dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

01.080.50


Titulli në shqip

Simbole grafike që përdoren në vizatime të informatikës dhe telekomunikacionit si dhe në dokumentacion teknik të produkteve që kanë lidhje me to

Titulli në anglisht

Graphical symbols for use on information technology and telecommunications technical drawings and in relevant technical product documentation