dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
184 fq.
PDF
8449 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 1: Projektim i rrjetit të përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
381 fq.
PDF
11543 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 15: Veçori Shtesë të Rrjetit për Menaxhimin e Lëvizshmërisë (ANF-ISIMM) shtresat e transportit të pavarura
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 14: Shërbim i të Dhënave të Shkurtra me Veçori Shtesë të Rrjetit (ANF-ISISDS) shtresat e transportit të pavarura
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
193 fq.
PDF
8449 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 13: Thirrje në Grup me Veçori Shtesë të Rrjetit (ANF-ISIGC) shtresat e transportit të pavarura
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
119 fq.
PDF
7021 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 12: Thirrje Individuale me Veçori Shtesë të Rrjetit (ANF-ISIIC) shtresat e transportit të pavarura
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 11: Projektimi i Përgjithshëm, SIP/IP
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 10: Projektimi i Përgjithshëm, PSS1 mbi E.1
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 9: Shtresa e transportit të pavarur, projektimi i Përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 3: Ndërveprimi tek Ndërfaqja e Ndër-Sistemit (ISI); Nën-pjesa 8: Zbatimi i Formatit të Përgjithshëm Audio
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfisht (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 9: Kërkesa të përgjithshme për shërbimet shtesë
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Grupi i Përdoruesve; Përafrimi Qëndrore i Përdoruesit; Udhëzime për përdoruesit; Praktikat më të mira për të ndërvepruar në Ekosistemin Dixhital
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
204 fq.
PDF
8449 lek 
Faktorët Njerëzorë (HF); Terminologjia në qendër të përdoruesit për pajisjet ekzistuese dhe të ardhshme të ICT, shërbimet dhe aplikacionet
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
97 fq.
PDF
6545 lek 
EMTEL; Studimi i rasteve të përdorimit dhe komunikimeve që përfshijnë pajisjet IoT në sigurimin e situatave emergjente
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
SmartM2M; Kuadri i botimeve SAREF që përforcon çiftimin e komunitetit të tij dhe të përdoruesve
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
SmartM2M; Udhëzime për konsolidimin e SAREF me modelet e reja të referencës dhe të ontologjisë, bazuar në përvojën nga projekti ITEA SEAS
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Studim mbi shërbimet e shpërndarjes të përmbajtjes peer-to-peer bazuar në IMS (3GPP TR 22.906 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Studimi i fizibilitetit të përbërjes së rrjetit (3GPP TR 22.980 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Studimi mbi Shërbimin e Transmetimit Personal (PBS) (3GPP TR 22.947 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Studimi mbi alternativat e E.164 për Komunikimet Tipi-Makinës (MTC) (3GPP TR 22.988 versioni 15.0.0 Publikimi 15)

52805 të gjetura, faqe 1 nga 2641        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7