dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
26.11.2014 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat për krijimin e ndërveprimit midis proçeseve në ndërmarjet prodhuese - Modeli i maturimit për vlerësimin e ndërveprimit në ndërmarje
Anglisht
Publikuar 
19.09.2013 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria sociale - Menaxhimi i emergjencave - Kërkesat për reagimin ndaj incidentit
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Teknikat e vlerësimit të rrezikut
Anglisht
Shfuqizuar 
09.12.2011 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Standardizimi i një shkalle aftësie për përtëritje për ndërmarjet e vogla dhe të mesme
Anglisht
Shfuqizuar 
17.11.2011 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Integrimi ndërmarjeve - Shembull referues i vendimmarrjes
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
558 fq.
PDF
13447 lek 
Kualifikimi i ndërmarrjeve të ndërtimit
Shqip
Publikuar 
05.05.2011 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Udhëzime mbi përgjegjësinë sociale
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Standardet e vërtetimit për vlerësimin e procedurave të caktimit të marrëveshjevetë organeve që veprojnë në sektorët e ujësjellësit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit

29 të gjetura, faqe 2 nga 2          1 | 2