dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Rregjistër ontologjik i produktit të standardizuar dhe transferimi nga tabelat - Pjesa 5: Ndërfaqja për përshkrimin e aktivitetit
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
603 fq.
PDF
14458 lek 
Ndërfaqe të njësive universale seriale për të dhënat dhe energjinë - Pjesa 1-2: Komponentët e zakonshëm - Specifikim për njësinë universale seriale (USB) të shpërndarjes së fuqisë
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
57 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Ndërfaqe të njësive universale seriale për të dhënat dhe energjinë - Pjesa 1-4: Komponentët e zakonshëm - Specifikim autentik të njësisë universale seriale të Tipit-C™
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
79 fq.
PDF
6128 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
aaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje dhe sisteme të besushmërisë së lartë: Kërkesat e performancës minimale - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
663 fq.
PDF
14458 lek 
aaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje dhe sisteme të besushmërisë së lartë: Kërkesat e performancës minimale - Pjesa 5: Mikrofonat
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje dhe sisteme të besushmërisë së lartë: Kërkesat e performancës minimale - Pjesa 7: Altoparlantët
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje dhe sisteme të besushmërisë së lartë: Kërkesat e performancës minimale - Pjesa 10: Kufjet
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje ekrani elektronike - Pjesa 2-3: Matja e vetive optike - Modelet me ngjyra të provës
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
1424 fq.
PDF
23264 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Ekranë elektronik - Pjesa 2-4: Ekranë transparent - Pamje e përgjithshme për skenarin e zbatimit
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
1247 fq.
PDF
20706 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje ekrani elektronike - Pjesa 2-5: Ekranët transparent - Matja e karakteristikave optike
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
194 fq.
PDF
8449 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
05.02.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemet dhe pajisjet e transmetimit me automjet të multimedias - Sistemet e monitorimit në lëvizje - Pjesa 2: Metodat e rregjistrimit të sistemit të monitorimit në lëvizje

49278 të gjetura, faqe 7 nga 2464          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10