dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sterilizimi i pajisjeve të kujdesit shëndetësor - Vlimi në temperaturë të ulët dhe formadelhidi - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin e zakonshëm të proçesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 25424:2018)
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore -Amendament 2: Rishikimi në pikat 4.3.4 dhe 11.2 (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 11: Testet për toksicitetin sistemik (ISO 10993-11:2017)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Softueri i shëndetit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë e produktit
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 2: Filtrimi i sterilizuesit (ISO 13408-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 1: Përcaktimi i popullimit të mikroorganizmeve në produktet (ISO 11737-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Ambalazhimi për pajisje mjekësore të sterilizuara në fazën përfundimtare - Pjesa 1: Kërkesat për materialet, sistemet e barrierave sterile dhe sistemet e ambalazhimit (ISO 11607-1: 2006, përfshirë Amd 1: 2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 16: Projekti i studimit toksikokinetik për produktet e degradimit dhe substancat e filtrueshme (ISO 10993-16: 2017)
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Ekzaminimi klinik i pajisjeve mjekësore për subjektet njerëzore - Praktika e mirë klinike - Korrigjim Teknik 1 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
79 fq.
PDF
6128 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 4: Përzgjedhja e testeve për ndërveprime me gjakun (ISO 10993-4:2017)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 6: Testet për efektet lokale pas implantimit (ISO 10993-6:2016)
Anglisht
Publikuar 
30.03.2017 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje mjekësore - Simbole për tu përdorur në etiketat e pajisjeve mjekësore, etiketimi dhe informacioni që duhet të shpërndahet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 15223-1:2016, Versioni i korrigjuar 2017-03)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Kërkesat për pajisjet mjekësore të shënuara " STERILE " - Pjesa 2: Kërkesat për pajisjet mjekësore të trajtuara për sterilitet
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 7: Proceset alternative për pajisjet mjekësore dhe produktet e kombinuara (ISO 13408-7:2012)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Oksid etileni - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11135:2014)

55 të gjetura, faqe 1 nga 3        1 | 2 | 3