dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 107: Regjistrimi dhe raportimi
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
133 fq.
PDF
7497 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 104: Strategjitë
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 102: Përzgjedhja dhe zbatimi i teknikave të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 101: Kuadri për përgatitjen dhe zbatimin e planit të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Produkte ushqimore - Përcaktimi i aktivitetit të ujit
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë - Metoda horizontale për numërimin e stafilokokut koagulazë - pozitiv (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 1: Teknika që bazohet në përdorimin e terrenit Baird-Parker agar - Amendament 2: Përfshirja e një testi alternativ konfirmimi duke përdorur metodën e stabilitetit RPFA (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metodat horizontale për marrjen e mostrës në sipërfaqe (ISO 18593:2018)
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
124 fq.
PDF
7497 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i pseudomonas aeruginosa - Pjesa 2: Metoda e numrit më të mundshëm
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesa të përgjithshme dhe udhëzime për ekzaminimet mikrobiologjike sipas kulturës (ISO 8199:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.08.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Teknologjia grafike - Kërkesat e cilësisë së printimit për materialin e shtypur - Pjesa 2:Zbatimet në printimet për qëllime tregtare që përdorin teknologji të printimit digjital
Anglisht
Publikuar 
30.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Teknologjia grafike - Kërkesat e cilësisë së printimit për materialin e shtypur - Pjesa 1: Metodat e matjes dhe skema e raportimit
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
168 fq.
PDF
8330 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-3: Lidhja sintaksore për faturën në formatin UN/CEFACT XML sipas skemës D16B
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-2: Përshtatja sintaksore për faturën dhe mandatin duke përdorur ISO / IEC 19845 (UBL 2.1)
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
242 fq.
PDF
9579 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-2: Lidhja sintaksore për faturën dhe mandatin duke përdorur ISO / IEC 19845 (UBL 2.1)
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Faturimi elektronik – Pjesa 3-1: Metodologjia për lidhjet sintaksore të elementeve thelbësore të një faturë elektronike
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 2: Lista e sintaksave në përputhje me standardin EN 16931-1
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
87 fq.
PDF
6545 lek 
Faturimi elektronik – Pjesa 6: Rezultati i provës të standardit EN 16931-1 në lidhje me zbatimin e tij praktik për përdoruesin përfundimtar
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 5; Udhëzime për përdorimin e shtesave sipas sektorit ose vendit në lidhje me standardin EN 16931-1, metodologjia që do të zbatohet në mjedisin real
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 4: Udhëzime për ndërveprimin e faturave elektronike në nivelin e transmetimit
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
152 fq.
PDF
8330 lek 
Faturimi elektronik – Pjesa 1: Modeli semantik i të dhënave të elementeve thelbësore të një fature elektronike

50499 të gjetura, faqe 1 nga 2525        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7