dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Siguria e makinerisë - Pajisje mbrojtëse elektro-sensitive - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisje që përdorin pajisjet mbrojtëse optoelektronike active (AOPDs)
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta për tiganët elektrik të gatimit shumëfunksionale për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Amendamenti 1 = Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta për tiganët elektrik të gatimit shumëfunksionale për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajtueshmëri eletromagnetike (EMC) - Pjesa 4-11: Teknikat e provës dhe matjes - Provat e imunitetit të luhatjeve të lehta të tensionit + ndërprerjeve të shkurtra dhe rënieve të tensionit për pajisjet me rrymë në hyrje deri 16 A për fazë
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 = Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-90: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
374 fq.
PDF
11543 lek 
Pajisje audio/video të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Traversat dhe trarët e betonit - Pjesa 4: Trarët e përforcuar për ndërruesit dhe kryqëzimet
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Traversat dhe trarët e betonit - Pjesa 6: Projektimi
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Zbatime në hekurudhë - Ndriçuesit elektrikë për vagonat në sistemet e transportit publik - Pjesa 1: Kapaciteti dhe volumi i madh i trafikut hekurudhor
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Zbatime në hekurudhë - Ndriçuesit elektrikë për vagonat në sistemet e transportit publik - Pjesa 2: Transporti hekurudhor urban
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
113 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Trase - Shinë - Pjesa 2: Shinë kryq dhe e lëvizshme në lidhje me shinat hekurudhore vignole me masë 46 kg/m e lart
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Makinat për ndërtim dhe mirëmbajtje të hekurudhës - Pjesa 4: Kërkesat teknike për qarkullimin, udhëtimin dhe punën në hekurudhën urbane
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet hyrëse anësore të njerëzve për vagonët
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
104 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Shina për përdorim special - Konstruksion i lidhur dhe me kanale
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Zbatime në hekurudhë - Xhamat e përparme ballore për kabinat e trenit
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisje të jashtme paralajmëruese të dukshme dhe të dëgjueshme - Pjesa 1: Llambat udhëzuese (të përparme), shënuese dhe fundore (të pasme)
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisje paralajmëruese të jashtme të dukshme dhe të dëgjueshme - Pjesa 2: Sinjalet paralajmëruese për kapacitetin dhe volumin e madh të trafikut hekurudhor
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisje paralajmëruese të jashtme të dukshme dhe të dëgjueshme - Pjesa 3: Pajisjet paralajmëruese të dukshme për hekurudhat urbane
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisje paralajmëruese të jashtme të dukshme dhe të dëgjueshme - Pjesa 4: Pajisjet paralajmëruese të dëgjueshme për hekurudhat urbane
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kërkesat për të përballuar përplasjet e mjeteve hekurudhore

52746 të gjetura, faqe 6 nga 2638          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9