dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i fenoleve njëvalente te seleksionuar - Pjesa 1: Metoda e kromatografisë në fazë të gaztë pas përqëndrimit me ekstraktim (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 3: Metoda spektrometrike me acid sulfosalicilik
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 2: Metoda spektrometrike me fluorl-4 fenol pas distilimit (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i sulfureve të tretura - Metoda fotometrike me blu metileni.
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i klorureve - Titullimi me nitrat argjendi duke përdorur kromatin si dëftues (Metoda e Mohrit)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Udhëzime për përcaktimin e karbonit organik total (TOC) dhe të karbonit organik të tretshëm (DOC)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit Kjejdahhl - Metoda me mineralizim me selenium (EN 25663)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur. Metoda me sensor elektrokimik (EN 25814)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda spektrometrike me përdorim të difenilit 1,5 karbazides
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i fenoleve njëvalente - Pjesa 2: Metoda me derivatizimdhe kromatografi të gazt
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 1: Metoda spektrometrike me dymetil-2,6 fenol (Ky standard ështe vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i aluminit - Metoda spektometrike me përdorim të pirokatekol violetit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i seliniumit - Metoda me spektrometri të absorbimit atomik (teknika hidrure)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i lëndëve me aktivitet sipërfaqësor (detergjenteve) - Pjesa 2: Përcaktimi i detergjenteve jo-jonik duke përdorur reaktivin Dragendorff
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i pH
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i amoniakut - Metoda potenciometrike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1997 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i arsenikut total - Metoda spektrometrike me dietil-ditiokarbamat argjendi
Anglisht
Publikuar 
01.01.1997 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kalciumit dhe magneziumit - Metodat titrimetrike EDTA
Anglisht
Publikuar 
01.01.1997 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.1996 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kobaltit, nikelit, bakrit, zinkut, kadmiumit dhe plumbit - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik me flak

126 të gjetura, faqe 6 nga 7          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7