dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.



Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.04.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 11: Testet për toksicitetin sistemik (ISO 10993-11:2017)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Softueri i shëndetit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë e produktit
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Përpunimi aseptik i produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 2: Filtrimi sterilizues (ISO 13408-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 1: Përcaktimi i popullimit të mikroorganizmeve në produktet (ISO 11737-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Ambalazhimi për pajisje mjekësore të sterilizuara në fazën përfundimtare - Pjesa 1: Kërkesat për materialet, sistemet e barrierave sterile dhe sistemet e ambalazhimit (ISO 11607-1: 2006, përfshirë Amd 1: 2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 16: Projekti i studimit toksikokinetik për produktet e degradimit dhe substancat e filtrueshme (ISO 10993-16: 2017)
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Ekzaminimi klinik i pajisjeve mjekësore për subjektet njerëzore - Praktika e mirë klinike - Korrigjim Teknik 1 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
79 fq.
PDF
6128 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 4: Përzgjedhja e testeve për ndërveprime me gjakun (ISO 10993-4:2017)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 6: Testet për efektet lokale pas implantimit (ISO 10993-6:2016)
Anglisht
Publikuar 
30.03.2017 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje mjekësore - Simbole për tu përdorur në etiketat e pajisjeve mjekësore, etiketimi dhe informacioni që duhet të shpërndahet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 15223-1:2016, Versioni i korrigjuar 2016-12-15)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Kërkesat për pajisjet mjekësore të shënuara " STERILE " - Pjesa 2: Kërkesat për pajisjet mjekësore të trajtuara për sterilitet
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 7: Proceset alternative për pajisjet mjekësore dhe produktet e kombinuara (ISO 13408-7:2012)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Oksid etileni - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11135:2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 3: Testet për për genotoksicitetin, karcinogenicitetin dhe toksicitetin riprodhues (ISO 10993-3:2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Indikatorë kimik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 11140-1:2014)

53 të gjetura, faqe 1 nga 3        1 | 2 | 3