dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Strukturat mekanike për pajisjet elektrike dhe elektronike - Menaxhimi termal për panelet në përputhje me serinë e standardeve IEC 60297 dhe IEC 60917 - Pjesa 6: Riqarkullimi i ajrit dhe bypass i paneleve të brendshme
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Komponentë elektronik - Ruajtja afatgjatë e pajisjeve elektronike gjsmëpërçuese - Pjesa 3: Të dhënat
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Komponentë induktivë me frekuencë të lartë - Karakteristikat elektrike dhe metodat e matjes - Pjesa 2: Rryma e vlerësuar për bobinat e induksionit për konvertuesit rrymë e vazhduar DC - rrymë e vazhduar DC
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje matëse elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statik për energjinë aktive AC (klasat 0.1S, 0.2S dhe 0.5S)
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje matëse elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit statik për energjinë aktive AC (klasat 0.2 S dhe 0.5 S)
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
121 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje matëse elektrike - Kërkesa të përgjithshme. provat dhe kushtet e provës - Pjesa 11: Pajisja matëse
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikime për cilësinë teknike të hekzafloridit të sulfurit (SF6) dhe gazit plotësues për tu përdorur në përzierjet e saj për përdorin në pajisje elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisjet elektroteknike per vagonat - Pjesa 5: Komponentët elektroteknik për vagonat
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime hekurudhore - Pajisje elektrike për vagonin - Pjesa 4: Komponentët elektroteknik - Rregullat për ndërprerësit e qarkut për rrymë alternative
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisjet elektrike për vagonat - Pjesa 3: Komponentët elektroteknikë - Rregulla për çelësat për ndërprerjen e qarkut të rrymës së vazhduar
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
71 fq.
PDF
6128 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet e fiksuara - Kërkesat për vlefshmërinë e instrumenteve të simulimit të përdorura për projektimin e sistemeve të furnizimit me energji për tërheqjen elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kërkesat për aftësinë e lëvizjes në rast zjarri në bordin e vagonit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime hekurrudhore - Tensionet e ushqimit të sistemeve tërheqës
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime hekurudhore - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Siguria lidhur me komunikimin në sistemet e transmetimit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjet hekurudhor - Masat mbrojtëse në lidhje me rreziqet elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, të sinjalizimit dhe të përpunimit - Software-i (programi) për sistemet e kontrollit dhe të mbrojtjes në hekurudhë
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet e palëvizshme - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Harmonizimi ikërkesave të performancës mjedisore për produktet elektrike dhe elektronike - Studimi i fizibilitetit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Modulet fotovoltaike (PV) - Prova e ngarkesës të borës jo uniforme
Anglisht
Projekt 
30.07.2020 
92 fq.
PDF
6545 lek 
Rekomandime për energjinë e rinovueshme dhe sistemet hibride për elektrifikimin rural - Pjesa 12-1: Përzgjedhja e llambave dhe pajisjeve të ndriçimit për sistemet e elektricitetit jashtë rrjetit

52356 të gjetura, faqe 1 nga 2618        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7