dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Kërkesat e sigurisë për bateritë dytësore dhe instalimet e baterive - Pjesa 4: Bateritë e plumbit, rregulluar nga valvola, për përdorim në pajisje portative
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Valvola shndërruese me burim ushqimi me tension (VSC) për kompensatorët static sinkronizues (STATCOM) - Prova elektrike
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Turbinat me erë - Pjesa 11: Teknikat e matjes së zhurmave akustike
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Nanoprodhim - Specifikimet e materialeve - Pjesa 4-2: Nanomateriale lumineshente - Specifikimi i detajuar për zbatimet në ndriçimin e përgjithshëm dhe shfaqjen
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Fletë interpretimi 1 - Sistemet e pandërprera të energjisë (UPS)- Pjesa 2: Kërkesat e pajtueshmërisë elektromagnetike (EMC)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
127 fq.
PDF
7497 lek 
Superpërjellshmëria - Pjesa 24: Matja e rrymës kritike - Mbajtja e rrymës kritike pas përkuljes së dyfishtë në temperaturë dhome e telave superpërcjellës BI-2223 me mbështjellë argjendi (Ag)
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
202 fq.
PDF
8449 lek 
Rrjete industriale - Rrjeti i komunikimit pa tel dhe profilet e komunikimit - WIA-FA
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Sistemet dhe pajisjet audio, video dhe multimediale - Teknologjitë multimediale për botimin elektronik dhe librat elektronikë - Librat dixhitalë të bazuara në imazhet e skanimit të rasterit
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 701: Telekomunikacioni, kanalet dhe rrjetet
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 701: Telekomunikacioni, kanalet dhe rrjetet
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
187 fq.
PDF
8449 lek 
Amendament 1 - Rrjeta komunikimi dhe sisteme për automatizimin e shfrytëzimit të fuqisë - Pjesa 6: Gjuha e përshkrimit të konfigurimit për komunikim në nënstacione elektrike të lidhura me IED-të
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Strukturat e të dhënave dhe elementët në katalogët e pajisjeve të procesit - Pjesa 92: Lista e karakteristikave (LOP) të pajisjes matëse për shkëmbimin e të dhënave elektronike - Lista e karakteristikave (LOP) të aspektit
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 - Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit të lidhur me të - Siguria e komunikimeve dhe të dhënave - Pjesa 3: Rrjeti i komunikimit dhe siguria e sistemit - Profilet që përfshijnë TCP/IP
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
261 fq.
PDF
9579 lek 
Ndërfaqe të njësive universale seriale për të dhënat dhe energjinë - Pjesa 1-3: Komponentët e zakonshëm - Specifikim për kabllot dhe bashkuesit e tipit -C™ të njësisë universale seriale
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Formati i shkëmbimit të të dhënave inxhinierike për përdorim në inxhinierinë e sistemeve të automatizimit industrial - Gjuha e strukturimit të automatizimit - Pjesa 1: Arkitektura dhe kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-1: Kërkesat e EMC-së, kushtet dhe struktura e provës
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-2: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise banimi, tregtare dhe të industrisë së lehtë
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-3: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise industriale
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 2-3: Filtrat për uljen e interferencës për rrjetet LTE (4G)

48354 të gjetura, faqe 6 nga 2418          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9