dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Kabina të padepërtueshme nga uji dhe kabina shpejtdrenuese (ISO 11812:2001)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Dritaret, aparatet e ndriçimit, baxhot, dritaret e vogla hermetike kundër motit të keq, shkallët dhe dyert - Kërkesat për fortësinë dhe për padepërtueshmërinë e ujit (ISO 12216:2002)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Drithëra - Përcaktimi i densitetit, e quajtur masa për hektolitër - Pjesa 2: Metoda e gjurmueshmërisë së instrumenteve matëse duke iu referuar etalonit ndërkombëtar (ISO / FDIS 7971-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Drithëra - Përcaktimi i densitetit, i quajtur masa për hektolitër - Pjesa 3: Metoda praktike (ISO 7971-3:2019)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Çelësa poligon, me funde të përkulura dhe me funde pak të përkulura - Përmasat e jashtme
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Gomone - Pjesa 3: Varka me një gjatësi korpusi më të vogël se 8 m me një fuqi motorike prej 15 kW dhe më shumë (ISO 6185-3:2014)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Gomone - Pjesa 4: Varka me një gjatësi korpusi ndërmjet 8 m dhe 24 m me një fuqi motorike prej 15 kW dhe më shumë (ISO 6185-4:2011)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Fusha e pamjes nga pozicioni i timonit të anijes (ISO 11591:2011)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Produkte ushqimore - Udhëzime për kalibrimin dhe përcaktimin sasior të mbetjeve të pesticideve dhe ndotësve organikë duke përdorur metoda kromatografike
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Ushqime me origjinë bimore - Multimetodë për përcaktimin e mbetjeve të pesticideve në vajrat bimore nga LC-MS/MS
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 206: Mbledhja, trajtimi dhe ruajtja e dherave në kushte aerobike për vlerësimin e proceseve mikrobiologjike, biomasës dhe diversitetit në laborator
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 105: Paketimi, transporti, magazinimi dhe ruajtja e mostrave
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Identifikimi i mjeteve lundruese - Sistemi i kodimit (ISO 10087:2019)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Sisteme kontrolli elektrike/elektronike për drejtim, transmetim dhe për valvolën e rrjedhjes së lëndës djegëse - Amendament 1 (ISO 25197:2012/Amd 1:2014)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Depozita fikse të naftës dhe benzinës - Amendament 2 (ISO 21487:2012/Amd 2:2015)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Dritat e lundrimit - Instalimi, pozicionimi dhe dukshmëria (ISO 16180:2013)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Tingulli ajror që emetohet nga anijet me motor për argëtim- Pjesa 1: Procedurat e matjes që bëhen pa paralajmërim (ISO 14509-1:2008)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Matja e tingullit ajror që emetohet nga anijet për argëtim me motor - Pjesa 3: Vlerësimi i tingullit duke përdorur procedurat e llogaritjes dhe të matjes (ISO 14509-3:2009)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Motor uji - Ndërtimi dhe kërkesat e sistemit të instalimit (ISO 13590:2003)
Anglisht
Shfuqizuar 
05.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 7: Sistemi HR - Bashkime me bulona dhe dado me kokë të fshehur

50638 të gjetura, faqe 6 nga 2532          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9