dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 11: Nxehtësia e hidratimit - Metoda e kalorimetrisë së përçueshmërisë izotermike
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Fletë të sheshta me fibra-çimentoje - Specifikimi i produktit dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
25.03.2019 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Testimi i betonit – Pjesa 2 : Vetitë e betonit të sapo përgatitur
Anglisht
Publikuar 
25.03.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Menaxhimi mjedisor për betonin dhe strukturat prej betoni – Pjesa 4 : Projekti mjedisor i strukturave të betonit
Anglisht
Publikuar 
25.03.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Spërkatje termike - Provat për miratimin e spërkatesve termikë (ISO 14918:2018)
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 6: Kontrolli i prodhimit në fabrikë dhe provat periodike
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 5: Standardi i produktit
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 4: Metodat e provës së vetive fizike të komponentëve dhe shtesave
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 3: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për shkallën e rrjedhjes së gazit dhe për tolerancat e përqëndrimit të gazit
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 2: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për depërtimin e lagështisë
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 1: Të përgjithëshme, përshkrimi i sistemit, rregullat për zëvendësimin, tolerancat dhe cilësin vizuale
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Qelqi në ndërtim - Qelq i veshur - Pjesa 4: Standardi i produktit
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Menaxhim i cilësisë - Udhëzime për planet e cilësisë
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzime për monitorimin dhe matjen
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzime për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë organizatave
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzimet për trajtimin e ankesave në organizata
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzime për kodet e sjelljes për organizatat
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Menaxhim efektiv - Udhëzim për burimet strategjike dhe marrëveshjet e zhvillimit (ISO 41012:2017)
Anglisht
Shfuqizuar 
20.03.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për planet e cilësisë
Anglisht
Publikuar 
15.03.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Aparate ndihmëse për absorbimin e urinës - Pjesa 1: Testimi i produkteve të plota

49280 të gjetura, faqe 1 nga 2464        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7