dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda spektrometrike me përdorim të difenilit 1,5 karbazides
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur. Metoda me sensor elektrokimik (EN 25814)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit Kjejdahhl - Metoda me mineralizim me selenium (EN 25663)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Udhëzime për përcaktimin e karbonit organik total (TOC) dhe të karbonit organik të tretshëm (DOC)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit - Pjesa 2: Përcaktimi i kaliumit me spektrometri të absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit - Pjesa 2: Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit me spektrometri të emisionit të flakës
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së kalciumit - Metoda me titullim me EDTA
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i cianureve - Pjesa 1: Përcaktimi i cianureve total
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit me spektrometri të absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Matja e parametrave biokimik - Përcaktimi spektrometrik i përqëndrimit të klorofilës-a
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i florureve - Pjesa 1: Metoda me sensor elekrokimik për ujin e pijshëm dhe ujrat lehtësisht të ndotura
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitriteve - Metoda spektrometrike me absorbim molekular
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i lëndëve me aktivitet sipërfaqësor (detergjenteve) - Pjesa 1: Përcaktimi i detergjenteve anionik nëpërmjet matjes së treguesit të blusë së metilenit (MBAS)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit - Pjesa 2: Përcaktimi i azotit të lidhur, pas djegies dhe oksidimit deri në dyoksidazoti dhe me dedektim kemilumineshent
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i sulfateve - Metoda gravimetrike me klorur bariumi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i amoniakut- Pjesa 1: Metoda skeptrometrike manuale
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i klorureve - Titullimi me nitrat argjendi duke përdorur kromatin si dëftues (Metoda e Mohrit)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i sulfureve të tretura - Metoda fotometrike me blu metileni.
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i fenoleve njëvalente te seleksionuar - Pjesa 1: Metoda e kromatografisë në fazë të gaztë pas përqëndrimit me ekstraktim (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i aluminit - Metoda spektometrike me përdorim të pirokatekol violetit

125 të gjetura, faqe 5 nga 7          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7