dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Izolatorë për linja ajrore - Izoluesit e linjës së përbërë për sistemet e rrymës alternative me tension nominal më të lartë se 1 000 V - Përcaktime, pajisje fundore dhe emërtime
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Akumulatorë dhe bateri - Shënimi i simboleve për identifikimin e përmbajtjes së tyre kimike
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
124 fq.
PDF
7497 lek 
Mbledhja e taksës në mënyrë elektronike - Përcaktimi i ndërfaqes të aplikimit në lidhje me komunikimin në linjë të shkurtër ISO 14906:2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sistemet inteligjente (automatike) të transportit - Identifikimi automatik i automjetit dhe pajisjeve - Numërimi dhe struktura e të dhënave (ISO 17262:2012/Amd 1:2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Sisteme inteligjente të transportit - TI Kooperativa - Pjesa 1: Rolet dhe përgjegjësitë në kontekstin e arkitekturave (-ve) bashkëpunuese të ITS (ISO 17427-1: 2018)
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumeve të modifikuar me metodën e konit dhe pjatës
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 1:Rikuperimi me anë të avullimit
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 2:Stabilizimi mbas prodhimit me anë të avullimit
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 7: Funksioni i marrjes së mostrës në shtresat e bashkuara
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalti në të nxehtë - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës me kompaktësues rrotullues
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 32: Ngjeshja laboratorike e përzjerjeve bituminoze me anë të ngjeshësit vibrues
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 33: Model i përgatitur nga rruli ngjeshës
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 44:Përhapja e plasaritjes me anë të proves së përkuljes në mostrat gjysëm-rethore
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 6: Metoda për përgatitjen e mostrave për testim
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Tolerancat e përgjithshme - Pjesa 1: Tolerancat për përmasat lineare dhe këndore pa indikacione individuale të tolerancës
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 1: Filtrimi dhe kushtet e përgjithshme të matjes
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 1: Filtrimi dhe kushtet e përgjithshme të matjes
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 2: Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e përqindjes së gjatësisë mbajtëse
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 2: Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e përqindjes së gjatësisë mbajtëse
Anglisht
Projekt 
05.08.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 3: Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e propabilitetit të materialit

50380 të gjetura, faqe 7 nga 2519          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10