Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-08-14
Time: 19:02


Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Vlerësim i konformitetit - Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 2: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit mjedisor (ISO/IEC 17021-2:2016)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Vlerësim i konformitetit - Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 3: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë (ISO/IEC 17021-3:2017)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Vlerësim i konformitetit - Parimet e përgjithshme dhe kërkesat për trupat e vlerësimit dhe verifikimit (ISO/IEC 17029:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Siguri shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat (ISO 22301:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa - Përcaktimi i forcës në tërheqje midis ngjitësit dhe materialit bazë të izolimit termik
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Produkte të mbulimit të çative me fletë metalike - Specifikime për produktet e vetëmbështetur të përbërë prej fletësh çeliku. alumini ose çeliku të pa oksiduashëm - Pjesa 2: Alumini
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Produkte prej fletësh metalike për mbulimin e çative - Specifikime për produktet prej fletëve të aluminit për mbulimin e çative plotësisht të mbështetura
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa - Përcaktimi i rezistencës në shqitje të izoluesve termikë të jashtëm (prova e bllokut të shkumës)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Metoda e provës për sjelljen ndaj shtypjes së përbërësve përforcuar me fibra të vazhdueshme në temperaturë dhome (ISO 20504:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa - Përcaktimi i thithjes afatgjatë të ujit nga zhytja e pjesshme (ISO 16535:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa - Përcaktimi i thithjes afatshkurtër të ujit nga zhytja e pjesshme (ISO 29767:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa - Përcaktimi i thithjes së ujit afatgjatë nga shpërndarja (ISO 16536:2019)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Matja e pikës izoelektrike të pluhurit qeramik
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Përcaktimi i densitetit dhe porozitetit të dukshëm
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Metoda e provës për rezistencën në përkulje të qeramikës
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) – Përcaktimi i moduleve elastike të qeramikës në temperaturë të lartë me metodën e unazës C me mur të hollë
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Komplet lidhës dhe përbërësit e ndërlidhjes që do të përdoren në sistemet e komunikimit me fibër optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 18-1: transceiver MPO (QFSP) MPB i tipit 4 + 4x10.3125 Gb / s, i bashkuar me një lidhës MPO të pajisur me 12 ferrula fibre të PPS të përkufizuara në EN 60793-2-10, kategoria A1a.3a ose A1a.3b 50/125 mikron fibër multimodale
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Përcaktimi i shkallës së uljes së baktereve me anë të gjysmëpërçimit të materialeve fotokatalitike nën mjedisin e ndriçimit të brendshëm - Metoda gjysmë e thatë për vlerësimin e aktivitetit antibakterial në sipërfaqen efektive të ndotjes së baktereve mjedisore
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Metoda e provës për rezistencën e përkuljes së pllakave të holla qeramike monolite në temperaturën e dhomës nga lakimi me tri pika ose katër pika
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Qeramika speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Metoda e provës për përcaktimin e koeficientit të zgjerimit termik dhe ndemjes së mbetur të veshjeve qeramike CVD
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
fq.
PDF
0 lek 
Siguresat e vogla - Pjesa 5: Udhëzues për vlerësimin e cilësisë së elementëve të vegjël zëvendësues
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Produkte për izolim termik - Sistemet e izolimit të jashtëm dhe finiturës - Pjesa 1: Materialet dhe sistemet
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Produkte për izolim termik - Sistemet e izolimit të jashtëm dhe finiturës - Pjesa 2: Instalimi
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Priza, fole prizash dhe bashkues për qëllime industriale - Pjesa 5: Kërkesa dimensionale dhe përputhshmërie për prizat, foletë e prizave, lidhësit e anijeve dhe hyrjet e anijeve për sistemet bregdetare të tensionit të ulët (LVSC)
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Produkte për izolim termik - Sistemet e izolimit të jashtëm dhe finiturës - Pjesa 3: Kërkesat e projektimit
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Produkte për izolim termik - Qilima prej leshi të deles dhe shtroje - Specifikimet
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Izolim termik për pajisjet e ndërtimit dhe instalimet industriale - Produkte leshi aluminosilikate - Specifikimi
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Performanca e ndërtesave - Verifikimi dhe vënia në shërbim e performancës termike të veshjes së ndërtesës - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Izolim termik - Elementë ndërtimi - Matja në vend e rezistencës termike dhe transmetimit termik - Pjesa 1: Metoda e matjes së fluksit të nxehtësisë
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 2 - Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Izolim termik - Elementë ndërtimi - Matja në vend e rezistencës termike dhe transmetimit termik - Pjesa 2: Metoda infra e kuqe për skeletet e strukturave të banesave
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Performancë termike e dritareve dhe dyerve - Përcaktimi i koeficientit të fitimit të nxehtësisë diellore duke përdorur një imituesin diellor
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përgatitja e karabit të silikonit dhe materialeve të ngjashme për analizë me anë të rrezeve radiografike (FRX) sipas ISO 12677 - Metoda e shkrirjes së rruazave
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Kabllo me fibra optike - Pjesa 1-23: Specifikime gjenerike - Procedurat e provave bazë për kabllot optik - Metodat e provës të elementeve të kabllit
Anglisht
Projekt 
13.08.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Kabllo me fibër optike - Pjesa 2-50: Kabllo për përdorim të brendshëm - Specifikim i familjes për kabllo simpleks dhe dupleks për përdorim në asemblimet e kabllove të bashkuar në fund
Anglisht
Projekt 
11.08.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje audio/video, të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit - Pjesa 3: Aspekte të sigurisë për transmetimin e fuqisë së rrymës së vazhduar DC përmes kabllove dhe portave të komunikimit
Anglisht
Projekt 
11.08.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Bashkues për pajisje elektrike dhe elektronike - Pjesa 6: Specifikimi detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe të lirë, të mbrojtura me 2 dhe 4 kanale (të dhëna /fuqi) për transmetimin e të dhënave dhe fuqisë me frekuenca deri në 600 MHz
Anglisht
Projekt 
11.08.2020 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Pajtueshmëria elektromagnetike dhe çështje të spektrit të radios (ERM); Raport mbi grupin e bashkuar të punës CENELEC/ETSI në përgjigje të letrës së KE ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013)43164 për ESO-t
Anglisht
Projekt 
11.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Klasifikimi i kushteve mjedisore - Klasifikimi i grupeve të parametrave të mjedisit dhe ashpërsitë e tyre - Pjesa 3 - 0 : Hyrje
Anglisht
Projekt 
11.08.2020 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-40: Kërkesa të veçanta për sterilizuesit dhe pajisjet e dezinfektimit me larje që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore
Anglisht
Projekt 
11.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Marrës transmetimesh televizive dhe pajisje shoqëruese - Karakteristikat e imunitetit - Metodat e vlerësimit të figurës objektive
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Të përgjithshme - Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Të përgjithshme - Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
10.08.2020 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-2: Të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-2: Të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
229 fq.
PDF
8925 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme strukturore
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme strukturore
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme strukturore
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-2: Projektimi strukturor ndaj zjarrit
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-2: Projektimi strukturor ndaj zjarrit
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
109 fq.
PDF
7021 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-3: Strukturat e ndjeshme ndaj lodhjes
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-3: Strukturat e ndjeshme ndaj lodhjes
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-4: Fletë metalike të holla të kthyera në të ftohtë
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-4: Fletë metalike të holla të kthyera në të ftohtë
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-4: Fletë metalike të holla të kthyera në të ftohtë
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-5: Strukturat guaskë
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini - Pjesa 1-5: Strukturat guaskë
Anglisht
Projekt 
10.08.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Lëngjet izolues - Metodat e provës për stabilitetin e oksidimit - Metoda e provës për vlerësimin e stabilitetit të oksidimit të lëngjeve izolues në gjëndje të shpërndarë
Anglisht
Projekt 
10.08.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje elektrike për kontrollin e matjes dhe për përdorim laboratorik - Kërkesa për pajtueshmërinë elektromagnetike - Pjesa 3-2: Kërkesat e imunitetit për sisteme të lidhura me sigurinë dhe për pajisje të paracaktuara për të kryer funksione të lidhura me sigurinë (Siguria funksionale)- Zbatime industriale me mjedis elektromagnetik të specifikuar
Anglisht
Projekt 
07.08.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Elektroakustika - Pajisjet ndihmëse të dëgjimit - Pjesa 13: Kërkesat dhe metodat e matjes të imunitetit elektromagnetik të pajisjeve të lëvizshme digjitale pa tel
Anglisht
Projekt 
07.08.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Bashkues për pajisjet elektronike - Provat dhe matjet - Pjesa 28-100: Provat e qëndrueshmëris së sinjalit deri në 1 000 MHz - Provat 28a deri në 28g
Anglisht
Projekt 
07.08.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 4-25: Teknikat e provës dhe të matjeve - Metodat e provave të imunitetit HEMP të pajisjeve dhe sistemeve
Anglisht
Projekt 
07.08.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-010: Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve
Anglisht
Projekt 
07.08.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisje elektrike për matje, Kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-081: Kërkesa të veçanta për pajisje automatike dhe gjysëm automatike laboratori për analiza dhe qëllime të tjera
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje elektrike të përdorura për zbulimin dhe matjen e përqëndrimit të gazeve ftohëse - Kërkesat e performancës dhe metodat e provës
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Procedura e përgjithshme për verifikimin e efektivitetit të masave mbrojtëse të pajisjes elektrike mbas riparimit
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore - Karakteristika të çrregullimeve të radiofrekuencës - Limitet dhe metodat e matjes
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet shtëpiake, për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashme - Pjesa 1: Emetimi
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të ndotjes elektromagnetike të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së çrregullimeve radioelektrike dhe të imunitetit - Pjesa 1-3: Aparaturat për matjen e çrregullimeve radioelektrike dhe të imunitetit - Pajisjet ndihmëse - Fuqia e çregullimit
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Prova e mjedisit — Pjesa 2-64: Provat — Prova Fh: Vibrimi, diapazoni i gjërë i zgjedhur dhe udhëzuesi
Anglisht
Projekt 
06.08.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Provat e mjedisit — Pjesa 2-82: Provat — Prova Xw1: Metodat e provës së fibrave minerale për komponentët elektrik dhe elektronik
Anglisht
Publikuar 
05.08.2020 
121 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje matëse elektrike - Kërkesa të përgjithshme. provat dhe kushtet e provës - Pjesa 11: Pajisja matëse
Anglisht
Publikuar 
05.08.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje matëse elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit statik për energjinë aktive AC (klasat 0.2 S dhe 0.5 S)
Anglisht
Publikuar 
05.08.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje matëse elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statik për energjinë aktive AC (klasat 0.1S, 0.2S dhe 0.5S)
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektronikës - Pjesa 102: Matematika - Koncepte të përgjithshme dhe algjebra lineare
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
304 fq.
PDF
10234 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës (IEV) - Pjesa 561: Pajisjet piezoelektrike, dielektrike dhe elektrostatike dhe materialet ndihmëse për kontrollin, përzgjedhjen dhe zbulimin e frekuencës
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës (IEV) - Pjesa 561: Pajisjet piezoelektrike, dielektrike dhe elektrostatike dhe materialet ndihmëse për kontrollin, përzgjedhjen dhe zbulimin e frekuencës
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës (IEV) - Pjesa 561: Pajisjet piezoelektrike, dielektrike dhe elektrostatike dhe materialet ndihmëse për kontrollin, përzgjedhjen dhe zbulimin e frekuencës
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje për saldim me hark - Pjesa 10: Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike (EMC)
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metodë prove për fortësinë mekanike të bërthamave të përbëra prej oksidesh magnetike
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Struktura mekanike për pajisje elektronike - Mbyllje hermetike të jashtëme - Pjesa 1: Udhëzues për projektim
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Amendament 2 - Zbatime në hekurudhë - Instalime të fiksuara - Pajisje shpërndarëse të rrymës së vazhduar - Pjesa 6: Ansamblet për pajisjet shpërndarëse të rrymës së vazhduar
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjeti hekurudhor - Bateritë për sistemet ndihmëse të furnizimit me energji - Pjesa 2: Bateritë me Nikel Kadium (NiCd)
Anglisht
Projekt 
05.08.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Bërthamat me pluhur magnetik - Rekomandime për përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 1: Specifikim i përgjithshëm
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
326 fq.
PDF
10888 lek 
aaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
225 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
180 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
179 fq.
PDF
8330 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
147 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
209 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
252 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
96 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
96 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
657 fq.
PDF
14458 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
786 fq.
PDF
15529 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
358 fq.
PDF
10888 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
103 fq.
PDF
7021 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
321 fq.
PDF
10888 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
166 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
125 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
113 fq.
PDF
7021 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
138 fq.
PDF
7497 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
55 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
81 fq.
PDF
6545 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
75 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
60 fq.
PDF
5236 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
75 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
aaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
242 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
80 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
112 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
99 fq.
PDF
6545 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Bërthamat ferrite - Rekomandime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 2: Qarqet magnetike cilindrike për përdorim në telekomunikacion, furnizimin me energji, dhe aplikime të filtrave
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Komponentë induktivë me frekuencë të lartë - Karakteristikat elektrike dhe metodat e matjes - Pjesa 2: Rryma e vlerësuar për bobinat e induksionit për konvertuesit rrymë e vazhduar DC - rrymë e vazhduar DC
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Komponentë elektronik - Ruajtja afatgjatë e pajisjeve elektronike gjsmëpërçuese - Pjesa 3: Të dhënat
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Strukturat mekanike për pajisjet elektrike dhe elektronike - Menaxhimi termal për panelet në përputhje me serinë e standardeve IEC 60297 dhe IEC 60917 - Pjesa 6: Riqarkullimi i ajrit dhe bypass i paneleve të brendshme
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Modulet fotovoltaike (PV) - Prova e ngarkesës të borës jo uniforme
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Harmonizimi ikërkesave të performancës mjedisore për produktet elektrike dhe elektronike - Studimi i fizibilitetit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet e palëvizshme - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, të sinjalizimit dhe të përpunimit - Software-i (programi) për sistemet e kontrollit dhe të mbrojtjes në hekurudhë
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjet hekurudhor - Masat mbrojtëse në lidhje me rreziqet elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime hekurudhore - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Siguria lidhur me komunikimin në sistemet e transmetimit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime hekurrudhore - Tensionet e ushqimit të sistemeve tërheqës
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kërkesat për aftësinë e lëvizjes në rast zjarri në bordin e vagonit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
71 fq.
PDF
6128 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet e fiksuara - Kërkesat për vlefshmërinë e instrumenteve të simulimit të përdorura për projektimin e sistemeve të furnizimit me energji për tërheqjen elektrike
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisjet elektrike për vagonat - Pjesa 3: Komponentët elektroteknikë - Rregulla për çelësat për ndërprerjen e qarkut të rrymës së vazhduar
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime hekurudhore - Pajisje elektrike për vagonin - Pjesa 4: Komponentët elektroteknik - Rregullat për ndërprerësit e qarkut për rrymë alternative
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajisjet elektroteknike per vagonat - Pjesa 5: Komponentët elektroteknik për vagonat
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikime për cilësinë teknike të hekzafloridit të sulfurit (SF6) dhe gazit plotësues për tu përdorur në përzierjet e saj për përdorin në pajisje elektrike
Anglisht
Projekt 
30.07.2020 
92 fq.
PDF
6545 lek 
Rekomandime për energjinë e rinovueshme dhe sistemet hibride për elektrifikimin rural - Pjesa 12-1: Përzgjedhja e llambave dhe pajisjeve të ndriçimit për sistemet e elektricitetit jashtë rrjetit
Anglisht
Projekt 
30.07.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
TYeknologjia e pilave me lëndë djegëse - Pjesa 2-100: Modulet e pilave me lëndë djegëse - siguria
Anglisht
Projekt 
30.07.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 - Procedura matjeje për materialet e përdorur në module fotovoltaike - Pjesa 1-6: Hermetizimet - Metodat e provës për përcaktimin e shkallës së ruajtjes për modulet prej Etilen-Vinil-Acetati
Anglisht
Projekt 
30.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Procedura matjeje për materialet e përdorur në module fotovoltaike - Pjesa 1-6: Hermetizimet - Metodat e provës për përcaktimin e shkallës së ruajtjes për modulet prej Etilen-Vinil-Acetati
Anglisht
Projekt 
29.07.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Instalimet elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 8-3: Aspekte funksionale - Funksionimi i instalimeve elektrike të përdoruesve të rrjetit qe konsumojnë dhe prodhojnë energji elektrike
Anglisht
Projekt 
29.07.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Makinë elektrike e larjes së enëve për përdorim shtëpiak - Metodat për matjen e performancës
Anglisht
Projekt 
29.07.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Siguria në instalime për përpunimin me elektrongrohje dhe elektromagnetike — Pjesa 8: Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirrjes së elektroskorjeve
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Instalimet për trajtimin me ngrohje elektrike dhe elektromekanike - Metodat e provës për instalimet e ngrohjes me induksion
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Pasjisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore të elektroencefalografit
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje elktrike mjekësore - Pjesa 2-49: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore të pajisjes shumë funksionale të monitorimit të pacientit
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-58: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjeve të heqjes së lenteve dhe pajisjeve të vitrektomisë për kirurgjinë e syrit
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisjet elektrike mjekësore - Pjesa 2-59: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore të termografëve të lidhur me ekran për shfaqjen në ekran të temperaturës njerëzore gjatë etheve
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-60: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjeve dentare
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 1: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet veshjeve të pa depërtueshme nga zjarri “d”
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
86 fq.
PDF
6545 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
89 fq.
PDF
6545 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
68 fq.
PDF
5712 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
28.07.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Teknologjitë e pilave me lëndë djegëse- Pjesa 6-400: Sistemet e energjisë së mikropilave me lëndë djegëse - Shkëmbimi i të dhënave dhe energjisë
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Projektimi ekoambiental për produktet elektrike dhe elektronike
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet fotovoltaike (PV) - Kërkest për provën, dokumentimin dhe mirëmbajtjen - Pjesa 2: Sistemet e lidhura në rrjet - Mirëmbajtja e sistemeve PV
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
116 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje ftohëse shtëpiake - Karakteristikat dhe metodat e provës - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
63 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje ftohëse shtëpiake - Karakteristikat dhe metodat e provës - Pjesa 2: Kërkesa të performancës
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
177 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje ftohëse shtëpiake - Karakteristikat dhe metodat e provës - Pjesa 3: Konsumimi i energjisë dhe volumi
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Procedura matjeje për materialet e përdorur në module fotovoltaike - Pjesa 5-1: Hermetizimet e buzëve - Metodat e provës të rekomanduara për përdorim me materialet hermetizuese të buzëve
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Procedura matjeje për materialet e përdorur në module fotovoltaike - Pjesa 6-2: Provat e përgjithshme - Prova e përshkruar e lagështirës të materialeve polmerike
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajijse lektrike të ngjashme me to - Aksesueshmëria e elementëve të kontrollit dyerve, kapakëve, sirtarëve dhe dorezave
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
27.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
193 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
229 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Bombola për gazin e lëngët të naftës (GLN) që rimbushen, të transportueshme prej çeliku me saldim tradicional dhe me ngjitje - Inspektimi periodik
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
319 fq.
PDF
10234 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN – Bombula rimbushëse të transportueshme për GLN përveç bombolave tradicionale prej çeliku të kallajisura dhe te salduara – Inspektimi periodik
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
51 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
51 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Stacionet e karburantit me gaz natyror - Udhëzim për zbatimin e standardeve evropiane në stacionet CNG dhe LNG për karburantet
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
352 fq.
PDF
10888 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Bombola gazi të transportueshme - Përputhshmëria e materialeve të bombolës dhe valvolës me përmbajtjen e gazit - Pjesa 1: Materialet metalike (ISO 11114-1:2020)
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bombola gazi - Bombola gazi metalike të pa rimbushëshme - Specifikimi dhe metodat e provës (ISO 11118:2015/Amd 1:2019)
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Bombola gazi – Tubat fleksibël - Specifikimi dhe prova (ISO 16964: 2019)
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisjet lidhëze për rimbushjen e automjeteve tokësore me hidrogjen te gaztë (ISO 17268:2019)
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Përcaktimi i qëndrueshmërise së materialeve izoluese ndaj rrjedhjeve të substancave kriogjene - Pjesa 2:Ekspozimi i avullit (ISO 20088-2: 2020)
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
155 fq.
PDF
8330 lek 
Instalimet dhe pajisjet për gaz natyror të lëngshëm - Dizajnimi i instalimeve lundruese per LNG - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 20257-1:2020)
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
243 fq.
PDF
9579 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
658 fq.
PDF
14458 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
788 fq.
PDF
15529 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
1193 fq.
PDF
20706 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Teknologjitë e pilave të djegshme - Pjesa 6-200: Sistemet e pilave (celulave) të djegshme mikro - Metodat e provës së performancës
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
1578 fq.
PDF
23264 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
1818 fq.
PDF
25882 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
2394 fq.
PDF
0 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
3051 fq.
PDF
0 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
147 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
38 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
316 fq.
PDF
10234 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
57 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
467 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
153 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
224 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
296 fq.
PDF
10234 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
238 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
101 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
107 fq.
PDF
7021 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
113 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
110 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
1329 fq.
PDF
21955 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
650 fq.
PDF
14458 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
246 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
119 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
258 fq.
PDF
9579 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
55 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
45 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
96 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
200 fq.
PDF
8449 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
193 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
24.07.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Teknologjitë e pilave të djegshme - Pjesa 5-100: Sistemet e fuqisë së pilave të djegshme portative - Siguria
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
103 fq.
PDF
7021 lek 
Lodrat elektrike - Siguria
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Ventilimi për ndërtesa - Provat e performancës dhe kontrollet e instalimeve të sistemeve të ventilimit të banesave
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Performanca energjitike në ndërtesa - Ventilimi në ndërtesa – Pjesa 1: Parametrat hyrëse të mjedisit të brendshëm për hartimin dhe vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesave në lidhje me cilësinë e ajrit të brendshëm, mjedisin termik, ndriçimin dhe akustikën - Moduli M1-6
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
196 fq.
PDF
8449 lek 
Ngrohësit e ajrit shtëpiak dhe jo shtëpiak me konveksion të detyruar me gaz të djegshëm për ngrohjen e hapësirave që nuk tejkalojnë një input neto të nxehtësisë prej 300 kW
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
166 fq.
PDF
8330 lek 
Ngrohës me shirita rrezatues të varur dhe sistemet e ngrohësave me tuba të vazhdueshëm rrezatues me djeges të shumtë, për përdorim jo shtëpiak - Siguria dhe eficensa e energjisë
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
160 fq.
PDF
8330 lek 
Ngrohës me tuba rrezatues të varur dhe sistemet e ngrohësave me tuba rrezatues për përdorim jo shtëpiak - Siguria dhe eficensa e energjisë
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
118 fq.
PDF
7021 lek 
Ngrohësa me djegës të sipërm me gaz të djegshëm me rrezatim të ndriçueshem për përdorim joshtëpiak – Siguria dhe eficensa e energjisë
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sistemet e palëvizëshme të mbrojtjes nga zjarri - Sistemet e lëshimit të ujit në formë mjergulle – Pjesa 16: Protokolli i provës për sobat industriale me naftë me sisteme me dizë të hapur
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemet e palëvizshme të mbrojtjes nga zjarri - Sistemet shuarës me gaz - Pjesa 1; Projektimi instalimi dhe mirmbajtja (ISO 14520-1:2015, i modifikuar)
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e palëvizshme të mbrojtjes nga zjarri - Sistemet e shuarjes me aerosol të kondensuar - Pjesa 1: Kërkesat dhe metodat e provës për përbërësit
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e palëvizshme të mbrojtjes kundra zjarrit - Sistemet e shuarjes me aerosol të dëndësuar - Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Pompat - Metodat e kualifikimit dhe verifikimit të Indeksit të Efiçiencës së Energjisë për njësitë e pompave rotodinamike – Pjesa 2: Testimi dhe llogaritja e Indeksit të Efikasitetit të Energjisë (EEI) të njësive me pompë të vetme
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
85 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisjet e stakimit të sigurisë së gazit për presion në hyrje mbi 100 bar
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Depozitat për transportin e mallrave të rrezikshme - Terminologjia
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Ventilatorë - Klasifikimi i eficensë s për ventilatorët - Pjesa 4: Vënia në funksionim e ventilatorit me maksimumin e shpejtësisë së punës (ISO 12759-4:2019)
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pompat dhe grupet e motopompave për lëngje - Kodi i provës së zhurmës - Klasat e saktësisë 2 dhe 3 (ISO 20361:2015)
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Analizat e gazit - Përgatitja për kalibrim e përzjerjes së gastë duke përdorur metodat volumetrike dinamike - Pjesa 1:Metodat e kalibrimit(ISO 6145-1:2003)
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Udhëzime për hartimin, përzgjedhjen dhe instalimin e kanaleve për të ruajtur integritetin strukturor të rrethimeve të mbrojtura nga sistemet fikse të zjarrfikësve me gaz (ISO / TS 21805: 2018)
Anglisht
Projekt 
23.07.2020 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e palëvizëshme të fikjes së zjarrit - Sistemet me shkumë - Pjesa 2: Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-65: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjeve dentare intragojore me rreze X
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje fotovoltaike - Pjesa 4: Pajisje diellore referente - Proçedurat për të krijuar gjurmueshmërinë e kalibrimit
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
22.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
246 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
243 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
233 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
45 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
472 fq.
PDF
12614 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
89 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
63 fq.
PDF
5712 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
50 fq.
PDF
4938 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
99 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
1113 fq.
PDF
19397 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
90 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 -30: Kërkesat e veçanta për ngrohësit e dhomave
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
1119 fq.
PDF
19397 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
90 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-35: Kërkesat e veçanta për ngrohësit e menjëhershëm të ujit
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
49 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-47: Kërkesat e veçanta për tiganët elektrik për zierje për përdorim tregtar
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
121 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to - Pjesa 2 - 48: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e pjekësve dhe thekëseve të bukës
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
aaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme - Pjesa 2 - 49: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e rafteve të nxehta elektrike
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
43 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
76 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
43 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
120 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
162 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
43 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Pjesa 2 - 71: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
97 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2 - 78: Kërkesat e veçanta për barbekytë për përdorim të jashtëm
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
204 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2-82: Kërkesa të veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Specifikimi për sigurinë në përdorime shtëpiake dhe në zbatime elektrike të ngjashme - Pjesa 2 - 84: Kërkesat e veçanta për tualetet/banjot
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
48 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Specifikimet për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme - Pjesa 2 - 85: Kërkesat e veçanta për pajisjet me avull për veshjet
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-87: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për anestezinë e kafshëve
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
47 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2-98: Kërkesa të veçanta për lagështuesit
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
119 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
193 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
381 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
184 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
322 fq.
PDF
10888 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
82 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2-105: Kërkesat e veçanta për kabinat e dushit multifunksionale
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
100 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet elektromjekësore — Pjesa 2 - 31: Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të stimuluesve kardiak të jashtëm me burimë energjie të brëndshme
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-43: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për procedurat ndërhyrëse
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
21.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-27: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ekspozimin e lëkurës ndaj rrezeve ultraviolet dhe infra të kuqe
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Komponentë të sistemit të mbrojtjes ndaj rrufeve (LPSC) - Pjesa 1: Kërkesat e testimit për bashkimet e fletëve metalike të përdorura në LPS
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje monitorimi në distancë të alkoolit - Metodat e provës dhe kërkesat e performancës - Pjesa 1: Instrumentet për programet vlerësuese
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
86 fq.
PDF
6545 lek 
Atmosferat eksplozive - Pjesa 19: Riparimi, riparimi kapital dhe rikuperimi
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për pjatalarëset
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-6: Kërkesat e veçanta për gamën e pajisjeve ndihmëse të gatimit, plitkat, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-6: Kërkesat e veçanta për gamën e pajisjeve ndihmëse të gatimit, plitkat, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-17: Kërkesa të veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 26: Kërkesa të veçanta për orët
Anglisht
Projekt 
20.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-27: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ekspozimin e lëkurës ndaj rrezeve ultraviolet dhe infra të kuqe
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së kadmiumit me anë të spektrometrisë absorbuese atomike me furrë grafiti
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së benzo(a)pirenit - Metoda me kromatografi në fazë të lëngët dhe performancë ( presion ) të lartë në fazë të kundërt
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Yndyrna dhe vajra me origjinë shtazore dhe bimore - Përcaktimi i përmbajtjes së klorpropandioleve (MCPDs) të lidhur me acidet yndyrore dhe i glicidolit me anë të aparatit GC/MS (Gazkromatograf/Masspektrometer)-Pjesa 3: Metoda duke përdorur transesterifikimin dhe matjen e acidit për 2-MCPD, 3-MCPD dhe glicidol
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i vlerës së peroksideve - Përcaktimi potenciometrik i pikës fundore
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Ekuivalentët e gjalpit të kakaos në gjalpin e kakaos dhe në çokollatën e plotë - Pjesa 1: Përcaktimi i pranisë së ekuivalentëve të gjalpit të kakaos
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Ekuivalentët e gjalpit të kakaos në gjalpin e kakaos dhe në çokollatën e plotë - Pjesa 2: Përcaktimi sasior i ekuivalentëve të gjalpit të kakaos
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike policiklike me kromatografi komplekse dhënës-marrës dhe HPLC me detektor fluoreshencë
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i monoacilgliceroleve, diacilgliceroleve,triacilgliceroleve, dhe glicerolit me kromatografi të performancës së lartë (HPSEC)
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i mbeturinave të padukshme në vajrat dhe yndyrnat e papërpunuara
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i lëndëve tëpasapunifikueshme - Metoda e ektraktimit me heksan
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i hidrokarbureve të halogjenuar me temperaturë të ulët vlimi në vajra ushqimorë
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i stigmastigdien në vajrat bimore - Pjesa 1: metoda që përdor kolonën kapilare gazkromatografike (metodë reference)
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së stigmastadieneve në vajrat bimor - Pjesa 2: Metoda me kromatografi në fazë të lëngët dhe performancë (presion) të lartë (HPLC)
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Yndyrna dhe vajra me origjinë bimore - Përcaktimi i përmbajtjes së dyllit me ane te gaz kromatografis
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo – akustike - Pjesa 2: Kërkesat e përgjithëshme të sigurisë dhe mjedisit
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 11: Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves – Pjesa 14: Përmbajtja e ujit
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 19: Papërshkueshmëria e mostrës
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 20: Prova e fortësisë me kube ose mostra Marshall
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 21: Prova e fortësisë duke përdorur mostra të sheshta
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 22: Metoda e gjurmëve të rrotave
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 29: Përcaktimi i dimensioneve të një mostre bituminoze
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 40: Drenazhimi në vend
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 45: Prova e vjetërimit me anë të përcaktimit të shtangësisë të një mostre konglomerati bituminoz i kondicionuar për tharje në ujë (metoda SATS)
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 46: Plasaritjet në temperaturë të ulët me anë të provave me tensionim njëaksial
Anglisht
Projekt 
19.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Derivatet e yndyrnave dhe vajrave - Esteret yndyrore të acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes të estereve dhe estereve metilik të acidit linoleik
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mbrojtësit e drurit - Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) - Metoda laboratorike
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Kriteret e performancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohet nëpërmjet testeve biologjike
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Vjetërimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara provës biologjike - Proçedura e vjetërimit me avull
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara kryerjes së provave biologjike - Metoda e shpëlarjes
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Shkallët - Pjesa 4: Shkallë teke ose shkallë të shumëfishta me menteshë
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Veshje muri - Fjalori dhe simbolet
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Veshje dhe pllaka me dru masiv - Karakteristikat, kërkesat dhe shenjimi
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Karakterizimi i një përbërësi shkumë - Pjesa 1: Karakteristikat e rendimentit të shkumës
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Karakterizimi i një përbërësi shkumë - Pjesa 2: Karakteristikat e zgjerimit
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
fq.
PDF
0 lek 
Karakterizimi i një përbërësi shkumë - Pjesa 2: Karakteristikat e zgjerimit
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Karakterizimi i një përbërësi shkumë - Pjesa 3: Zbatimi
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Karakterizimi i një përbërësi shkumë - Pjesa 4: Fortësia mekanike
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Karakterizimi i një përbërësi shkumë - Pjesa 5: Izolimi
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Tavolina pune për laboratoret – Përmasat, kërkesat e sigurisë dhe qëndrueshmërisë si dhe metodat e provave
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje për zyrat - Karige pune për zyrat - Pjesa 1: Përmasat - Përcaktimi i përmasave
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Karrige të larta për fëmijë - Kërkesat dhe metodat e provave
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Ngjitësit - Ngjitës për ngjitjen e parketit me dyshemenë - Metodat e provës dhe kërkesat minimale (ISO 17178:2013)
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Struktura druri - Prova e lidhjes me bashkues mekanik - Kërkesat për dëndësinë e drurit (ISO 8970:2020)
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 9: Bankë sharrë rrethore (me dhe pa tavolinë rrëshqitëse) (ISO 19085-9: 2019)
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 11: Makinat e kombinuara (ISO 19085-11: 2020)
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 13: Makinat sharruese me shumë thika me mbushje manuale dhe / ose shkarkim manual (ISO 19085-13: 2020)
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Qelqi në ndërtim - Qelq fotovoltaik i petëzuar diellor për përdorim në ndërtesa
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Qelqi në ndërtim - Qelq izolues me vakum - Pjesa 1: Specifikimet themelore të produkteve dhe metodat për vlerësimin e performancës së izolimit termik dhe akustik
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Makineri bujqësore - Automjete vetjake bujqësore dhe pyjore - Kërkesat për frenim
Anglisht
Projekt 
18.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Letër - Kërkesat e qëndrueshmërisë për aplikimet e përgjithshme grafike
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
210 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
189 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
953 fq.
PDF
18080 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
393 fq.
PDF
11543 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
257 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
391 fq.
PDF
11543 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
150 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
140 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
3611 fq.
PDF
0 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
25 fq.
PDF
3570 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
132 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
103 fq.
PDF
7021 lek 
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndë djegëse të gaztë
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Tuba gome dhe plastike, sistemet e tubave dhe bashkuesit për përdorim me propan dhe butan dhe përzjerësit e tyre në fazën e avullimit - Pjesa 1: Tubat dhe sistemet e tubave
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës – Furrat e pavarura, përfshirë ato që përmbajnë një grile për përdorim të jashtëm
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Industrit[ e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror - Siguria e makinerive – Pajisjet ngritëse (ISO 20321:2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Lubrifikantë, vajra industriale dhe produkte të lidhura me to (klasa L) - Familja H (sistemet hidraulike) - Specifikimet për lëngjet hidraulik të kategoritë HFAE. HFAS. HFB. HFC. HFDR dhe HFDU
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Gazet e lëngëta të naftës - Vlerësimii shkallës së thartësirës propane - Metoda e valvulës së ngrirjes
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Nafta dhe produktet qe lidhen me të - Përcaktimi i qëndrueshmërisë se flakes se fitilit te lengjeve zjarrduruese
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Naftë dhe produktet që lidhen me të - Saktësia e metodave të matjes dhe rezultatetet – Pjesa 3: Monitorimi dhe verifikimi i të dhënave të publikuara të saktësisë në lidhje me metodat e provës (ISO 4259-3: 2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e matjes së naftës - Kalibrimi - Masat vëllimore, duke provuar rezervuarët dhe masat në terren (përfshirë formula për vetitë e lëngjeve dhe materialeve) (ISO 8222: 2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
8973 fq.
PDF
0 lek 
Gazet e lëngëta të naftës - Metoda e llogaritjes për densitetin dhe presionin e avullit
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
124 fq.
PDF
7497 lek 
Biolëndë djegëse të ngurta - Trajtimi i sigurt dhe ruajtja e pellets të biolëndëve djegëse të ngurta në zbatimet tregtare dhe industriale (ISO 20024: 2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Biolëndë djegëse të ngurta - Përcaktimi i vetë-ngrohjes së biokarburanteve të peletizuara - Pjesa 1: Kalorimetria izotermale (ISO 20049-1: 2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Biolëndë djegëse të ngurta - Përcaktimi i sjelljes së shkrirjes së hirit (ISO 21404: 2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Biolëndë djegëse të ngurta - Metoda e thjeshtuar e marrjes së mostrave për zbatime në shkallë të vogël (ISO 21945: 2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Lëndë djegëse për automjete – Informacioni on aniline, N-metil anilinë, N-etilinë anilinë, N, N dimetil anilinë dhe acetat sekondar-butil kur përdoren si konponent përzier në benzinën pa plumb
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
63 fq.
PDF
5712 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
970 fq.
PDF
18080 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
970 fq.
PDF
18080 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
930 fq.
PDF
18080 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
327 fq.
PDF
10888 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
197 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
527 fq.
PDF
13447 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
108 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
108 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
966 fq.
PDF
18080 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
517 fq.
PDF
13447 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
3603 fq.
PDF
0 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
3585 fq.
PDF
0 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
180 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
528 fq.
PDF
13447 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
48 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Provat e pranimit dhe të riverifikimit për makinat matëse koordinative (CMM) - Pjesa 5: Makinat matëse koordinative që përdorin sisteme kontrolli me kontakt me një majë dhe me maja të shumëfishta (ISO 10360-5:2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Specifikime Gjeometrike të Produktit (GPS) - Pajisjeve matëse dimensionale - Pjesa 2: Kalibra për matje thellësie, projektimi dhe karakteristikat metrologjike (ISO 13385-2:2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Filtrimi - Pjesa 29: Filtrat me profil linear: Funksionet valore (ISO 16610-29:2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Filtrimi - Pjesa 61: Filtrat me sipërfaqe lineare: Filtrat Gaussian Amendmenti 1 (ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Hidrometri - Pajisjet për matjen e nivelit të ujit
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Hidrometri - Matja e rrjedhës së kanalit të hapur duke përdorur diga me kreshtë të gjerë drejtkëndore
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Specifikimi i kalimit (ISO 21204:2020)
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Hidrometri - Kalibrimi i matësve aktualë në rezervuarë të hapur
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Hidrometri - Matësat aktual me element rrotullues
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Hidrometri - Tinguj jehonë për matjet e thellësisë së ujit
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Hidrometri - Metodat e eksplorimit të fushës së shpejtësisë duke përdorur mbështjellje - Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave për përcaktimin e paqartësive në matjen e rrjedhës
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Rrjedha e lëngut në kanalet e hapura - Sedimenti në përrenj dhe kanale - Përcaktimi i përqendrimit, shpërndarja e madhësisë së grimcave dhe densiteti relativ
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Përcaktime hidrometrike - Matja e transportit të sedimentit të hequr në kanalet e baticës
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Matja e rrjedhës së lëngshme në kanale të hapura - Metodat për matjen e karakteristikave të sedimentit të hequr
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Përcaktime hidrometrike - Matja e rrjedhës në kanale të hapura duke përdorur struktura - Trupat trapezoidal me gjerësi të gjërë
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Përcaktime hidrometrike - Matja e rrjedhës në kanale të hapura duke përdorur struktura - Strukturat matëse hibride
Anglisht
Projekt 
17.07.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Përcaktime hidrometrike - Matja e rrjedhës në kanale të hapura duke përdorur struktura - Përdorimi i portave vertikale të rrjedhjes nëntokësore dhe portave radiale
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
215 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
214 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
513 fq.
PDF
13447 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
519 fq.
PDF
13447 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
487 fq.
PDF
13447 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
380 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
182 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
179 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
177 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
176 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
228 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
214 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
429 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
428 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
427 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
421 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
409 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
834 fq.
PDF
16838 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
723 fq.
PDF
15529 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
67 fq.
PDF
5712 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
1137 fq.
PDF
19397 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
1796 fq.
PDF
25882 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
1108 fq.
PDF
19397 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
1002 fq.
PDF
18080 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
896 fq.
PDF
16838 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
1474 fq.
PDF
23264 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
869 fq.
PDF
16838 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
913 fq.
PDF
16838 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
116 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
233 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
55 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
53 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
51 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
73 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
50 fq.
PDF
4938 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
51 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
51 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
226 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
66 fq.
PDF
5712 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
672 fq.
PDF
14458 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
323 fq.
PDF
10888 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
72 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
458 fq.
PDF
12614 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
97 fq.
PDF
6545 lek 
aaaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
380 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
379 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
378 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
377 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
74 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
104 fq.
PDF
7021 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
73 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
399 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
72 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Monitorimi dhe qendra e marrjes së alarmit
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
71 fq.
PDF
6128 lek 
aaaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
268 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Kërkesat për përgatitjen për ripërdorim të mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
267 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
210 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
69 fq.
PDF
5712 lek 
aaaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
370 fq.
PDF
11543 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaaaa
Anglisht
Projekt 
14.07.2020 
189 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaaa
Anglisht
Publikuar 
08.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 28: Përgatitja e mostrave për përcaktimin e përmbajtjes së lidhësit, përmbajtjes së ujit dhe gradacionit
Anglisht
Publikuar 
03.07.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Mbuluesit e fytyrës për komunitetin - Udhëzues për kërkesat minimale, metodat e testimit dhe të përdorimit
Anglisht
Publikuar 
29.06.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Udhëzues për përgatitjen e pjesës së brendshme të materialeve të kontrollit të cilësisë (QCMs)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Lëndët ushqyese të kafshëve: Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Përcaktimi nga kromatografia e fazës së lëngshme të përmbajtjes së teobrominës në lëndët e para të destinuara për ushqimin e kafshëve dhe në ushqimin e përbërë, përfshirë përbërësit e kakaos
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Lëndë ushqyese për kafshët - Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Përcaktimi i acideve organike me anë të kromatografisë jonike me zbulim përcjellës (CI-DC)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Lëndët ushqyese të kafshëve - Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Përcaktimi i acidit benzoik dhe acidit sorbik nga kromatografia e lëngshme me presion të lartë (HPLC)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Lëndët ushqyese të kafshëve: Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Hulumtim dhe përcaktim në ushqimin për kafshë të përbërë nga coccidiostats të autorizuar në normat e aditivëve dhe ndotjes ndër-në 1% dhe 3%, coccidiostats të paregjistruar dhe një antibiotik në nivele nën-aditivësh, nga kromatografia e lëngshme me performancë të lartë e shoqëruar me zbulimin me spektrometri masive tandem (CL-SM / SM)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Nenexhik i thatë (spearmint) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus) - Specifikimet
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Koriandër (Coriandrum sativum L.) pluhur i tërë dhe koriandër - Specifikimet
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Lëngu i frutave - Përcaktimi i përmbajtjes së solideve të tretshëm - Metoda piknometrike
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Frutat dhe perimet - Kushtet fizike në dyqanet e ftohta - Përkufizime dhe matje
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Rrush tavoline - Udhëzues për ruajtjen e ftohtë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Bishtajoret - Përcaktimi i heterosideve cianogjenike
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Perimet - Nomenklatura - Pjesa 2: Lista e dytë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Perimet - Nomenklatura - Lista e parë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Frutat - Emërtesat - Lista e dytë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Frutat - Emërtesat - Lista e parë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Çaji - Marrja e mostrave
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Ananas të freskët - Magazinimi dhe transporti
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Qepë - Udhëzues për ruajtjen
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Çaji - Përcaktimi i alkalinitetit të hirit të tretshëm në ujë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Çaji - Përcaktimi i hirit të tretshëm në acid
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Çaji - Përcaktimi i hirit të tretshëm dhe hirit të patretshëm në ujë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Çajii - Përcaktimi i humbjes në masë në 103 gradë C
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Çaji - Përgatitja e mostrës tokësore me përmbajtje të njohur të lëndës së thatë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mollë - Magazinim i ftohtë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Erëza dhe kremra - Përcaktimi i ndyrësirës
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Erëza - Përcaktimi i ekstraktit eterik jo të paqëndrueshëm
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
"Speca të zemëruar" dhe speca të nxehtë, të tërë ose pluhur - Specifikimet
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Erëza dhe kremra -Marrja e mostrave
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Erëza dhe kremra - Përcaktimi i ekstraktit të tretshëm në ujë të ftohtë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Erëza dhe kremra - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë - Metoda e hyrjes
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Banane jeshile - Udhëzues për ruajtje dhe transport
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Kardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. Minuscula Burkill) - Specifikimet - Pjesa 2: Farërat
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Kardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var minuscula Burkill.) - Karakteristikat - Pjesa 1: Kapsula të tëra
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pjeshkë - Udhëzues për ruajtjen e të ftohtit
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Erëza dhe kremra - Emërtësat botanike
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Produkte ushqimore - Përcaktimi i ochratoxin A në mish derri dhe produkteve tyre nga kromatografia e lëngshme me performancë të lartë e shoqëruar me zbulimin e fluoreshencës (HPLC-DFL)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Ushqime - Përcaktimi i phomopsin A në farërat e lupinës dhe produkte të marra nga lupina nga HPLC-MS / MS
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Ushqime - Kërkesat minimale të performancës për përcaktimin e glutenit nga ELISA
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Produkte ushqimore - Përcaktimi i elementeve dhe specieve kimike të tyre - Përcaktimi i aluminit nga spektrometria në masë me plazmën e shoqëruar induktive (ICP-MS)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Ushqime - Përcaktimi i elementeve dhe llojeve të tyre kimike - Përcaktimi i aluminit me spektrometrinë e emisionit optik me plazmën e shoqëruar induktive (ICP-OES)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte ushqimore - Përcaktimi i elementeve dhe llojeve të tyre kimike - Përcaktimi i merkurit organik në ushqim deti me anë të analizës së merkurit elementar
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Ushqime - Multi-metodë për kontrollimin e aflatoksinës B1, deoxynivalenol, fumonisin B1 dhe B2, ochratoxin A, toksinës T-2, toksinës HT-2 dhe zearalenone në ushqim, përveç ushqimit për foshnje dhe fëmijë të vegjël, nga HPLC-SM / SM
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Ushqime - Përcaktimi i zearalenonit dhe trichothecenes përfshirë deoxynivalenol (DON) dhe derivatet e tij të acetiluar (3-acetil-DON dhe 15-acetil-DON), nivalenol (NIV) dhe toksinave T-2 dhe HT-2 në drithëra dhe produkte drithërash nga CL-SM / SM
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Kafe dhe produkte kafeje - Përcaktimi i akrilamidit - Metodat që përdorin HPLC-MS / MS dhe GC-MS pas derivatizimit (ISO 18862: 2016)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Produkte ushqimore - Analizë e biomarkave molekulare - Metoda imunokimike për zbulimin dhe sasinë e proteinave (ISO 21572: 2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ushqimi i kafshëve: Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Rekomandime për organizimin dhe vlerësimin e studimeve krahasuese ndërlaboratorike duke përdorur metoda të analizës multianalyte
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Lëndët ushqyese të kafshëve: Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Përcaktimi i deoksinivalenolit, aflatoksinës B1, fumonisin B1 dhe B2, toksinave T-2 dhe HT-2, zearalenone dhe ochratoxin A në lëndë e parë për ushqim dhe ushqim i përbërë për kafshë nga CL-SM / SM
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Lëndë ushqyese për kafshët - Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Përcaktimi i përmbajtjes së melaninës dhe acidit cianurik me anë të kromatografisë së lëngshme të shoqëruar me spektrometrinë masive (LC-MS / MS)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Lëndët ushqyese të kafshëve: Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Përcaktimi i alkaloideve të ergotit dhe përmbajtjes së alkaloideve të tropanit në lëndët e para dhe ushqyesve të përbërë nga CL-SM / SM
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Enë nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 3: Projektimi
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Enë nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 3: Projektimi
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Kaldaja për ngrohje - Vlerësimi i energjisë të sistemeve të grumbullimit (ruajtjes) të ujit të ngrohtë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Kaldajat për ngrohje - Kaldajat për ngrohje me djegës me pulverizim - Pjesa 6: Kërkesa specifike për ngrohësit shtëpiakë me ujë që operojnë me kaldaja që djegin vaj të pulverizuar me hyrje të nxehtësisë që nuk kalon 70 kW
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
160 fq.
PDF
8330 lek 
Sisteme të ngrohjes qendrore - Projektimi dhe instalimi i tubave të izoluar, të vetëm ose të dyfishtë, për rrjetet nëntokësor të ujit të nxehtë - Pjesa 1: Projektimi
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
97 fq.
PDF
6545 lek 
Sisteme të ngrohjes qendrore - Projektimi dhe instalimi i tubave të izoluar, të vetëm ose të dyfishtë, për rrjetet nëntokësor të ujit të nxehtë - Pjesa 2: Instalimi
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sisteme të ngrohjes qendrore - Sistemet e tubacioneve të paraizoluara për rrjetet nëntokësor të ujit të nxehtë - Sistemet e vëzhgimit
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sisteme të ngrohjes qendrore - Sisemet e tubave çift të paraizoluar për rrjetet nëntokësor të ujit të nxehtë - Pjesa 1: Montimi i tubave të dyfishtë të izoluar termikisht n[ fabrik[ me tuba shërbimi prej çeliku, izolim termik poliuretani dhe një mbulesë të jashtme polietileni
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Sisteme të ngrohjes qendrore - Sisemet e tubave çift të paraizoluar për rrjetet nëntokësor të ujit të nxehtë - Pjesa 2: Pajisjet dhe valvulat e izoluara termikisht nga fabrika me tuba shërbimi prej çeliku, izolim termik poliuretani dhe një mbështjellës të jashtëm polietileni
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Banak dhe dollap ruajtës frigoriferik për përdorim prefesional - Performanca dhe konsumi i energjisë (ISO 22041: 2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Banak dhe dollap ruajtës frigoriferik për përdorim prefesional - Performanca dhe konsumi i energjisë (ISO 22041: 2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Valvola industriale - Valvola me sferë prej materiali termoplastik
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Valvola industriale - Valvola flutur prej materiali termoplastik - Amendment 1 (ISO 16136:2006/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Valvola industriale - Valvola kufizuese (kontrolluese) prej materiali termoplastik - Amendment 1 (ISO 16137:2006/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Valvola industriale - Valvola me membranë prej materiali termoplastik - Amendment 1 (ISO 16138:2006/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Njësi ftohëse dhe ngrirëse për përdorim professional – Klasifikimi, kërkesat dhe kushtet e provës
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Enë nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 3: Projektimi
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Valvola industriale - Valvola me rubinet prej materiali termoplastik - Amendment 1 (ISO 16139:2006/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Valvola industriale - Valvola e rumbullakta prej materiali termoplastik - Amendment 1 (ISO 21787:2006/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Valvola industriale - Valvola e rumbullakta prej materiali termoplastik – Pjesa 1: Valvulat e sigurisë (ISO 4126-1: 2013)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga mbipresioni - Pjesa 2: Pajisjet e sigurisë me disk çarës (ISO 4126-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
23.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Modulet LED për ndriçim në përgjithësi - Specifikime të sigurisë
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
86 fq.
PDF
6545 lek 
Artikuj për kujdesin e fëmijëve - Pajisjet e pirjes - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 6: Disa estere ftalati në lodra dhe në produkte për fëmijë
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisjet e shesheve të lojërave për fëmijë- Përgjigjet ndaj kërkesave për interpretimin e standardit EN 1176 dhe pjesëve të tij
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lojërash - Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për karuselët
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Atmosfera shpërthyese - Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi - Pjesa 1: Konceptet bazë dhe metodologjia
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Lëkurë - Përcaktimi kimik i përmbajtjes së formaldelhidës - Pjesa 1:Metoda që përdor kromatografinë e lëngut me performancë të lartë (ISO/DIS 17226-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
182 fq.
PDF
8449 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh dhe mallrash
Anglisht
Publikuar 
22.06.2020 
103 fq.
PDF
7021 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet, kontrollet dhe provat e komponentëve të ashensorëve
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Farat vajore - Ekstraktimi (nxjerrja) e vajit dhe përgatitja për analizim e estereve metilikë të acideve yndyrore me metodën gas kromatografi (metoda e shpejtë) (ISO 11702:2019)
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Formulat e produkteve ushqyese për të mitur dhe të rritur - Përcaktimi i përmbajtjes së vitaminës B12 me anë të kromatografisë së lëngët me performancë të lartë në fazën e kundërt (HPLC-PI)
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Formulat e produkteve ushqyese për të mitur dhe të rritur - Përcaktimi i përmbajtjes së vitaminës E dhe vitaminës A me anë të kromatografisë së lëngët me performancë të lartë në fazën normale
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Formulat e produkteve ushqyese për të mitur dhe të rritur - Përcaktimi i acidit pantothenik me anë të kromatografisë së lëngët me performancë shumë të lartë dhe spektrometrisë së masës (UHPLC-MS/MS) në vazhdimësi
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Formula për të mitur - Përcaktimi i nukleotideve përmes kromatografisë së lëngshme
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Formulat e produkteve ushqyese për të mitur dhe të rritur - Përcaktimi i mio-inozizolit me kromatografi të lëngshme dhe amperometri pulsuese
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Përkufizimet dhe kriteret teknike për përbërësit e ushqimit, që konsiderohen si natyralë
Anglisht
Publikuar 
19.06.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Menaxhimi i mirëqenies së kafshëve - Kërkesa të përgjithshme dhe udhëzime për organizimin në zinxhirin e furnizimit ushqimor.
Anglisht
Publikuar 
18.06.2020 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Mobilje për fëmijë - Krevate për fëmijë - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
18.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Mobilje - Krevate për fëmijë dhe krevate portative për përdorim shtëpiak - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
Anglisht
Shfuqizuar 
16.06.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Metodat e provës për gurët natyral - Përcaktimi i karakteristikave gjeometrike në njësitë
Anglisht
Publikuar 
16.06.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Metodat e provës për gurët natyral - Përcaktimi i karakteristikave gjeometrike në njësitë
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Transmetim Dixhital Audio (DAB; Kodimi audio DAB (MPEG Shtresa II)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
307 fq.
PDF
10234 lek 
Transmetimi Dixhital Video (DVB); Specifikimi për përdoruesit Audio dhe Video në Transmetimin e Koduar dhe Aplikacionet e Transmetimit
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Kërkesat për trajtimin e ndërhyrësit të sinjalit
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
5G; Sistemi 5G; Realizimi Teknik i Artitekturës të Bazuar në Shërbime; Faza 3 (3GPP TS 29.500 versioni 15.5.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
399 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 3GPP Sistemi i Evoluar i Paketave (EPS); Shërbimi Radio i Paketave të Përgjithshme të Evoluar (GPRS) Protokolli Tunelhapës për planin e Kontrollit (GTPv2-C); Faza 3 (3GPP TS 29.274 versioni 15.9.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
151 fq.
PDF
8330 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Kodi i Komunikimit me Kompleksitet të Ulët plus (LC3plus)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
75 fq.
PDF
6128 lek 
Përgjimi i Ligjshëm (LI); Ndërfaqja e transmetimit dhe Detajet Specifike të Shërbimit (SSD) për shpërndarjen e IP; Pjesa 1: Specifikimi i transmetimit për shpërndarjen e IP
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
143 fq.
PDF
7497 lek 
Përgjimi i Ligjshëm (LI); Trajtimi i të dhënave që ruhen; Kërkesat për ndërfaqen e transmetimit dhe dorëzimin e të dhënave të ruajtura
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Teknologji inovative e ruajtjes së energjisë për përdorimi stacionar; Pjesa 1: Përmbledhje
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
309 fq.
PDF
10234 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Sistemet Dixhitale të Radios së Lëvizshme (DMR); Pjesa 4: Protokolli i linjes DMR
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
300 fq.
PDF
10234 lek 
Akustika Koherente DTS; Zgjerimet dhe Bërthamat me Profilet Shtesë
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
357 fq.
PDF
10888 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Gjenerata e re DECT; Pjesa 3: Shërbimet e zgjeruara të të folurit me brez të gjerë
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Gjenerata e re DECT; Pjesa 1: Të folurit me brez të gjerë
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
221 fq.
PDF
8925 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Gjenerata e re DECT; Pjesa 5: Karakteristika shtesë grupi nr. 1 për shërbimet të zgjeruara të të folurit me brez të gjerë
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
121 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime automjetesh; Aplikimet Bazë në Grup; Analiza e Shërbimit të Perceptimit Kolektiv (CPS); Publikimi 2
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Përgjimi i Ligjshëm (LI); Identifikuesit e Objekteve ASN.1 në Përgjimin e Ligjshëm dhe Ruajtja e të dhënave Specifikimet manipuluese
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
47 fq.
PDF
4938 lek 
CYBER; Rritja e sigurisë në matjet smart
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
CYBER; Kriptimi i Bazuar në Identifikimin Kuantik të Sigurt
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Përkufizimi i parametrave të radios
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Rrjetat celulare IMT; Rrjeti i Komunikimit Mobile/Fiks (MFCN) në diapazonin e frekuencave 6 425 - 7 125 MHz
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
76 fq.
PDF
6128 lek 
SmartM2M; Përafrimi strategjik/teknik për mënyrën e arritjes së ndërveprimit/bashkëveprimit të Platformave ekzistuese të standardizuara të IoT
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
74 fq.
PDF
6128 lek 
SmartM2M; Përafrimi strategjik/teknik për mënyrën e arritjes së ndërveprimit/bashkëveprimit të Platformave ekzistuese të standardizuara të IoT
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Sisteme Radio të Rikonfigurueshme (RRS); Pajisjet e Radios të rikonfigurueshme përdorimi i rasteve
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Përdorimi i spektrit të frekuencës së radios nga pajisjet që plotësojnë standardet ETSI
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Përdorimi i detektorëve të matjes në metodat e matjes së radios
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Komunikimet e Emergjencës (EMTEL); Mbledhja e Teksteve dhe Orientimeve Rregullatore Europiane
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Studimi para-standardizimit i mënyrës së provës së ITS për pajisjet operacionale në këtë fushë
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Fjalori për specifikimet e Platformës së Kartave Smart
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
SmartM2M; SAREF zgjerimi/Investigimi; Kërkesat për fushën e Ujit
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
139 fq.
PDF
7497 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Ndërfaqja DECT-2020 Radio e re (NR); Studimi për MAC dhe shtresat më të larta
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Harta Udhëzuese e Teknologjisë DECT
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Transmetim Dixhital Audio (DAB); Udhëzues për standardet DAB
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
SmartM2M; SAREF zgjerimi/Investigimi; Kërkesat për Pajisjet që Vishen
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
199 fq.
PDF
8449 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Kanalet fizike dhe modulimi (3GPP TS 36.211 versioni 14.12.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
379 fq.
PDF
11543 lek 
LTE; Misioni Video Kritike (MCVideo) kontrolli i sinjalizimit; Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.281 versioni 14.8.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
448 fq.
PDF
12614 lek 
LTE; Misioni Video Kritike (MCVideo) kontrolli i sinjalizimit; Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.281 versioni 15.6.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
512 fq.
PDF
13447 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; IP Nënsistemin Multimedial (IM) të Rrjetit Kryesor (CN) e Nënsistemit Multimedia IP (IMS) vazhdimësia e shërbimit; Faza 3 (3GPP TS 24.237 versioni 15.6.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; IP Nënsistemi Multimedial (IMS) seancat emergjente (3GPP TS 23.167 versioni 15.5.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) ndërfaqja e Nënsistemit Sh; Flukset e sinjalizimit dhe përmbajtja e mesazhit (3GPP TS 29.328 versioni 15.7.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
394 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; AT Grup komandimi për Pajisjet e Përdoruesit (UE) (3GPP TS 27.007 versioni 15.7.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërfaqja Cx dhe Dx e bazuar në protokollin Diameter; Detajet e protokollit (3GPP TS 29.229 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërfaqja Cx dhe Dx e bazuar në protokollin Diameter; Detajet e protokollit (3GPP TS 29.229 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
242 fq.
PDF
9579 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Kanalet fizike dhe modulimi (3GPP TS 36.211 versioni 15.7.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Vazhdimësia e Vetëm e Thirrjes Audio në Radio (SRVCC); Faza 2 (3GPP TS 23.216 versioni 15.3.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
419 fq.
PDF
12614 lek 
LTE; Shërbimi Radio i Paketave të Përgjithshme (GPRS) përmirësimi i Rrjetit në Aksesin Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN) aksesi (3GPP TS 23.401 versioni 15.9.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
251 fq.
PDF
9579 lek 
5G; Arkitektura e sistemit për Sistemin 5G (5GS) (3GPP TS 23.501 versioni 15.7.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
363 fq.
PDF
11543 lek 
5G; Procedurat për Sistemin 5G (5GS) (3GPP TS 23.502 versioni 15.7.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
495 fq.
PDF
13447 lek 
5G; Shtresë-Jo-Aksesore (NAS) protokolli për Sistemin 5G (5GS); Faza 3 (3GPP TS 24.501 versioni 15.5.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
134 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Numërimi, adresimi dhe identifikimi (3GPP TS 23.003 versioni 15.8.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
15.06.2020 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Procedurat e Restaurimit (3GPP TS 23.007 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
12.06.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Rregulla të përgjithshme - Projektimi strukturor për zjarrin
Anglisht
Publikuar 
12.06.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-5: Elementët strukturorë pllakë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e gjenerimit të energjisë së erës - Pjesa 3-2: Kërkesat e projektimit për turbinat e erës që pluskojnë në det të hapur
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Impiante elektrike termike diellore - Pjesa 3-2: Sistemet dhe komponentët - Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e proves për kolektorët me kurbë të lugët parabolike me përmasa të mëdhadha
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Teknologji e konvertimit të përfshirë në pajisje - Pjesa 2-5: Udhëzime - Zbatimi i një formati të dhënash 3D për nënshtresën e përfshirë në pajisje
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Konvertiesit dy drejtimsh të fuqisë të lidhur në rrjet - Pjesa 2: Ndërfaqja e GCPC dhe burimeve të energjisë së shpërndarë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
131 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 5-2: Pajisjet dhe elementët ndërprerës të kontrollit të qarkut - Detektorët e afërsisë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e gjenerimit të energjisë së erës - Pjesa 25-71: Komunikimet për monitorimin dhe kontrollin e impianteve të energjisë me erë - Gjuha përshkruese e konfigurimit
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje mbrojtjese nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 32: Pajisje mbrojtëse nga mbitensioni të lidhur me anën e rrymës së vazhduar d.c. në instalimet fotovoltaike
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Korrigjim 1 - Pajisje mbrojtjese nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 32: Pajisje mbrojtëse nga mbitensioni të lidhur me anën e rrymës së vazhduar d.c. në instalimet fotovoltaike
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Korrigjim 2 - Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Ndërfaqe për pajisjen kontrolluese (CDIs) - Pjesa 3: DeviceNet
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Nanoprodhim - Karakteristikat kyç për kontroll - Pjesa 4-1: Nanomaterialet luminishente - Specifikime të detajuara të paplotësuara
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje dhe sisteme elektronike të fuqisë - Kushtet dhe karakteristikat funksionale të zbatimeve në konverterat aktivë të ushqimit (AIC) që përfshijnë rekomandime për projektim për vlera të emetimit të tyre nën 150 kHz
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polipropilen (PP) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15874-7:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polibutadien (PB) Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15876-7:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë dhe për kullimin e ujërave të ujërave të zeza dhe për ujijtjen e tokës nën presion - Poli (vinil klorid) (PVC-O) i paplastifikuar i orientuar drejt - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë dhe për kullimin e ujërave të ujërave të zeza dhe për ujijtjen e tokës nën presion - Poli (vinil klorid) (PVC-O) i paplastifikuar i orientuar drejt - Pjesa 2: Tubat
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë dhe për kullimin e ujërave të ujërave të zeza dhe për ujijtjen e tokës nën presion - Poli (vinil klorid) (PVC-O) i paplastifikuar i orientuar drejt - Pjesa 5: Përshtatshmëria për qëllime të sistemit
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për rinovimin dhe kullimin e ujërave të zeza nëntokë nën presion - Pjesa 7: Veshje me tuba të mbështjellë me spirale (ISO 11296-7:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Plastikë - Parametrat krahasuese të spektrit të burimit të dritës laboratorike për zbatimet e referencës së rrezatimit diellor ndaj motit dhe ndryshimeve klimatike
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Difektet në saldimet termoplastike - Klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Plastikë - Produktet termoplastike gjysmë të përfunduara për përpunimin me makinë - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Plastikë - Polimere, plastikë dhe produkte plastike me bazë biologjike - Terminologjia, karakteristikat dhe komunikimi
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Plastikë - Profile me bazë poli (vinil klorid) (PVC) - Përcaktimi i forcës ngjeshëse në fletë të laminuara me petë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Plastikë - Metoda për përcaktimin e dendësisë në materialet plastike joqelizore - Pjesa 1: Metoda e zhytjes në lëng me piknometër dhe metoda e titullimit (ISO 1183-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Plastikë - Metodat për përcaktimin e dendësisë në materialet plastike joqelizore - Pjesa 2: Metoda e shkallës së pjerrësisë së dendësisë (ISO 1183-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Plastikë - Fletë polivinilkloridi të pa plastifikuara - Tipet, përmasat dhe karakteristikat - Pjesa 1: Fletë me trashësi jo më pak se 1mm (ISO 11833-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Plastikë - Fletë polikarbonate - Tipet, përmasat dhe karakteristikat (ISO 11963:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Plastikë - Përcaktimi i transmetimit të ndriçimit të përgjithshëm tek materialet transparente - Pjesa 1: Instrument me një rreze (ISO 13468-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Përcaktimi i dekompozimit në nivel të fundit tek materialet plastike në një mjedis ujor - Metoda duke matur kërkesën e oksigjenit në një respirator të mbyllur (ISO 14851:2016)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC-C) Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15877-7:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brenda strukturës së ndërtesave - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 21003-7:2019)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Qëndrueshmëria e polietilenit në temperaturë të lartë - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 22391-7:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për kullimin e ujërave të zeza nën presion - Strukturat e sistemeve të tubacioneve të vendosura në mur të paplastifikuara të bëra me poli (vinil klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) dhe polietilen (PE) - Pjesa 4: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulët dhe të lartë) brenda strukturës së ndërtesës - Polipropilen (PP) - Pjesa 2: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë dhe për kullimin e ujërave të ujërave të zeza dhe për ujijtjen e tokës nën presion - Poli (vinil klorid) (PVC-O) i paplastifikuar i orientuar drejt - Pjesa 3: Pajisjet
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për kullimin e ujërave të zeza nëntokë nën presion - Polipropilen (PP) - Pjesa 2: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për kullimin e ujërave të zeza nëntokë nën presion - Polivinil klorid i paplastifikuar (PVC-U) - Pjesa 1: Specifikimet për tubat, pajisjet dhe sistemet
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës (në temperaturë të ulët dhe të lartë) brenda strukturës së ndërtesës - Polietilen (PE) - Pjesa 1: Kërkesat për tubat, pajisjet dhe sistemin
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtin e ujërave nën tokë dhe ruajtjen e ujit të pijshëm - Metoda prove për përcaktimin e forcë së ngjeshjes së kutive për një kohë të shkurtër
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtin e ujërave nën tokë dhe ruajtjen e ujit të pijshëm - Metoda prove për përcaktimin e forcë së ngjeshjes së kutive për një kohë afatgjatë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtin e ujërave nën tokë dhe ruajtjen e ujit të pijshëm - Kutitë që përdoren për sistemet e infiltrimit, ruajtjen dhe pakësimin e ujit - Pjesa 1: Specifikimet për kutitë e ujit kundër stuhive dhe furtunës të bëra me polipropilen dhe polivinil klorid PP and PVC-U
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietilen me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15875-7:2018)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të lartë - Pjesa 107: Siguresat ndarëse të qarkut të rrymës alternative për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 214: Klasifikimi i harkut të brendshëm për pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të montuar me pole me mbyllje metalike për tensione të vlerësuara mbi 1 kV dhe deri dhe përfshirë 52kV
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të lartë - Pjesa 307: Udhëzim për shtrirjen e vlefshmërisë së provave tip të pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrollit të rrymës alternative AC me mbyllje me izolim të ngurtë dhe metalik për tensione të vlerësuara mbi 1 kV dhe deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Terminologji për shndërruesit me burim tensioni (VSC) për sistemet e rrymës së vazhduar me tension të lartë (HVDC)tension të lartë (HVDC)
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Humbjet në valvolat e shndërruesit me burim tensioni (VSC) për sistemet e rrymës së vazhduar me tension të lartë (HVDC) - Pjesa 2: Shndërruesit modular me shumë nivele
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemi i këmbimit të baterive të automjeteve elektrike - Pjesa 2: Kërkesa sigurie
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 - Valvolat tiristore që përdoren për kontrollin e serive të kondesatorëve me tiristor - Testimi elektrik
Anglisht
Publikuar 
11.06.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të lartë - Vlerësimi i pajtueshmërisë elektromagnetike për pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit dhe pjesët e tyre
Anglisht
Publikuar 
09.06.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mikrobiologjia e ushqimit, ushqimit të kafshëve dhe ujit - Përgatitja, prodhimi, ruajtja dhe testimi i performancës së mediave të kulturës - Ndryshimi 2 (ISO 11133: 2014 / Amd 2: 2020)
Anglisht
Publikuar 
09.06.2020 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese të kafshëve - Përgatitja e mostrave të provës, pezullimi fillestar dhe hollimet dhjetore për ekzaminimin mikrobiologjik - Pjesa 5: Rregulla specifike për përgatitjen e qumështit dhe produkteve të qumështit
Anglisht
Publikuar 
09.06.2020 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Vlerësimi i pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore (ISO 19036: 2019)
Anglisht
Publikuar 
06.06.2020 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Specifikim i ndërfaqes së instrumentit të pajisjes së terrenit (FDT) - Pjesa 51-90: Zbatimi i komunikimit për modelin e zakonshëm të objektit - CPF 9 sipas IEC 61784
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Specifikim i ndërfaqes së instrumentit të pajisjes së terrenit (FDT) - Pjesa 51-150: Zbatimi i komunikimit për modelin e zakonshëm të objektit - CPF 15 sipas IEC 61784
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Specifikim i ndërfaqes së instrumentit të pajisjes së terrenit (FDT) - Pjesa 52-31: Zbatimi i komunikimit për strukturën e zakonshme të gjuhës - CP 3/1 dhe CP 3/2 sipas IEC 61784
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikim i ndërfaqes së instrumentit të pajisjes së terrenit (FDT) - Pjesa 51-60: Zbatimi i komunikimit për modelin e zakonshëm të objektit - CPF 6 sipas IEC 61784
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Specifikim i ndërfaqes së instrumentit të pajisjes së terrenit (FDT) - Pjesa 52-32: Zbatimi i komunikimit për strukturën e zakonshme të gjuhës - CP 3/4, CP 3/5 dhe CP 3/6 sipas IEC 61784
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Specifikim i ndërfaqes së instrumentit të pajisjes së terrenit (FDT) - Pjesa 52-31: Zbatimi i komunikimit për strukturën e zakonshme të gjuhës - CPF 9 sipas IEC 61784
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Kartat e identifikimit - Karakteristikat fizike
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Teknologji informacioni - Kompresimi dhe kodimi digjital imazheve të qëndrueshme me modelim të vazhdueshëm - Pjesa 7: Softweri referencë
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Teknologji informacioni - Rregjistrat e meta-të dhënave (MDR) - Pjesa 7: Metamodeli për rregjistrimin e grupit të të dhënave
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
194 fq.
PDF
8449 lek 
Teknollogji informacioni - Rjeti i fibrave - Pjesa 246: Nyja - 6 (FC-BB-6)
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
1445 fq.
PDF
23264 lek 
Teknologji informacioni - Kodimi i objekteve audio-vizuale - Pjesa 3: Audio
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
177 fq.
PDF
8330 lek 
Teknologji informacioni - Zbatimi dhe funksionimi i rrjetit kabllor në ndërtesën e klientit - Pjesa 2: Planifikimi dhe instalimi
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Sisteme dhe inxhinieria e softuerit - Proceset e ciklit jetësor - Menaxhimi i projektit
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Sisteme dhe inxhinieria e softuerit - Proceset e ciklit jetësor të sistemit
Anglisht
Publikuar 
05.06.2020 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Sisteme dhe inxhinieria e softuerit - Rekomandime për përdorimin e ISO/IEC/IEEE 152898 në kontekstin e sistemit për sistemet (SoS)