dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
15.08.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Provat mjedisore - Pjesa 2-5: Provat - Prova Sa - Rrezatimi i simuluar diellor në nivelin e tokës dhe udhëzime për provat e rrezatimit diellor
Anglisht
Projekt 
15.08.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Specifikim për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 4-2: Pasiguritë, statistikat dhe modelimi i limitit - Pasiguria e matjes me instrumente matës
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Akustikë - Përcaktimi i rrezistencës së rrymës së ajrit - Pjesa 1: Metoda me rrymë ajri të pandryshueshme (ISO 9053-1:2018)
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Akustikë - Matja në terren e izolimit të tingullit në ndërtesa dhe në elementët e ndërtimit - Pjesa 2: Izolimi i tingullit në goditje (ISO 16283-2:2018)
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Varistorët për përdorim në pajisje elektronike - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Qarqet e integruar - Matja e emetimeve elektromagnetike, 150 Khz deri 1 GHz - Pjesa 1: Perkufizime dhe kushte të përgjithshme
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
82 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Llogaritja performancës së frenimit (ndalimi, ngadalësimi dhe frenimi në stacion) - Pjesa 1: Alogaritme të përgjithshme që përdorin llogaritjen e vlerës mesatare
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
13.08.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Akustikë - Përcaktimi i niveleve të fuqisë së tingullit të burimeve të zhurmës - Udhëzime për përdorimin e standardeve bazë (ISO 3740:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Akustikë - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 3: Llogaritja e përhapjes së tingullit (ISO 17201-3:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Akustikë - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 1: Përcaktimi i tingullit të tytës me anën e matjes (ISO 17201-1:2018)
Anglisht
Projekt 
13.08.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Akustikë - Matjet e zhurmës ajrore të emetuara nga teknologjia e informacionit dhe pajisjeve të telekomunikacionit (ISO 7779:2018)

50380 të gjetura, faqe 2 nga 2519          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7