use on electrical and electronics engineering drawings, diagrams, charts and in relevant technical product documentation