dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Izolatorë për linja ajrore - Izoluesit e linjës së përbërë për sistemet e rrymës alternative me tension nominal më të lartë se 1 000 V - Përcaktime, pajisje fundore dhe emërtime
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Akumulatorë dhe bateri - Shënimi i simboleve për identifikimin e përmbajtjes së tyre kimike
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
124 fq.
PDF
7497 lek 
Mbledhja e taksës në mënyrë elektronike - Përcaktimi i ndërfaqes të aplikimit në lidhje me komunikimin në linjë të shkurtër ISO 14906:2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sistemet inteligjente (automatike) të transportit - Identifikimi automatik i automjetit dhe pajisjeve - Numërimi dhe struktura e të dhënave (ISO 17262:2012/Amd 1:2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Sisteme inteligjente të transportit - TI Kooperativa - Pjesa 1: Rolet dhe përgjegjësitë në kontekstin e arkitekturave (-ve) bashkëpunuese të ITS (ISO 17427-1: 2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Identifikimi aotomatik i automjeteve dhe pajisjeve - identifikimi i regjistrimit elektronik (ERI) për automjetet - Pjesa 4: Komunikimet e sigurta me anë të përdorimit të teknikave asimetrike - Amendment 1 (ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Fibrat optike - Pjesa 1-31: Metodat e matjes dhe procedurat e provës - Fortësia në tërheqje
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Fibrat optike - Pjesa 1-32: Metodat e matjes dhe procedurat e provës - Shkalla e zhveshjes nga pjesa mbështjellëse
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Fibrat optike - Pjesa 1 - 40: Metodat e matjes të dobësimit
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e komunikimit të matësave dhe leximi në largësi i matësave - Pjesa 4: Leximi pa tel i matësit ( leximi me anë të radios në frekuencat SRD)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Koncepte dhe kërkesa të përgjithshme për pajisjen matëse GPS (ISO 14978:2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Zbërthimi i karakteristikave gjeometrike për kontrollin e prodhimit (ISO 20170: 2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Cilësia e sipërfaqes - Sipërfaqja – Pjesa 600: Karakteristikat metrologjike për metodat e matjes areale-topografike (ISO 25178-600: 2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Cilësia e sipërfaqes - Sipërfaqja – Pjesa 607: Karakteristikat nominale të instrumenteve pa kontakte (mikroskopi konfokale) (ISO 25178-607: 2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Cilësia e sipërfaqes - Sipërfaqja – Pjesa 73: Termat dhe përkufizimet për defektet sipërfaqësore në përmasat thelbësore (ISO 25178-3: 2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Matja e rrjedhjes së lëngjeve me anë të pajisjeve diferenciale të presionit që futen në tuba me seksion rrethor të mbushur plot - Pjesa 6: Metrat pykë
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Matja e prurjes së lëngut në tuba të mbyllur - Matësit e prurjeve masive nga efekti termik
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Matja e rrjedhjes së lëngut në tuba të mbyllur - Udhëzues për përzgjedhjen, instalimin dhe përdorimin e matësve Koriolis (matje e vëllimit të rrjedhjes, densitetit dhe masës së rrjedhjes)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Protokollet hyrëse / dalëse dhe ndërfaqet elektronike për matësit e ujit - Kërkesat
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Linjat elektrike ajrore të rrymës alternative që kalojnë 1 kV - Pjesa 2-24: Aspektet Normative Kombëtare për Rumaninë (bazuar në EN 50341-1:2012)

50380 të gjetura, faqe 6 nga 2519          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9