dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 40
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Ambalazhimi për pajisje mjekësore të sterilizuara në fazën përfundimtare - Pjesa 1: Kërkesat për materialet, sistemet e barrierave sterile dhe sistemet e ambalazhimit (ISO 11607-1: 2006, përfshirë Amd 1: 2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ambalazhimi për pajisje mjekësore të sterilizuara në fazën përfundimtare - Pjesa 2: Kërkesat e miratimit për proceset e formimit, hermetizimit dhe montimit (ISO 11607-2: 2006, përfshirë Amd 1: 2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Implante për kirurgji - Proteza të pjesshme dhe totale kokso-femorale - Pjesa 4: Përcaktimi i vetive të qëndrueshmërisë dhe performancës së komponentëve femoral me trung (bisht)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Marrja dhe analiza të implanteve kirurgjikale - Pjesa 1: Marrja dhe trajtimi
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Implantet kardiovaskulare dhe organet artificiale - Sistemet bypass kardiopulmonare - Filtrat e linjës së gjakut arterial
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Implante kardiovaskulare dhe organe artificiale Sisteme rezervuari kardiotomie/venoze me mure të fortë (me/pa filtër) dhe qese rezervuar venoze të buta
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Implante për kirurgji - Proteza të pjesshme dhe totale kokso-femorale - Pjesa 13: Përcaktimi i rezistencës ndaj momentit përdredhës të fiksimit të kokës të komponentëve femoral me trung (bisht)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Implante kardiovaskulare dhe organe artificiale - Kërkesat për paketat e tubave me një përdorim për bypass kardiopulmonar dhe oksigjenimin ekstrakorporeal të membranës (ECMO)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Implante për kirurgji - Vlerësimi in vitro për aftësinë e formimit të apatitit të materialeve të implantit
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Implante për kirurgji - Veshja e protezave totale kokso-femorale - Pjesa 1: Parametrat e ngarkimit dhe zhvendosjes për makinat e provës së veshjes dhe kushtet korresponduese mjedisore për provë
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Implante kardiovaskulare dhe sistemet ekstrakorporeale - Pompa centrifugale të gjakut
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Implantet kardiovaskulare dhe sistemet ekstrakorporeale - Sistemet bypass kardiopulmonare - Kurthet flluskore venoze
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Marrja dhe analiza të implanteve kirurgjikale - Pjesa 2: Analizat e implanteve kirurgjike të marra
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Implante për kirurgji - Veshja e protezave totale të disqeve spinale ndërvertebrale - Pjesa 1: Parametrat e ngarkimit dhe zhvendosjes për provëv e veshjes dhe kushtet korresponduese mjedisore për provë
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Implante për kirurgji - Veshja e protezave totale të nyjes së gjurit - Pjesa 3: Parametrat e ngarkimit dhe zhvendosjes për makinat e provës së veshjes me kontrollin e zhvendosjes dhe kushtet korresponduese mjedisore për provë
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Implante për kirurgji - Kalorimetria e skanimit diferencial të polimereve të polieterit eter ketone (PEEK) dhe përbërësve për përdorim në pajisjet mjekësore implantuese
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Implante për kirurgji - Veshje me titan të pa lidhur sprucuar me plazma në implantet kirurgjikale metalikë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës (MTS); Kontrolli i Provës dhe Provat e Simboleve të versionit 3; Pjesa 7: Përdorimi ASN.1 me TTCN-3
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
366 fq.
PDF
11543 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës (MTS); Kontrolli i Provës dhe Provat e Simboleve të versionit 3; Pjesa 6: Ndërfaqja e Kontrollit TTCN-3 (TCI)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
366 fq.
PDF
11543 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës (MTS); Kontrolli i Provës dhe Provat e Simboleve të versionit 3; Pjesa 1: Gjuha Themelore TTCN-3

48265 të gjetura, faqe 7 nga 2414          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10