dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Komandat për kërkimin e teksteve interaktive
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Ngjitës me modul të ulët elasticiteti për lidhjen e jashtme të pllakave qeramike
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
143 fq.
PDF
7497 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Lista e elementeve të të dhënave bibliografike për përdorim në shkëmbimin dhe hetimin e të dhënave
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Dokumentacioni - Karakteristikat e kontrollit bibliografik
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Informacion dhe dokumentacion. Formati për shkëmbimin e informacionit
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Shërbimet e regjistrit për bibliotekat dhe organizatat përkatëse
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Mikrografi – Tregues imazhi (blip) që përdoret për rulat e mikrofilmave 16 mm dhe 35 mm
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Mikrofilmimi i vizatimeve teknike dhe i dokumenteve të tjera të zyrës së projektimit – Pjesa 1: Proçedurat e punës
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Sisteme të alarmit - Sisteme dhe pajisje të transmetimit të alarmit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sistemet e transmetimit të alarmit
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sisteme alarmi - Sisteme të mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 6: Furnizuesit e energjisë
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 11: Nxehtësia e hidratimit - Metoda e kalorimetrisë së përçueshmërisë izotermike
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Mikrografi - Përmasat për rrotullat e përdorura për mikrofilmin 16 mm dhe 35 mm
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Qendrat e kontaktit të klientëve - Pjesa 2: Kërkesat për klientët që përdorin shërbimet e qendrave të kontaktit të klientëve (ISO 18295-2:2017)
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Qendrat e kontaktit të klientëve - Pjesa 1: Kërkesat për qendrat e kontaktit të klientëve (ISO 18295-1:2017)
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Informacion gjeografik - Gjuha e etiketimit gjeografik (GML) – Pjesa 2: Skemat e zgjeruara dhe rregullat e kodimit (ISO 19136-2:2015)
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Fletë të sheshta me fibra-çimentoje - Specifikimi i produktit dhe metodat e provës
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 2-10: Dedektorët e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve - Kontaktet në gjëndje të bllokuar (magnetike)
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Atmosfera e vendit të punës - Aparatet elektrike që përdoren për detektimin e drejtëpërdrejt dhe matjen e drejtëpërdrejt të përqëndrimit të gazeve dhe avujve toksikë - Pjesa 4: Udhëzues për zgjedhjen, instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen
Anglisht
Publikuar 
22.01.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Implante për kirurgji - Proteza të pjesshme dhe totale kokso-femorale - Pjesa 4: Përcaktimi i vetive të qëndrueshmërisë dhe performancës së komponentëve femoral me trung (bisht)

48388 të gjetura, faqe 1 nga 2420        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7