dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 40
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
07.11.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Skema e furnizimit me energji për sistemin dhe pajisjen që vishen
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 701: Telekomunikacioni, kanalet dhe rrjetet
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 701: Telekomunikacioni, kanalet dhe rrjetet
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
187 fq.
PDF
8449 lek 
Amendament 1 - Rrjeta komunikimi dhe sisteme për automatizimin e shfrytëzimit të fuqisë - Pjesa 6: Gjuha e përshkrimit të konfigurimit për komunikim në nënstacione elektrike të lidhura me IED-të
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Strukturat e të dhënave dhe elementët në katalogët e pajisjeve të procesit - Pjesa 92: Lista e karakteristikave (LOP) të pajisjes matëse për shkëmbimin e të dhënave elektronike - Lista e karakteristikave (LOP) të aspektit
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 - Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit të lidhur me të - Siguria e komunikimeve dhe të dhënave - Pjesa 3: Rrjeti i komunikimit dhe siguria e sistemit - Profilet që përfshijnë TCP/IP
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Formati i shkëmbimit të të dhënave inxhinierike për përdorim në inxhinierinë e sistemeve të automatizimit industrial - Gjuha e strukturimit të automatizimit - Pjesa 1: Arkitektura dhe kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollitdhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-1: Kërkesat e EMC-së, kushtet dhe struktura e provës
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollitdhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-2: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise banimi, tregtare dhe të industriesë së lehtë
Anglisht
Projekt 
06.11.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollitdhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-3: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise industriale
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Kalibrimi i rrjedhjeve referuese për gazrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Metoda e gazit gjurmues
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e automatizuar me ultratinguj - Përzgjedhja dhe aplikimi i sistemeve
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Termografia me rreze infra të kuqe - Pjesa 1: Karakteristikat e sistemit dhe pajisjeve
Anglisht
Projekt 
05.11.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i materialeve të patretur në toluen
Anglisht
Projekt 
05.11.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Sistemet dhe pajisjet audio, video dhe multimediale - Teknologjitë multimediale për botimin elektronik dhe librat elektronikë - Librat dixhitalë të bazuara në imazhet e skanimit të rasterit

48265 të gjetura, faqe 2 nga 2414          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7