dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Indikatorë kimik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 11140-1:2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 3: Testet për për genotoksicitetin, karcinogenicitetin dhe toksicitetin riprodhues (ISO 10993-3:2014)
Anglisht
Publikuar 
09.12.2014 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Software i pajisjes mjekësore - Proceset software të ciklit të jetës
Anglisht
Publikuar 
09.12.2014 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet mjekësore të implantueshme aktive të parashikuara për trajtimin e takiaritmisë (përfshin defibrilatorët e implantueshëm)
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Informacion i dhënë nga prodhuesi me pajisje mjekësore
Anglisht
Publikuar 
24.04.2014 
262 fq.
PDF
9579 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme
Anglisht
Publikuar 
27.11.2013 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Trajtimi i proçesit antiseptik për kujdesin e produkteve sanitare - Pjesa 6: Sistemet e izolatorëve (ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
99 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje mjekësore - Zbatimi i menaxhimit të rrezikut në pajisjet mjekësore (ISO 14971:2007, Versioni i korrigjuar 2007-10-01)
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 12: Përgatitja e mostrës dhe e materialeve referuese (ISO 10993-12:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 9: Kuadri për identifikimin dhe përcaktimin e anës sasiore të produkteve potenciale të degraduara (ISO 10993-9:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa1 :Vlerësimi dhe prova e riskut gjatë proçesit të menaxhimit (ISO 10993-1:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 3: Liofilizimi (ISO 13408-3:2006)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 4: Teknologjitë e vendeve të pastrimit (ISO 13408-4:2005)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
103 fq.
PDF
7021 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 7: Mbetjet e sterilizimit të oksidit të etilenit (ISO 10993-7:2008)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 5: Sterilizimi në vend (ISO 13408-5:2006)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 2: Testet e sterilitetit të kryera në përkufizimin, vlefshmërinë dhe mirëmbajtjen e procesit të sterilizimit (ISO 11737-2:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 6: Sistemet e izoluesve (ISO 13408-6:2005)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 7: Mbetjet e sterilizimit të oksidit të etilenit- Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2011 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
Anglisht
Publikuar 
23.05.2011 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Ekzaminimi klinik i pajisjeve mjekësore për subjektet njerëzore - Praktika e mirë klinike (ISO 14155:2011)

55 të gjetura, faqe 2 nga 3          1 | 2 | 3