dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Siguri e makinerisë - Parandalimi i zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri (ISO 19353: 2015)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Siguri e makinerisë - Pajisjet e kontrollit me dy duart - Parimet e projektimit dhe zgjedhjes (ISO 13851:2019)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Ergonometri e bashkëveprimit njeri-sistem - Pjesa 306: Metodat e vlerësimit të fushës për shfaqjet elektronike vizuale (ISO 9241-306:2008)
Anglisht
Projekt 
01.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
pr
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në lëngje - Pjesa 3: Metoda duke përdorur një mjedis absorbues
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Bojra dhe verniqe - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj lëngjeve - Pjesa 2 : Metoda e zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përgatitja e shtresave të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Specifikime për abrazivët metalikë që përdoren për pastrimin me shpërthim - Pjesa 5: Skorjet e rafinerise se nikelit (ISO/FDIS 11126-5:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgatitja e shtresave të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Metodat e provës për abrazivët metalikë që përdoren për pastrimin me shpërthim - Pjesa 4: Përcaktimi i densitetit të dukshëm (ISO/FDIS 11125-4:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgatitja e shtresave të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Metodat e provës për abrazivët metalikë që përdoren për pastrimin me shpërthim - Pjesa 3: Përcaktimi i fortësisë
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgatitja e shtresave të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Metodat e provës për abrazivët metalikë që përdoren për pastrimin me shpërthim - Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarrjes së madhësive të kokrizave
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përgatitja e shtresave të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Specifikime për abrazivët pastrues metalikë me rrymë ajri - Pjesa 1: Hyrje e përgjithshme dhe klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 6: Ekspozimi i veshjeve të drurit tek gërryerja (erozioni artificial) duke përdorur llambat fluoreshente me rrezet ultravjollcë UV dhe uji.
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 10: Rezistencë ndaj bllokimit të bojrave dhe llaqeve në dru
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Bojra dhe llaqe - Vlerësimi i shkarkimeve të substancave nga veshjet në ajër të brendshëm - Marrja e mostrës ,kondicionimi dhe provat
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 9: Përcaktimi i forcës së tërheqjes pas ekspozimit të ujit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metodat e përgjithshme të provës për Pigmente dhe shtesa - Pjesa 9: Përcaktimi i vlerës së pH të suspensioneve ujore (ISO/DIS 787-9:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metodat e përgjithshme te provës për Pigmente dhe shtesa - Pjesa 25: Krahasimi i ngjyrës, në sistemet me nuancë të plotë, i pigmenteve të bardha, të zeza dhe me ngjyrë - Metoda kolorimetrike
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda të përgjithshme të analizës për pigmente dhe shpërndarës - Pjesa 17: Krahasimi i fuqisë ndriçuese të pigmenteve të bardha
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pigmente dhe zgjatues - Metodat e shpërndarjes dhe vlerësimit të dispersibilitetit në plastikë - Pjesa 6: Përcaktimi me provë filmi
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Lëkurë - Provat për qëndrueshmërisë së ngjyrës -Qëndrueshmëria e ngjyrës në ciklet e fërkimit para-mbrapa

50563 të gjetura, faqe 6 nga 2529          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9