dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e menaxhimit të përputhshmërisë - Udhëzime
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 1: Fjalori
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Mirëmbajtja - Mirëmbajtja brenda menaxhimit të çdo gjëje me vlerë fizike
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
94 fq.
PDF
6545 lek 
Menaxhimi i rrezikut në projekte - Udhëzime për zbatim
Anglisht
Shfuqizuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Video- mbikqyrja - Ndërveprimi i eksportit
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Udhëzues
Anglisht
Publikuar 
26.11.2014 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat për krijimin e ndërveprimit midis proçeseve në ndërmarjet prodhuese - Modeli i maturimit për vlerësimin e ndërveprimit në ndërmarje
Anglisht
Publikuar 
19.09.2013 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria sociale - Menaxhimi i emergjencave - Kërkesat për reagimin ndaj incidentit
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Teknikat e vlerësimit të rrezikut
Anglisht
Shfuqizuar 
09.12.2011 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Standardizimi i një shkalle aftësie për përtëritje për ndërmarjet e vogla dhe të mesme
Anglisht
Shfuqizuar 
17.11.2011 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Integrimi ndërmarjeve - Shembull referues i vendimmarrjes
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
558 fq.
PDF
13447 lek 
Kualifikimi i ndërmarrjeve të ndërtimit
Shqip
Publikuar 
05.05.2011 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Udhëzime mbi përgjegjësinë sociale
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Standardet e vërtetimit për vlerësimin e procedurave të caktimit të marrëveshjevetë organeve që veprojnë në sektorët e ujësjellësit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit

35 të gjetura, faqe 2 nga 2          1 | 2