dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Siguria e makinerisë - Pajisje mbrojtëse elektro-sensitive - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisje që përdorin pajisjet mbrojtëse optoelektronike active (AOPDs)
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta për tiganët elektrik të gatimit shumëfunksionale për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Amendamenti 1 = Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta për tiganët elektrik të gatimit shumëfunksionale për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajtueshmëri eletromagnetike (EMC) - Pjesa 4-11: Teknikat e provës dhe matjes - Provat e imunitetit të luhatjeve të lehta të tensionit + ndërprerjeve të shkurtra dhe rënieve të tensionit për pajisjet me rrymë në hyrje deri 16 A për fazë
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 = Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-90: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
19.08.2020 
374 fq.
PDF
11543 lek 
Pajisje audio/video të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Traversat dhe trarët e betonit - Pjesa 4: Trarët e përforcuar për ndërruesit dhe kryqëzimet
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Traversat dhe trarët e betonit - Pjesa 6: Projektimi
Anglisht
Projekt 
19.08.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Zbatime në hekurudhë - Ndriçuesit elektrikë për vagonat në sistemet e transportit publik - Pjesa 1: Kapaciteti dhe volumi i madh i trafikut hekurudhor
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Kallëpat e lidhjeve të aluminit - Metoda vizuale për vlerësimin e porozitetit
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Alumini dhe lidhjet e aluminit - Fletë dhe rrip i hollë - Tolerancat përmasore
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Alumin i farkëtuar dhe lidhje alumini - Shtaga dhe shufra të tërhequra në të ftohtë, tuba dhe tela - Pjesa 1: Kushtet teknike për inspektimin dhe dorëzimin
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Alumin i farkëtuar dhe lidhje alumini - Shtaga dhe shufra të tërhequra në të ftohtë, tuba dhe tela - Pjesa 2: Vetitë mekanike
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Alumin i farkëtuar dhe lidhje alumini - Shtaga dhe shufra të tërhequra në të ftohtë, tuba dhe tela - Pjesa 3: Shufra të rrumbullakëta dhe tela të tërhequr - Tolerancat për formën dhe përmasat (tolerancat simetrike plus dhe minus në diametër)
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Alumin i farkëtuar dhe lidhje alumini - Shtaga dhe shufra të tërhequra në të ftohtë, tuba dhe tela - Pjesa 4: Shufra drejtkëndore dhe tela të tërhequr - Tolerancat për formën dhe përmasat
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Alumin i farkëtuar dhe lidhje alumini - Shtaga dhe shufra të tërhequra në të ftohtë, tuba dhe tela - Pjesa 5: Shufra katrore e gjashtëkëndore si dhe tela të tërhequr - Tolerancat për formën dhe përmasat
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Alumin i farkëtuar dhe lidhje alumini - Shtaga dhe shufra të tërhequra në të ftohtë, tuba dhe tela - Pjesa 6: Tuba të rrumbullakët të tërhequr - Tolerancat për formën dhe përmasat
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Bakër dhe lidhje bakri - Përmbledhja e përbërjeve dhe produkteve
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bakër dhe lidhje bakri - Përmbledhja e përbërjeve dhe produkteve
Anglisht
Projekt 
18.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Udhëzime për soecifikimin e përshkrimeve të ndikimit Charpy V-notch (testi I ndikimit Charpy)

52746 të gjetura, faqe 7 nga 2638          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10