dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 2: Mjedisi - Seksioni 1: Përshkrimi i mjedisit - Mjedisi elektromagnetik për interferencat e frekuencës së ulët dhe transmetimin e sinjalit në sistemet publike të furnizimit me energji
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje transmetimi për radiokomunikacion - Përgjigja e frekuencës së pajisjes konvertuese optiko-elektrike në radio frekuencën e lartë mbi sistemet e fibrave - Metoda e matjes
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Metodat e matjes së një tensioni me gjysëm gjatësi vale dhe një parametër të frekuencës së sinjalit të luhatjes për modulatorët optik Mach-Zehnder në radio frekuencën e lartë në sistemet me fibra (RoF)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Matja e cilësisë së fuqisë në sistemet e furnizimit me energji elektrike - Pjesa 2: Provat funksionale dhe kërkesat e pasigurisë
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 21: Kërkesat e veçanta për çelësat kohorë
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative (a.c.) - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 11: Kërkesat e veçanta për marrësit e kontrollit elektronik të konsumit të rrymës së pulsuar
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 24: Matësit statik për energjinë reaktive në frekuenca kryesore (klasat 0,5 S, 1 S dhe 1)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 23: Matësit statik për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statik për energjinë aktive (klasat 0.2 S dhe 0.5 S)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit statik për energjinë aktive (klasat 1 dhe 2)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 11: Matësit elektromekanikë për energjinë aktive (klasat 0.5. 1 dhe 2)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pjesa 21: Pajisjet e kontrollit të tarifës dhe ngarkesës
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Autentifikimi biometrik për kontrollin e hyrjes në infrastrukturat kritike - Kërkesat dhe vlerësimi
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Identifikimi personal – Qëndrushmëria ndaj sulmeve të njohjes biometrike – Zbatimi i Kontrollit të Automatizuar në Kufitë Evropian
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
195 fq.
PDF
8449 lek 
Sisteme inteligjente transporti - Specifikime për shkëmbimit e të dhënave DATEX II për menaxhimin e trafikut dhe informacionit - Pjesa 7: Elementët e përbashkët të të dhënave
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
152 fq.
PDF
8330 lek 
Sisteme inteligjente transporti - Specifikime për shkëmbimit e të dhënave DATEX II për menaxhimin e trafikut dhe informacionit - Pjesa 3: Publikimi i situatës
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme inteligjente transporti - Specifikime për shkëmbimit e të dhënave DATEX II për menaxhimin e trafikut dhe informacionit - Pjesa 1: Konteksti dhe kuadri i përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Sisteme të besueshme që lejojnë autentikimin në servera - Pjesa 1: Kërkesat të Përgjithshme të Sigurisë së Sistemit
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të besueshme që lejojnë autentikimin në servera - Pjesa 2: Profili i mbrojtjes QSCD për nënshkrimin në servera
Anglisht
Publikuar 
21.05.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Njësi të sigurta për ruajtjen e të dhënavë - Klasifikimi i çelsave të sigurisë së lartë sipas qëndrueshmërisë së tyre ndaj hapjeve të pa autorizuara

49450 të gjetura, faqe 1 nga 2473        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7