Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-12-16
Time: 03:35


Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
11.11.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Anije dhe teknologji detare - Specifikimi i çelikut austenitik me përmbajtje të lartë magnezi që përdoret për tankerat LNG (gaz natyral i lëngshëm) në anije
Anglisht
Projekt 
11.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Anije dhe teknologji detare - Udhëzime për matjen, vlerësimin dhe raportimin e lëkundjeve që ndikojnë në komoditetin në anije të veçanta
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Anije dhe teknologji detare - Metoda e verifikimit për për matjen e fuqisë së bartshme duke përdorur një matës të tendosjes
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Anije dhe teknologji detare - Valvulat sferike për përdorim në aplikimet me temperaturë të ulët - Kërkesat e projektimit dhe testimit
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Anije dhe teknologji detare - Valvulat flutur për përdorim në aplikimet me temperaturë të ulët - Kërkesat e projektimit dhe testimit
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Anije dhe teknologji detare - Valvulat e kontrollit për përdorim në aplikimet me temperaturë të ulët - Kërkesat e projektimit dhe testimit
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Anije dhe teknologji detare - Vinçat detarë - Kërkesat e prodhimit
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Anije dhe teknologji detare - Elementet kryesorë të marrëveshjeve të tërheqjes emergjente
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Anije dhe teknologji detare - Vinçat detarë - Kërkesat e funksionimit dhe mirëmbajtjes
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Anije dhe teknologji detare - Specifikimi i testimit për vendkalimet duke përdorur ngrohjen e gjurmës së rezistencës elektrike
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Struktura detare - Njësi lëvizëse në det të hapur - Transmetimi i fuqisë nëpërmjet rrotave me anën e një zinxhiri
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Anije dhe teknologji detare - Specifikimi i testimit për shkallët duke përdorur ngrohjen e gjurmës së rezistencës elektrike
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Anije dhe teknologji detare - Specifikimi i testimit për parmakët duke përdorur ngrohjen e gjurmës së rezistencës elektrike
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Anije dhe teknologji detare - Serverët e të dhënave të anijeve për të shpërndarë të dhëna në det
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Anije dhe teknologji detare - Të dhëna standarde për makineritë dhe pajisjet në anije
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Anije dhe teknologji detare - Metoda e modelit të provës për vlerësimin e zhurmës së kavitacionit helikë në projektimin e anijes - Pjesa 1: Vlerësimi i nivelit të emetimit të burimit
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mbrojtja katodike e anijeve
Anglisht
Projekt 
08.11.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Anije dhe teknologji detare - Panele qelqi të sigurisë të kalitur termikisht për dritare dhe kapanxha anësore
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Sistemet elektrike - Instalime të rrymës elektrike të alternuar (ISO 13297:2014)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Dritaret, aparatet e ndriçimit, baxhot, dritaret e vogla hermetike kundër motit të keq, shkallët dhe dyert - Kërkesat për fortësinë dhe për padepërtueshmërinë e ujit (ISO 12216:2002)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Kabina të padepërtueshme nga uji dhe kabina shpejtdrenuese (ISO 11812:2001)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Nisje me marsh të mbrojtur (ISO 11547:1994)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Simbolet grafike (ISO 11192:2005)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 1: Materialet: Rrëshira në mjedis termik, përforcim me fibër xhami, laminat referent (ISO 12215-1:2000)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 2: Materialet: Materialet e brendësisë për ndërtimin e sanduiçit, materialet e fiksuara (ISO 12215-2:2002)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 3: Materialet: Çelik, aliazhe të aluminit, dru, materiale të tjera (ISO 12215-3:2002)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 4: Kantieri dhe prodhimi (ISO 12215-4:2002)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
141 fq.
PDF
7497 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 5: Presionet e projektimit për njëtrupëshe, tensionet e projektimit, përcaktimi i trarëve (ISO 12215-5:2008, përfshirë Amd 1:2014)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 6: Rregullimi dhe elementët strukturorë (ISO 12215-6:2008)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 8: Timonët (ISO 12215-8:2009 përfshirë korrigjimi 1:2010)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Ndërtimi i skafit dhe trarët e lehtë të skeletit të tij - Pjesa 9: Shtojca të anijeve me vela (ISO 12215-9:2012)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Anije dhe teknologji detare - Dragat - Fjalori (ISO 8384:2019)
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Anije dhe teknologji detare - Shkallët prej litari - Pjesa 1: Projektimi dhe specifikimi
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Anije dhe teknologji detare - Spirancat pluskuese për anijet e mbijetuara dhe varkat e shpëtimit
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mirëmbajtja e pajisjeve pluskuese për shpëtimin e jetës - Pjesa 2: Mjetet pluskuese të shpëtimit
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mirëmbajtja e pajisjeve pluskuese për shpëtimin e jetës - Pjesa 3: Jelekë shpëtimi pluskues
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mirëmbajtja e pajisjeve pluskuese për shpëtimin e jetës - Pjesa 4: Sistemet detare të evakuimit
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mirëmbajtja e pajisjeve pluskuese për shpëtimin e jetës - Pjesa 5: Varka pluskuese shpëtimi
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Anije dhe teknologji detare - Sistemet detare të evakuimit - Testimi në kushtet e ngrirjes së akullit
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mbrotja e mjedisit detar - Organizimi dhe menaxhimi i strukturave të mbledhjes së mbeturinave portuale
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mbrotja e mjedisit detar - Barrierat pluskuse për mbajtjen e vajrave dhe naftës - Pjesa 3: Lidhësat fundorë
Anglisht
Projekt 
07.11.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Anije dhe teknologji detare - Mbrotja e mjedisit detar - Barrierat pluskuse për mbajtjen e vajrave dhe naftës - Pjesa 4: Pajisjet ndihmëse
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs; Pjesa 1: Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs për VoIP dhe FoIP në rrjetet fikse
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përgjimi i Ligjshëm (LI); Pjesa 2: Ndërfaqja e Brendshme e Rrjetit X2/X3 për Përgjimin e Ligjshëm
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Komunikimet e Emergjencës (EMTEL); Sistemi i Paralajmërimit Publik Europian (EU-ALERT) duke përdorur Shërbimin e Qelizës Transmetuese
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
287 fq.
PDF
10234 lek 
Radio e Lëvizshme Private dixhitale (dPMR) duke përdorur FDMA me një ndarje kanali prej 6,25 kHz
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime automjetesh; Gjeo-rrjeti; Pjesa 7: Amendamentet për LTE-V2X; Nën-pjesa 2: Amendamentet në ETSI EN 302 636-5-1 (Protokolli Bazë i Transportit)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime automjetesh; Gjeo-rrjeti; Pjesa 7: Amendamentet për LTE-V2X; Nën-pjesa 1: Amendamentet në ETSI EN 302 636-4-1 (Media-Funksionalitet i Pavarur)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Kartat smart; UICC - Ndërfaqja Fillim-fund Pa Kontakt (CLF); Ndërfaqja e Kontrolluesit të Marrësit (HCI) (Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
78 fq.
PDF
6128 lek 
Kartat smart; UICC - Ndërfaqja Fillim-fund Pa Kontakt (CLF); Ndërfaqja e Kontrolluesit të Marrësit (HCI) (Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kartat smart; Përfshirja e aplikacionit, Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (API) nga nje webserver UICC për platformën Java Card™ (Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kartat smart; Përfshirja e aplikacionit, Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (API) nga nje webserver UICC për platformën Java Card™ (Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Transmetim Dixhital Audio (DAB); Etiketat Dinamike Plus (DL Plus); Specifikimet e aplikimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
75 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Siguria; Menaxhimi i Ofruesit dhe Privatësisë
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Energji Ultra të Ulët (ULE); Komunikimi Makinë në Makinë; Pjesa 2: Rrjeti i Automatizimit në Shtëpi (faza 2)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kartat smart; Ndërfaqet fundore-UICC; Protokolli i lidhjes së internetit midis UICC dhe terminalit (Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kartat smart; Ndërfaqet fundore-UICC; Protokolli i lidhjes së internetit midis UICC dhe terminalit (Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kartat smart; Ndërfaqet fundore-UICC; Protokolli i lidhjes së internetit midis UICC dhe terminalit (Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kartat smart; Ndërfaqet fundore-UICC; Protokolli i lidhjes së internetit midis UICC dhe terminalit (Publikimi 19)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Telekomunikacioni Hekurudhor (RT); Sistemi Global për komunikimet e Lëvizshme (GSM); Kërkesat e detajuara për funksionimin GSM në Hekurudha
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Shërbimi i Orientuar në Lidhje me API për platformën Java Card(TM) (Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Shërbimi i Orientuar në Lidhje me API për platformën Java Card(TM) (Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Shërbimi i Orientuar në Lidhje me API për platformën Java Card(TM) (Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Shërbimi i Orientuar në Lidhje me API për platformën Java Card(TM) (Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Shërbimi i Orientuar në Lidhje me API për platformën Java Card(TM) (Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Kartat smart; UICC Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (UICC API) për Java Card (TM) (Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Kartat smart; UICC Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (UICC API) për Java Card™ (Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kartat smart; Përfshirja e aplikacionit, Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (API) nga nje webserver UICC për platformën Java Card™ (Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kartat smart; Përfshirja e aplikacionit, Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (API) nga nje webserver UICC për platformën Java Card™ (Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kartat smart; Përfshirja e aplikacionit, Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (API) nga nje webserver UICC për platformën Java Card™ (Publikimi 7)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Kartat smart; UICC Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (UICC API) për Java Card (TM) (Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Prova e Rrjetit Kryesor dhe Ndërveprimi (INT); Grupi i Mbyllur i Përdoruesve (CUG) që përdorin nënsistemin Multimedial IP (IM) të Rrjetit Kryesor (CN); Specifikimi i Provës së Konformitetit (3GPP™ Publikimi 12); Pjesa 2: Struktura e Plotë e Provës dhe Qëllimet e Provës (TSS&TP)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Prova e Rrjetit Kryesor dhe Ndërveprimi (INT); Identifikimi i Komunikimit Dashakeqëse (MCID) që përdorin nënsistemin Multimedial IP (IM) të Rrjetit Kryesor (CN); Specifikimi i Provës së Konformitetit (3GPP™ Publikimi 12); Pjesa 2: Struktura e Plotë e Provës dhe Qëllimet e Provës (TSS&TP)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
300 fq.
PDF
10234 lek 
Transmetimi Dixhital Video (DVB); Specifikimi për përdoruesit Audio dhe Video në Transmetimin e Koduar dhe Aplikacionet e Transmetimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfishtë (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 19: Ndërveprimi midis TETRA dhe sistemet e Transmetimit; Nën-pjesa 2: Formati për transportin audio TETRA mbi sistemet e Transmetimit të misionit kritik
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
1450 fq.
PDF
23264 lek 
Radio Tokësore me akses të shumëfishtë (TETRA); Audio plus të Dhëna (V+D); Pjesa 2: Ndërfaqja e Ajrit (AI)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzues për aplikimin e standardeve të harmonizuara që mbulon artikullin 3.1b dhe 3.2 të Direktivës 2014/53/EU (RED) për shumë-radio dhe pajisje radio dhe jo-radio të kombinuara
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Faktorët Njerëzorë (HF); Udhëzime për projektimin e pajisjeve ICT të lëvizshme dhe zbatimet e tyre të lidhura me personat njohës me aftësi të kufizuar
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Prova e Rrjetit Kryesor dhe Ndërveprimi (INT); Përafrimet për Provat e Rrjeteve Adaptive
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Udhëzues për përzgjedhjen e parametrave teknik për prodhim të Standardeve të Harmonizuara që mbulon artikullin 3.1b dhe artikullin 3.2 të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
CYBER; Ndikimi Kuantik i Informatikës në sigurinë e Sitemeve të ICT; Rekomandimet për Vazhdimësinë e Biznesit dhe Zgjedhjen e Algoritmit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës; Metodologjitë e Provës dhe Vlerësimi i Sigurisë i bazuar ne rrezik
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Udhëzimet e Matjes së Rendimentit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës (MTS); Prova e Bazuar në Model (MBT); Metodologjia për specifikimet e provës të standardizuara dhe të zhvilluara
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Faktorët Njerëzorë (HF); Udhëzime për të indentifikuar aspektet "Projektimi për të Gjithë" në dorëzimet ETSI
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Grupi i Përdoruesve; Vlerësimi i Cilësisë së përgjithshme të Shërbimeve (QoS) siç perceptohet nga përdoruesit; Përkufizimi i indekseve QoS për të gjitha fazat e lidhjes me klientët
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
174 fq.
PDF
8330 lek 
Faktorët Njerëzorë (HF); Shërbimet Gjithëpërfshirëse për të gjithë: Optimalizimi i aksesueshmërisë dhe përdorimi i teknologjisë së ardhshme të ndërveprimit dhe të përdoruesit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
209 fq.
PDF
8449 lek 
Grupi i Përdoruesve; Cilësia e shërbimeve ICT; Përkufizimet dhe metodat për vlerësimin e parametrave QoS fazat e lidhjes me klientat e tjera, në përdorim
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës (MTS); Provat e Automatizuar të Ndërveprimit; Metodologjia dhe Korniza
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Provat; Korniza për provat e konformitetit dhe ndërveprimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Metodat e matjes dhe metrikat e performancës së rrjetit QoS; Pjesa 3: Metodat e matjes dhe metrikat e performancës së rrjetit në rrjetet IP
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Metodat e matjes dhe metrikat e performancës së rrjetit QoS; Pjesa 1: Konsiderata të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
100 fq.
PDF
6545 lek 
Faktorët Njerëzorë (HF); Udhëzimet e Përvojës së Përdoruesit për shërbimet e komunikimit në kohë reale të shprehura në termat e Cilësisë së Shërbimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Pajisjet e Terminalit në Daljen Akustike; Nivelet Maksimale dhe Metodologjia e Provës për Aplikimet të Ndryshme
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Performanca e cilësisë audio në prani të zhurmës së sfondit; Pjesa 1: Teknika e simulimit të zhurmës në sfond dhe baza e të dhënave të zhurmës në sfond
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Specifikimi dhe Metodat e Provës (MTS); Provat e Protokollit të Internetit (IPT); Qasja e përgjithshme për provat e ndërveprimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Përkufizimet dhe matjet e parametrave QoS të lidhura me përdoruesit; Pjesa 2: Telefonia e zërit, faksi i Grupit 3, shërbimet e të dhënave të modemit dhe SMS
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Grupi i Përdoruesve; Cilësia e shërbimeve ICT; Pjesa 3: Modeli i Shërbimit për Marrëveshjet e Nivelit (SLA)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Grupi i Përdoruesve; Cilësia e shërbimeve të telekomit; Pjesa 2: Treguesit e lidhur me përdoruesit mbi baza specifike të shërbimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Grupi i Përdoruesve; Cilësia e shërbimeve të telekomit; Pjesa 1: Metodologjia për identifikimin e indikatorëve të pershtatshëm me përdoruesit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Një udhëzues për prodhimin e Standardeve të Harmonizuara për aplikim nën Direktivën e Pajisjeve Terminale të Radios dhe Telekomunikacionit 1999/5/EC (R&TTE) dhe një udhëzues i parë për ndikimin e Direktivës së Pajisjeve Radio 2014/53/EU (RED) në Standardet e Harmonizuara
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Një udhëzues për prodhimin e Standardeve të Harmonizuara për aplikim nën Direktivën R&TTE
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Drithëra - Përcaktimi i densitetit, e quajtur masa për hektolitër - Pjesa 2: Metoda e gjurmueshmërisë së instrumenteve matëse duke iu referuar etalonit ndërkombëtar (ISO / FDIS 7971-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Drithëra - Përcaktimi i densitetit, i quajtur masa për hektolitër - Pjesa 3: Metoda praktike (ISO 7971-3:2019)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Çelësa poligon, me funde të përkulura dhe me funde pak të përkulura - Përmasat e jashtme
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Gomone - Pjesa 3: Varka me një gjatësi korpusi më të vogël se 8 m me një fuqi motorike prej 15 kW dhe më shumë (ISO 6185-3:2014)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Gomone - Pjesa 4: Varka me një gjatësi korpusi ndërmjet 8 m dhe 24 m me një fuqi motorike prej 15 kW dhe më shumë (ISO 6185-4:2011)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Fusha e pamjes nga pozicioni i timonit të anijes (ISO 11591:2011)
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Produkte ushqimore - Udhëzime për kalibrimin dhe përcaktimin sasior të mbetjeve të pesticideve dhe ndotësve organikë duke përdorur metoda kromatografike
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Ushqime me origjinë bimore - Multimetodë për përcaktimin e mbetjeve të pesticideve në vajrat bimore nga LC-MS/MS
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 206: Mbledhja, trajtimi dhe ruajtja e dherave në kushte aerobike për vlerësimin e proceseve mikrobiologjike, biomasës dhe diversitetit në laborator
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 105: Paketimi, transporti, magazinimi dhe ruajtja e mostrave
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Identifikimi i mjeteve lundruese - Sistemi i kodimit (ISO 10087:2019)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Sisteme kontrolli elektrike/elektronike për drejtim, transmetim dhe për valvolën e rrjedhjes së lëndës djegëse - Amendament 1 (ISO 25197:2012/Amd 1:2014)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Depozita fikse të naftës dhe benzinës - Amendament 2 (ISO 21487:2012/Amd 2:2015)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Dritat e lundrimit - Instalimi, pozicionimi dhe dukshmëria (ISO 16180:2013)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Tingulli ajror që emetohet nga anijet me motor për argëtim- Pjesa 1: Procedurat e matjes që bëhen pa paralajmërim (ISO 14509-1:2008)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Matja e tingullit ajror që emetohet nga anijet për argëtim me motor - Pjesa 3: Vlerësimi i tingullit duke përdorur procedurat e llogaritjes dhe të matjes (ISO 14509-3:2009)
Anglisht
Projekt 
06.11.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Motor uji - Ndërtimi dhe kërkesat e sistemit të instalimit (ISO 13590:2003)
Anglisht
Shfuqizuar 
05.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Buloneri - Veshjet e galvanizuara
Anglisht
Shfuqizuar 
05.11.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 7: Sistemi HR - Bashkime me bulona dhe dado me kokë të fshehur
Anglisht
Shfuqizuar 
05.11.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 8: Sistemi HV - Bashkime me bulona dhe dado gjashtëkëndëshe të akopjuara
Anglisht
Shfuqizuar 
05.11.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Elementë shtrëngues - Veshje me shtresë zinku pa aplikim elektrolitik
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Automjete rrugore - Hyrje e standardizuar në informacionin për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve (RMI) - Pjesa 5: Dispozita specifike për automjetet tregtare të tonazhit të rëndë (ISO 18541-5:2018)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Automjete rrugore - Pistoletë për furnizimin me karburante mishelë (ISO 16380:2014, përfshirë amendamentin Amd 1:2016)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Motorë dhe motoçikleta me motor elektrik - Specifikimet e provës dhe kërkesat e sigurisë për sistemet e baterive litium-jon (ISO 18243: 2017)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
1464 fq.
PDF
23264 lek 
Automjete rrugore - Ndërfaqja e komunikimit nga automjeti në rrjet - Pjesa 4: Testi i konformitetit të protokollit të rrjetit dhe aplikacionit (ISO 15118-4:2018)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
408 fq.
PDF
12614 lek 
Automjete rrugore - Ndërfaqja e komunikimit nga automjeti në rrjet - Pjesa 5: Testimi i konformitetit për shtresën fizike dhe shtresën e lidhjes së të dhënave (ISO 15118-5:2018)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Automjete rrugore - Ndërfaqja e komunikimit nga automjeti në rrjet - Pjesa 8: Kërkesat për shtresën fizike dhe shtresat e lidhjes së të dhënave për komunikimin pa tel (ISO 15118-8:2018)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Valvolat e shkarkimit dhe rakorderitë mbajtëse të korpusit (trupit) - Pjesa 2: Pjesët jo metalike (ISO 9093-2:2002)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Valvolat e shkarkimit dhe rakorderitë mbajtëse të korpusit (trupit) - Pjesa 1: Pjesët metalike (ISO 9093-1:1994)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Pompat elektrike për dredhjen në det të ujrave të ndotura të hambarit të anijeve (ISO 8849:2003)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Të dhënat kryesore (ISO 8666:2016)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Tuba fleksibël për lëndë djegëse jo rezistentë ndaj zjarrit (ISO 8469:2013)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mjet i vogël për lundrim - Tuba fleksibël për lëndë djegëse rezistentë ndaj zjarrit (ISO 7840:2013)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Gomone - Pjesa 1: Varka të pajisura me një motor me fuqi maksimale 4.5 kW (ISO 6185-1:2001)
Anglisht
Projekt 
05.11.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Gomone - Pjesa 2: Varka të pajisura me një motor me fuqi maksimale 4.5 kW deri në 15 kW duke i përfshirë këto shifra (ISO 6185-2:2001)
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Buloneri - Parimet e thyeshmërisë që fitojnë mbërthyesit prej çeliku nga hidrogjeni
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Tuba transmetimi të momentit rrotullues të çelësave me fole në formë katrore për shtrëngim dhe lirim dadosh me dorë - Përmasat dhe provat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado – Adaptorë çelësash me fole në formë katrore për shtrëngim dhe lirim dadosh me dorë - Përmasat dhe provat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Çelësa të rregjistrueshëm për shtrëngim dhe lirim dadosh
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Çelësa fiso me funde të hapura - Përmasat e jashtme
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Çelësa poligon, të sheshtë dhe të përkulur nga të dyja anët - Përmasat e jashtme dhe prova e momentit përdredhës
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Buloneri - Veshjet e galvanizuara (ISO 4042:2018)
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Buloneri - Veshje me shtresë zinku pa aplikim elektrolitik(ISO 10683:2018)
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 8: Sistemi HV - Bashkime me bulona dhe dado gjashtëkëndëshe të akopjuara
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 7: Sistemi HR - Bashkime me bulona dhe dado me kokë të frezuar
Anglisht
Publikuar 
05.11.2019 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Instrumente montimi për vidha dhe dado - Emërtimi
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Infrastruktura e gazit - Cilësia e gazit - Grupi H
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Enë kriogjenike - Pastrimi për shërbimin kriogjenik (ISO 23208:2017)
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN). me të vegjël ose të barabartë me 13m3
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13m3
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rakorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje dhe aksesorë për GLN – Repartet (ofiçinat) për automjetet që punojnë me GLN – Pjesa 2: Kompetenca dhe trainimi i personelit
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pikat e furnizimit të hidrogjenit në natyrë që tregtojnë hidrogjen të gaztë dhe përfshijnë protokolet e mbushjes
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 1: Kërkesat dhe metodat e provës për spërkatësit
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për valvulat e alarmit të rjedhjes së ujit, për dhomat e minimizimt të alarmeve të rreme dhe për pajisjet e ndezura hidraulikisht që siguronnë një alarm lokal të dëgjueshëm
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 3: Kërkesat dhe metodat e provës për pikat e kontrollit të presionit të ajrit të tubave të shkarkimit të ujit
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 5: Kërkesat dhe metodat e provës për valvolat automatike të kontrollit të furnizimit me ujë
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 6: Kërkesat dhe metodat e provës për valvolat e kontrollit
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të spërkatësve - Pjesa 7: Kërkesat dhe metodat e provës për spërkatësit me reagim të shpejtë për shuarjen paraprake (ESFR)
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të spërkatësve - Pjesa 8: Kërkesat dhe metodat e provës për valvulat e alarmit para-veprues
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 9: Kërkesat dhe metodat e provës për dizat (hundëzat) e perdes së ujit
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 10: Kërkesat dhe metodat e provës për spërkatësit shtëpiak
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 11: Kërkesat dhe metodat e provës për fiksimin e tubave
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Mbrojtja nga zjarri - Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit me spërkatës - Pjesa 12: Kërkesat dhe metodat e provës për komponentët fundorë për sistemet e tubave të çelikut
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Rezervuarë prej çeliku të prodhuar në fabrikfabrikë – Pjesa 3: Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa, për depozitime nëntokësore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm për ngrohjen dhe ftohjen e ndërtesave
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Linja elektrike ajrore të rrymës alternative, të cilat kalojnë 1 kV - Pjesa 2-12: Aspektet Normative Kombëtare - NNA për ISLANDËN (bazuar në EN 50341-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Linja elektrike ajrore të rrymës alternative, të cilat kalojnë 1 kV - Pjesa 2-15: Aspektet Normative Kombëtare (NNA) për Hollandën (bazuar në EN 50341-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Linja elektrike ajrore të rrymës alternative të cilat kalojnë 1 kV - Pjesa 2-15: Aspektet Normative Kombëtare (NNA) për Belgjikën (bazuar në EN 50341-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Fibrat optike - Pjesa 2-50: Specifikime të produktit - Specifikim i seksionuar për fibrat njëformëshe të klasës B
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Linjat elektrike ajrore të rrymës alternative që kalojnë 1 kV - Pjesa 2-24: Aspektet Normative Kombëtare për Rumaninë (bazuar në EN 50341-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Linjat elektrike ajrore të rrymës alternative që kalojnë 1 kV - Pjesa 2-24: Aspektet Normative Kombëtare për GJERMANINË (bazuar në EN 50341-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 9-1: Sistemet e zbutjes së defektit të harkut - Pajisjet e shuarjes së harkut
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Punë nën tension - Vegla dore për përdorim deri në 1000 V a.c. dhe 1500 V d.c.
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Izolatorë për linja ajrore - Izoluesit e linjës së përbërë për sistemet e rrymës alternative me tension nominal më të lartë se 1 000 V - Përcaktime, pajisje fundore dhe emërtime
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Akumulatorë dhe bateri - Shënimi i simboleve për identifikimin e përmbajtjes së tyre kimike
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Fibrat optike - Pjesa 1-31: Metodat e matjes dhe procedurat e provës - Fortësia në tërheqje
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Fibrat optike - Pjesa 1-32: Metodat e matjes dhe procedurat e provës - Shkalla e zhveshjes nga pjesa mbështjellëse
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Fibrat optike - Pjesa 1 - 40: Metodat e matjes të dobësimit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Kabllo me fibra optike - Pjesa 2-11: Kabllot me fibra optike për mjedise të brendshme - Specifikim i detajuar për kabllo të njëfishtë dhe të dyfishtë për përdorim në kabllimin e ambienteve të shërbimit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Priza të tipit izolues për 72,5 kV me 630 A dhe 1 250 A për një pajisje elektrike
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Komponentë për pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 31: Kërkesa për metodat e provës së SPD-ve në instalimet fotovoltaike
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Makineri elektrike rrotulluese - Pjesa 23: Riparimi, kontrolli i përgjithshëm dhe rikuperimi
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Transformatorët e fuqisë - Aksesorë të transformatorit dhe reaktorit - Pajisje mbrojtëse
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Transformatorët e fuqisë - Pjesa 22-3: Aksesorë të transformatorit dhe reaktorit - Lëngu izolues tek shkëmbyesit e nxehtësisë së ajrit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-4: Pajisjet ndihmëse - Blloqe terminali PCB për përçuesit e bakrit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemet e gjenerimit të energjisë së erës - Pjesa 1: Kërkesat e projektimit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo me fibra optike - Pjesa 2-31: Kabllot për mjedise të brendshme - Specifikim i detajuar për kabllot optike shirit për përdorim në kabllimet në lokal shërbimi
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Kabllo të fibrave optike - Pjesa 2-30: Kabllot për instalim të brendshëm - Specifikime të grupit të kabllove tip shirit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 109: Seritë e çelësave me kondensatorë by-pass të rrymës alternative
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të larte - Pjesa 209: Bashkues kabllosh për pajisje shpërndarëse të izoluara me gaz, me mbyllje metalike për tension të vlerësuar mbi 52 kV - Kabllot e me izolacion të mbushur me lëng dhe të ekstruduar - Pikat fundore të kabllove të mbushura me lëng dhe të tipit të thatë
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Bateritë dytësore me jone litiumi për vënien në lëvizje të makinave rrugore elektrike - Pjesa 1: Provat e performancës
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Bateritë dytësore me jone litiumi për vënien në lëvizje të makinave rrugore elektrike - Pjesa 2: Provat e besueshmërisë dhe të trajtimit abuziv
Anglisht
Publikuar 
31.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Izolatorë për zbatim në rrymë të vazhduar
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje për pishina - Pjesa 10: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për korsitë e zhytjes, hedhjet nga trampolina dhe pajisja shoqëruese
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje për ngjitje në mal - Ankoruesit e shkëmbinjve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sheshe lojërash dhe hapësira rekreative - Kuadri për kompetencat e inspektorëve të shesheve të lojërave
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lojërash - Pjesa 4: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për teleferikët
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Ndikimi në sipërfaqen e lojërave për zbutjen e goditjeve - Metodat e testimit për përcaktimin e zbutjes së goditjeve
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Rrëshqitëse uji (për përdorim në pishina-) Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet e lodrave pneumatike - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Parqe për rrëshqitje me skateboard - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Pishina për përdorim publik - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për projektimin
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Pishina për përdorim publik - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë për funksionimin
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mure për ngjitje (alpinizëm) për përdorim në ujin e pishinave për përdorim publik - Kërkesat e sigurisë dhe funksionimit në vendin e instalimit
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje trajnimi te palëvizshme - Pjesa 9: Makineri ushtrimore eliptike, kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit (ISO 20957-9:2016)
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Automjetet e akomodimit në kohë të lirë - Shtëpitë e pushimit karavan - Kërkesat e vendbanimit lidhur me shëndetin dhe sigurinë
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Lehtësira për spektatorin - Pjesa 1: Karakteristika të përgjithshme për fushën e pamjes së spektatorit
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Lehtësira për spektatorin - Pjesa 3: Elementet ndarëse - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Ruajtja e trashëgimisë kulturore - Metodat dhe materiale për pastrimin e materialeve poroze inorganike
Anglisht
Publikuar 
30.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Ruajtja e trashëgimisë kulturore - Mbrojtja e sipërfaqes për materialet inorganike poroze - Fletët e të dhënave kimike dhe teknike për produktet rezistente ndaj ujit
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte të sheshta prej çeliku nën presion - Kushtet teknike të shpërndarjes - Pjesa 5: Çeliqe prej kokërrizash të imëta të saldueshëm, të petëzuar termomekanikisht
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Produkte të sheshta prej çeliku nën presion - Kushtet teknike të shpërndarjes - Pjesa 6: Çeliqe prej kokërrizash të imëta të saldueshëm, të kalitur dhe të riardhur
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte të sheshta prej çeliku nën presion - Kushtet teknike të shpërndarjes - Pjesa 7: Çeliqe të paoksidueshëm
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Produkte të sheshta prej çeliku nën presion - Kushtet teknike të shpërndarjes - Pjesa 3: Çeliqe prej kokërrizash të imëta të saldueshëm, të normalizuar
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Fletë çeliku e laminuar dhe shirit për bombolat e gazit të salduara
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Farkëtimet e çelikut - Frekuenca e provës, kushtet e marrjes së mostrave dhe metodat e provës për testet mekanike
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte të sheshta prej çeliku nën presion - Kushtet teknike të shpërndarjes - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
29.10.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Produkte të sheshta prej çeliku nën presion - Kushtet teknike të shpërndarjes - Pjesa 2: Çelik joaliazh dhe çelik aliazh me veti të specifikuara për temperatura të larta
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova me rryma shtjelluese - Parime të përgjithshme (ISO 15549:2008)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Prova pa shkatërrim - Matja e trashësisë me ultratinguj (ISO 16809:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova me rryma shtjelluese - Parime të përgjithshme (ISO 15549:2019)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia (ISO 15708-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat (ISO 15708-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi (ISO 15708-3:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi (ISO 15708-4:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajtueshmëria elektromagnetike - Pjesa 3-1: Mjeti hekurudhor - Treni dhe automjeti komplet
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajtueshmëria elektromagnetike - Pjesa 3-2: Mjeti hekurudhor - Aparaturat
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajtueshmëria elektromagnetike - Pjesa 4: Emetimi dhe imuniteti i aparaturave të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Pajtueshmëria elektromagnetike - Pjesa 5: Emetimi dhe imuniteti i aparaturave dhe instalimeve fikse të furnizimit me energji
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Sistemet elektronike për sinjalizimin që lidhen me sigurinë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
78 fq.
PDF
6128 lek 
Simbolet me gërma që përdoren në elektroteknogji — Pjesa 2: Telekomunikacioni dhe elektronika
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Njësi kristalore prej kuarci të cilësisë së vlerësuar - Pjesa 4: Njësitë kristalore me termistor
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Paketimi i komponentëve për manovrimin automatik - Pjesa 3: Paketimi i komponentëve që montohen në sipërfaqe në shiritat e vazhduar
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Kondensatorë të fiksuar për përdorim në pajisjet elektronike - Pjesa 17: Specifikim seksional: Kondensatorët me impuls dhe dielektrikë të fiksuar a.c.me fletë metalike të përbërë prej polipropileni
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Kondensatorë të fiksuar për përdorim në pajisje elekronike - Pjesa 21: Specifikim seksional: Kondensatorët e fiksuar dielektrik qeramik me shumë shtresa të montuara në sipërfaqe të Klasës 1
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Kondensatorë të fiksuar për përdorim në pajisje elekronike - Pjesa 21: Specifikim seksional: Kondensatorët e fiksuar dielektrik qeramik me shumë shtresa të montuara në sipërfaqe të Klasës 2
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Bashkues për pajisjet elektronike - Pjesa 7: Specifikimi i detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të pa mbështjella, me 8 kanale
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Prova pa shkatërrim - Testimi i emetimeve akustike - Metoda e matjes për sinjalet e emetimit akustik në beton
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Testimi i emetimeve akustike - Strukturat prej çeliku të vinçave urë të varur që lëvizin mbi dy shina dhe vinça urë portale
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Prova pa shkatërrim - Testimi i emetimeve akustike - Metoda e provës për kualifikimin e dëmtimit të trarëve të betonarmesë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Prova pa shkatërrim - Testimi i emetimeve akustike - Metoda e provës për klasifikimin e plasaritjeve aktive në strukturat e betonit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Metodat e provës mekanike dhe klimaterike - Pjesa 17: Rrezatimi me neutron
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 5: Ushqyes teli mbushës
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 14: Kalibrimi, vlefshmëria dhe prova e qëndrueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Varistorë për përdorim në pajisje elektronike - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Qarqe të integruara - Matja e emetimeve elektromagnetike, 150 kHz deri 1 GHz - Pjesa 1: Përkufizime dhe kushte të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 1: Standard i familjes së produktit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 3: Pajisje saldimi me rezistencë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Qarqe të integruara - Vlerësimi i EMC së transmetuesve - Pjesa 3: Transmetuesit CAN
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Modelimi i qarkut të integruar për EMC-në - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme e modelimit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Teknika matjeje të oshilatorëve dielektrik, piezoelektrik dhe elektrostatik - Pjesa 3: Metodat provës së ndryshimeve të frekuencës për shkak të ndryshimeve të brendshme me kalimin e kohës në oshilator
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjeti hekurudhor - Bateritë për tërheqje në bordin e trenit me jone litiumi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme të ndërfaqes së fuqisë për sensorët e automjetit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 2: Metodat e vlerësimit të eficiencës së transmetimit të energjisë pa tel duke përdorur rezonancën për sensorët e automjeteve
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Ndërfaqe gjysmëpërçuese për automjetet - Pjesa 4: Metoda e vlerësimit të ndërfaqes së të dhënave për sensorët e auto
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 4: Bërthamat-RM
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 5: Bërthamat-EP dhe pjesët shoqëruese për përdorim në induktorë dhe transformatorë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 6: Bërthamat-ETD për përdorim në furnizimin me energji
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 7: Bërthamat-EER
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 8: Bërthamat-E
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 11: Bërthamat-EC për përdorim në aplikime të furnizimit me energji
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Bërthama ferrite - Udhëzime mbi përmasat dhe limitet e parregullsive sipërfaqësore - Pjesa 13: Bërthamat-PQ
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Specifikime të detajuara: Rezistencat fikse me shtresë me qëndrueshmëri të lartë dhe të fuqisë së ulët SMD - Drejtkëndore - Klasa e qëndrueshmërisë 0.1; 0.25
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Kriteret teknike për bashkëveprimin ndërmjet pantografit dhe linjave ajrore (për të arritur akses të lirë)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Metodat e provave mekanike dhe klimatike - Pjesa 18: Rrezatimi jonizues (doza e përgjithshme)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 18-1: Sensorë optik bazuar në gjysëmpërçues - Metodë prove dhe analizat e të dhënave për kalibrimin e sensorëve të matricës fotografike CMOS pa lente
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Stomatologji - Frezat shpuese me sharrë cilindrike (ISO 20569:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Stomatologji - Trajtimi i bisturisë në kirurgjinë orale (ISO 20570:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Stomatologji - Parakapsulat për shkrirjet dentare (ISO 20749:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Stomatologji - Vlerësimi i biokompatibilitetit të pajisjeve mjekësore të cilat përdoren në fushën e stomatologjisë (ISO 7405:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Stomatologji - Sondat dentare (ISO 7492:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Stomatologji - Materiale me bazë polimere për përgatitjen e kurorës dhe urës së dhëmbëve (ISO 10477:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Stomatologji - Aktivizuesit e fuqizimit të polimerizimit (ISO 10650:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Stomatologji - Njësitë dentare të palëvizshme dhe karriget e pacientëve - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 7494-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Stomatologji - Pasqyra ekzaminimi intraoral (ISO 9873:2019)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Metoda provë e gurit natyror - Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj ndryshimeve në pamjen e produktit nga ciklet termike
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
118 fq.
PDF
7021 lek 
Gurët natyror - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Metodat e provës të gurëve natyrorë - Ekzaminimi petrografik
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Oxhaqe - Aksesorë - Pjesa 3: Rregullatorët e rrymës, pajisjet që mbajnë hapjen dhe pajisjet dytësore ajrore të kombinuara - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Oxhaqet - Metodat e provave për oxhaqet e gatshëm - Pjesa 1: Metoda të përgjithshme të provave
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Metodat e provës për elementë murature - Pjesa 22: Përcaktimi i rezistencës në ngrirje/shkrirje të elementeve të muraturës prej qeramike
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Lëndë ushqyese për kafshët: Metodat e marrjes së mostrave dhe analizave - Kriteret e performancës për metodat e analizës së vlefshme laboratorike dhe të provuar në unaza, për përcaktimin e metaleve të rënda
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve për njerëz dhe kafshë - Kërkesat specifike dhe udhëzime për testimin e aftësisë së laboratorëve nepërmjet krahasimeve ndërlaboratorike (ISO / TS 22117:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor. Kërkesat dhe udhëzimet për kryerjen e provave të sfidave të ushqimit dhe produkteve ushqimore. Teste sfidash për të studiuar potencialin e rritjes, kohën e vonesës dhe shkallën maksimale të rritjes
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Ushqime - Përcaktimi i citrininës në ushqim me anë të kromatografisë së lëngshme, spektrometria e masës tandem (LC-MS / MS)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Ushqime - Udhëzime të përgjithshme për vërtetimin e metodave cilësore PCR në kohë reale - Pjesa 2: Studimi ndërlaboratorik
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Ushqime - Udhëzime të përgjithshme për vlefshmërinë e metodave cilësore PCR në kohë reale - Pjesa 1: Validimi brenda laboratorit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Ushqime - Bar kode ADN të peshkut dhe produkteve të peshkut që përdorin segmente gjenesh mitokondriale të citokromit b dhe c oksidazës citokrome
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Matja e trashësisë me ultratinguj
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Sekuenca e provës (3GPP TS 26.444 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Sekuenca e provës (3GPP TS 26.444 versioni 13.6.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Sekuenca e provës (3GPP TS 26.444 versioni 12.11.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Kodi ANSI C (pikë lundruese) (3GPP TS 26.443 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Kodi ANSI C (pikë lundruese) (3GPP TS 26.443 versioni 13.7.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Kodi ANSI C (pikë lundruese) (3GPP TS 26.443 versioni 12.11.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Kodi ANSI C (pikë lundruese) (3GPP TS 26.442 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Kodi ANSI C (pikë lundruese) (3GPP TS 26.442 versioni 13.7.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kodifikimi për Shërbimet e Zgjeruar të Zërit (EVS); Kodi ANSI C (pikë lundruese) (3GPP TS 26.442 versioni 12.12.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
279 fq.
PDF
9579 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Shërbimi i Transmetimit Multimedia/Multicast (MBMS); Protokollet dhe kodet (3GPP TS 26.346 versioni 14.8.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Refuzimi i Komunikimit Anonim (ACR) dhe Ndalimi i Komunikimit (CB) duke përdorur nënsistemin Multimedial IP (IM) të Rrjetit Kryesor (CN); Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.611 versioni 14.1.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
92 fq.
PDF
6545 lek 
LTE; Shërbimet Kritike të Emetimit (MCS) menaxhimi i konfiguracionit; Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.484 versioni 13.9.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
LTE; Funksioni i kontrollit të Pajisjeve të Përdoruesit (UE) me V2X; Aspektet e protokollit; Faza 3 (3GPP TS 24.386 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
104 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Aksesi në 3GPP dhe Paketat Themelore të Evoluar (EPC) nëpërmjet rrjetave të aksesit jo-3GPP; Faza 3 (3GPP TS 24.302 versioni 12.12.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Aksesi në 3GPP dhe Paketat Themelore të Evoluar (EPC) nëpërmjet rrjetave të aksesit jo-3GPP; Faza 3 (3GPP TS 24.302 versioni 11.8.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
472 fq.
PDF
12614 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; Shtresë-Jo-Aksesore (NAS) protokolli për Sistemin e Evoluar të Paketave (EPS); Faza 3 (3GPP TS 24.301 versioni 14.10.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
204 fq.
PDF
8449 lek 
LTE; Misioni i të Dhënave Kritike (MCData) kontrolli i sinjalizimit; Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.282 versioni 14.6.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
LTE; Protokolli për Shërbimin e të Dhënave të Besueshme ndërmjet UE dhe SCEF; Faza 3 (3GPP TS 24.250 versioni 15.1.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
LTE; Protokolli për Shërbimin e të Dhënave të Besueshme ndërmjet UE dhe SCEF; Faza 3 (3GPP TS 24.250 versioni 14.2.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
LTE; Funksioni i kontrollit të Pajisjeve të Përdoruesit (UE) me V2X; Aspektet e protokollit; Faza 3 (3GPP TS 24.386 versioni 14.4.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
246 fq.
PDF
9579 lek 
LTE; Misioni Kritik, Shtyp për të Folur (MCPTT) kontrolli i planit media; Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.380 versioni 14.8.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
242 fq.
PDF
9579 lek 
LTE; Misioni Kritik, Shtyp për të Folur (MCPTT) kontrolli i planit media; Specifikimi i protokollit (3GPP TS 24.380 versioni 13.10.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Mbështetja e SMS mbi rrjetat IP; Faza 3 (3GPP TS 24.341 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Aksesi në 3GPP dhe Paketat Themelore të Evoluar (EPC) nëpërmjet rrjetave të aksesit jo-3GPP; Faza 3 (3GPP TS 24.302 versioni 14.9.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
128 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Aksesi në 3GPP dhe Paketat Themelore të Evoluar (EPC) nëpërmjet rrjetave të aksesit jo-3GPP; Faza 3 (3GPP TS 24.302 versioni 13.10.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
749 fq.
PDF
15529 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i thirrjes multimediale IP dhe protokolli bazë në Protokollin e Fillimit të Seancës (SIP) dhe Protokollin e Përshkrimit të Seancës (SDP); Faza 3 (3GPP TS 24.229 versioni 10.29.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
714 fq.
PDF
15529 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i thirrjes multimediale IP dhe protokolli bazë në Protokollin e Fillimit të Seancës (SIP) dhe Protokollin e Përshkrimit të Seancës (SDP); Faza 3 (3GPP TS 24.229 versioni 9.31.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; IMS Shërbimi i komunikimit telefonik multimedial dhe shërbimet shtesë; Faza 3 (3GPP TS 24.173 versioni 15.3.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; IMS Shërbimi i komunikimit telefonik multimedial dhe shërbimet shtesë; Faza 3 (3GPP TS 24.173 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
677 fq.
PDF
14458 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i thirrjes multimediale IP dhe protokolli bazë në Protokollin e Fillimit të Seancës (SIP) dhe Protokollin e Përshkrimit të Seancës (SDP); Faza 3 (3GPP TS 24.229 versioni 8.37.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 3GPP IMS Objekti i Menaxhimit (MO); Faza 3 (3GPP TS 24.167 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
783 fq.
PDF
15529 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Specifikimi i shtresës 3 të ndërfaqes radio e Lëvizshme; Protokollet e Rrjetit Kryesor; Faza 3 (3GPP TS 24.008 versioni 14.8.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Sinjalizimi i shtresës 3 të ndërfaqes radio e Lëvizshme; Aspekte të përgjithshme (3GPP TS 24.007 versioni 15.3.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Procedurat e Restaurimit IMS (3GPP TS 23.380 versioni 15.1.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
164 fq.
PDF
8330 lek 
LTE; Arkitektura funksionale dhe rrjedhat e informacionit për mbështetjen e Misionit Video Kritike (MC Video); Faza 2 (3GPP TS 23.281 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
88 fq.
PDF
6545 lek 
LTE; 5G; Korniza e Përbashkët API për 3GPP Northbound APIs (3GPP TS 23.222 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kërkesat arkitektonike (3GPP TS 23.221 versioni 15.1.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Përmirësimet e arkitekturës për kontrollin dhe ndarjen e planeve të përdoruesve në nyje EPC (3GPP TS 23.214 versioni 15.5.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; IP Nënsistemi multimedial (IMS) seancat emergjente (3GPP TS 23.167 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
369 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Shërbimi Radio i Paketave të Përgjithshme (GPRS); Përshkrimi i shërbimit; Faza 2 (3GPP TS 23.060 versioni 15.5.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; Realizimi teknik për Bllokimin e Përcaktuar të Operatorit (ODB) (3GPP TS 23.015 versioni 15.1.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
144 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Organizimi i të dhënave të pajtimtarit (3GPP TS 23.008 versioni 15.6.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Numërimi, adresimi dhe identifikimi (3GPP TS 23.003 versioni 15.6.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
5G; Kërkesat e shërbimit të gjeneratës së ardhshme për shërbimet dhe tregjet e reja (3GPP TS 22.261 versioni 15.7.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
119 fq.
PDF
7021 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Prova e Konformitetit dhe Ndërveprimi i Shërbimeve Elektronike të Regjistruara në Postë; Pjesa 2: Prova e kompleteve për provat e ndërveprimit të ofruesve që përdorin të njëjtin format dhe protokolle transporti
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Prova e Konformitetit dhe Ndërveprimi i Shërbimeve Elektronike të Regjistruara në Postë; Pjesa 1: Prova e konformitetit
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
75 fq.
PDF
6128 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Prova e Konformitetit dhe Ndërveprimi i Shërbimeve Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 2: Prova e kompleteve për provat e ndërveprimit për Ofruesit e Shërbimeve Elektronike të Regjistruara të Livrimit
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Prova e Konformitetit dhe Ndërveprimi i Shërbimeve Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 1: Prova e konformitetit
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Sisteme Radio të Rikonfigurueshme (RRS); Motori i Ndërfaqes Radio (RIE); Pjesa 1: Kërkesat teknike
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
254 fq.
PDF
9579 lek 
Protokolli i Rrjetit Inteligjent i Hapur (OSGP); Protokolli i Komunikimit i Rrjetit Inteligjent/Matësit Inteligjent
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Sisteme Radio të Rikonfigurueshme (RRS); Kërkesat për rikonfigurimin e Pajisjeve Radio (RE)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
275 fq.
PDF
9579 lek 
Skenarët e Lidhjes TM për Shërbimet Kritike të Emetimit
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Provat; Specifikimi i provës së konformitetit për menaxhimin ITS PKI; Pjesa 3: Struktura e Plotë e Provës Abstrakte (ATS) dhe Informacionit Shtesë të Implementimit të Protokollit për kryerjen e provës (PIXIT)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
90 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Provat; Specifikimi i provës së konformitetit për menaxhimin ITS PKI; Pjesa 2: Struktura e Plotë e Provës dhe Qëllimet e Provës (TSS dhe TP)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Provat; Specifikimi i provës së konformitetit për menaxhimin ITS PKI; Pjesa 1: Deklarata e Konformitetit të Implementimit të Protokollit (PICS)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
CYBER; Protokolli i Sigurisë së middlebox; Pjesa 3: Siguria e Transportit të Ndërmarjeve
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
128 fq.
PDF
7497 lek 
Kartat smart; Specifikimet e provës për strukturën e Largët APDU për aplikacionet e bazuara në UICC; Karakteristikat e UICC (Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
113 fq.
PDF
7021 lek 
Prova e Rrjetit Kryesor dhe Ndërveprimi (INT); Specifikimet e provës të ndërlidhjes, ndërveprimit dhe të përcaktuara të VoLTE dhe ViLTE me QoS/QoE (3GPPTM Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
78 fq.
PDF
6128 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Profilet e protokollit për ofruesit e shërbimeve të besueshme që ofrojnë shërbime të vlerësimit të nënshkrimit dixhital AdES
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Protokollet për krijimin e nënshkrimit të largët dixhital
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Vlerësimi i Konformitetit të Ofruesit të Shërbimit të Besueshëm; Pjesa 3: Kërkesat shtesë për trupat e vlerësimin të konformitetit që vlerësojnë ofruesit e shërbimeve të besueshme të kualifikuar në EU
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Përshtatësi Kriptografik
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Procedurat për Krijimin dhe Vlerësimi i Nënshkrimeve Dixhitale AdES; Pjesa 2: Raporti i Vlerësimit të Nënshkrimit
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
CYBER; Siguria Kibernetike për të Dhënat e Konsumatorit në Internet
Anglisht
Publikuar 
25.10.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Sisteme Radio të Rikonfigurueshme (RRS); Aksesi i Përbashkët i Licencuar dhe i evoluar (eLSA); Pjesa 1: Kërkesat e sistemit
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Proçedurat e marrjes së mostrës për letër dhe karton për riciklim
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Brumë, letër dhe karton - Përcaktimi i amines primare aromatike (PAA) në një ekstrakt uji me metodën LC-MS
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me produkte ushqimore - Përcaktimi i qendrueshmërisë së ngjyrës së letrës dhe kartonit të trajtuar me zbardhues fluoreshent
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecetë - Pjesa 1: Fjalori (ISO 12625-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Letër e valëzuar - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shtypje të sheshtë pas hullëzimit në laborator – Pjesa 1: Hullëzimi A (ISO 7263-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Letër e valëzuar - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shtypje të sheshtë pas hullëzimit në laborator – Pjesa 1: Hullëzimi B (ISO 7263-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Brumë, letër dhe karton - Përcaktimi i klorit të përgjithshëm dhe të klorit të lidhur organikisht
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Letër - Përcaktimi i shpërndarjes së dritës dhe kofiçentëve të përthithjes (duke përdorur teorinë Kubelka-Munk)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Letër, karton dhe brumë letre - Përcaktimi i klorureve të tretshmëm në ujë
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton - Testimi i bobinës - Pjesa 5: Përcaktimi i karakteristikave të rrotullimit koncetrik
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Matja e shkëlqimit pasqyrues - Pjesa 2: Shkëlqimi në 75° me një tufë rrezesh paralele, metoda DIN
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Matja e shkëlqimit pasqyrues - Pjesa 3: Shkëlqimi në 20° me një tufë konverguese, metoda TAPPI
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecetë - Pjesa 4: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje, të zgjatjes nën forcën maksimale dhe absorbimin e energjisë në zgjatje
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecetë - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje në gjendje të lagët
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecetë - Pjesa 6: Përcaktimi i gramaturës
Anglisht
Publikuar 
23.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton -- Testimi i bobinës mbështjellëse të letrës - Pjesa 4:Matja e përmasave
Anglisht
Projekt 
21.10.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi në hekurudhë - Zbatime specifike kombëtare të ISO 20138-1
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
93 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje të rezonancës magnetike për imazherinë mjekësore - Pjesa 1: Përcaktimi i parametrave thelbësor të cilësisë së imazhitPajisje të rezonancës magnetike për imazherinë mjekësore - Pjesa 1: Përcaktimi i parametrave thelbësor të cilësisë së imazhit
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për skarat, thekëset e bukës dhe pajisjet e ngjashme portative të gatimit
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta për tharëset me tamburë
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për makinat elektrike të kuzhinës
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-51: Kërkesa të veçanta për pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe instalimet e ujit të shërbimit
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-113: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kujdesit kozmetik dhe të bukurisë që kanë të përfshirë lazerin dhe burime drite të forta
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
PPajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-114: Kërkesa të veçanta për pajisjet e transportit personal me vetë balancim që përdorin bateri me elektrolit alkalin ose elektrolit të tjerë jo acid
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike në ajër - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta për pajisjet për tharrjen dhe larjen e rrobave
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Lodrat elektrike - Siguria
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Deklarata e materialit për produktet e dhe për industrinë elektroteknike
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Komponentët e sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike (LPSC) - Pjesa 6: Kërkesat për numëruesin e goditjeve të rrufeve (LSC)
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Komponentët e sistemit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike (LPSC) - Pjesa 6: Kërkesat për numëruesin e goditjeve të rrufeve (LSC)
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje mbrojtëse dhe të kontrollit në kabllin tip 2 të karikimit (ngarkimit) të automjeteve elektrike rrugore (IC-CPD)
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pastruesit me vakum dhe nxjerrësit e tjerë të pluhurit që sigurojnë nivel mbrojtës Dc të pajisjes për grumbullimin e pluhurave të djegshëm - Kërkesa të veçanta
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Mbrojtja kundër shkarkesave atmosferike - Sistemet e paralajmërimit të stuhive
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Mjete pune dore që funksionojnë me motor elektrik, mjete pune të transportueshme dhe makineri për lëndina dhe kopshte - Siguria - Pjesa 2-21: Kërkesa të veçanta për veglatt e dorës për pastrimin e kanaleve të shkarkimit
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bashkues për aplikime në rrymë të vazhduar në sistemet fotovoltaike - Kërkesat e sigurisë dhe provat
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cikli i zgjatur termik i modulit PV - Procedura e provës
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Bashkues me përmasa të vogla për gaze dhe lëngje në zbatimet mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Dokumentacioni teknik për vlerësimin e produkteve elektrike dhe elektronike sipas kufizimit të substancave të rrezikshme
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
63 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisjet elektrike mjekësore - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore të sfigmo manometrit automatic pa ndërhyrje
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet pastruese me vakum dhe me aspirim të ujit
Anglisht
Publikuar 
18.10.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për makinat larëse të rrobave
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Makineri bujqësore - Rimorkiot - Siguria
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Traktorë dhe makineri bujqësore dhe pyjore - Pjesët e sistemeve të kontrollit dhe komandimit që lidhen me sigurinë - Pjesa 3: Zhvillimi në seri, hardueri dhe softueri (ISO 25119-3:2018)
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Traktorë dhe makineri bujqësore dhe pyjore - Pjesët e sigurisë të lidhura me sistemet e kontrollit - Pjesa 4: Prodhimi, përdorimi, modifikimi dhe proçeset mbështetëse (ISO 25119-4: 2018)
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 1: Provat e fuqisë në momentin e nisjes
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës - Pjesa 2: Kapaciteti ngritës i kapjes së pasme me tre pika
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 3: Diametrat e marrjes së kthesës
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 4: Matja e shkarkimit të gazrave
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 5: Fuqia e pjesshme e nisjes (PTO) - Fuqia jo-mekanike e transmetueshme
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 6: Qendra e gravitetit
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 6: Qendra e gravitetit
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 7: Përcaktimi i fuqisë së aksit
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 8: Pastruesi i ajrit të motorit
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 9: Provat e fuqisë për pajisjen kapëse
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 11: Aftësia e sistemit të drejtimit e traktorëve me rrota
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 12: Temperatura me e ulët e ndezjes
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Traktorë bujqësorë - Proçedurat e provës – Pjesa 13: Fjalori dhe raporti i provës së mostrës
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Përmasat e këpucëve - Sistemi i përmasave dhe markimit për përdorim në sistemin Mondopoint
Anglisht
Publikuar 
17.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
TTraktorë dhe makineri bujqësore dhe pyjore - Pjesët e sistemeve të kontrollit dhe komandimit që lidhen me sigurinë - Pjesa 1: Parime të përgjithshme për projektimin dhe zhvillimin (ISO 25119-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
14.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Vajra esencialë - Analiza me anë të gazkromatografisë në kolonat kapilare - Metoda e përgjithshme
Anglisht
Projekt 
11.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Zbatime në hekurudhë - Llogaritjet për vlerësimin e distancës së ndalimit për testimin specifik të mbrojtjes së rrëshqitjes së rrotave
Anglisht
Projekt 
11.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e forcave vertikale në rrota dhe kompletet e akseve e rrotave- Pjesa 3: Miratimi dhe verifikimi i vendeve të matjes në pistë të automjeve në përdorim
Anglisht
Projekt 
11.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Zbatime në hekurudhë - Infrastruktura - Përcaktimi i parametrave të provës laboratorike për vlerësimin e qëndrueshmërisë mekanike të sistemeve të fiksimit hekurudhor - Elementi plotësues
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Lëndë djegëse për automjete - Lëndë djegëse diesel parafinik i përftuar nga sinteza ose me trajtim hidrik (hydrotreatment) - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit në lëndët djegëse për automjete - Spektrometria fluoreshente me rreze X në shpërndarjen e gjatësisë së valës (ISO 20884:2019)
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Lubrifikantët, vajrat industrial dhe produktet që lidhen me to (klasa L) - Klasifikimi - Pjesa 5: Familja T (Turbinat)
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Lubrifikantët, vajrat industrial dhe produktet që lidhen me to (klasa L) - Klasifikimi - Pjesa 6: Familja C (sistemet e ingranazheve)
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Valvolat shpërndarëse dhe pajisjet shpërndarëse-izoluese
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Bllok mbajtës frenash dhe çelës i nofullave të frenave
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Disqe frenash për vagonat hekurudhorë - Pjesa 2: Disqe frenash të montuar në rrotë, përmasat dhe kërkesat e cilësisë
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Disqe frenash për vagonat hekurudhore - Pjesa 1: Disqe frenash të presuar ose të tkurrura në aksin ose boshtin e drejtimit, përmasat dhe kërkesat e cilësisë
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
202 fq.
PDF
8449 lek 
Zbatime në hekurudhë - Testimi dhe simulimi për vlerësimin e karakteristikave lëvizëse të mjeteve hekurudhore - Testet statike dhe ato në lëvizje
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Parametrat gjeometrike së trasesë - Pjesa 1: Karakterizimi i gjeometrisë së trasesë
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Shinë - Pjesa 4: Shinat e hekurudhës vignole nga 27 kg/m, duke përjashtuar 46 kg/m
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Zbatime në hekurudhë - Traseja - Metodat e provës për sistemet e mbërthimit - Pjesa 7: Përcaktimi i forcës mbërthyese (shtrënguese)
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e forcave vertikale në rrota dhe kompletet e akseve e rrotave - Pjesa 2: Testi në fabrikë për automjetet e reja, të modifikuara dhe të mirëmbajtura
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Akustika - Matja e ashpërsisë së rrotës dhe shinës në lidhje me gjenerimin e e zhurmës
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Masat referuese të automjeteve
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kabina e shoferit - Pjesa 4: Projektimi dhe hyrja
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kërkesat dhe parimet e përgjithshme për sigurimin e ngarkesës në transportin hekurudhor të mallrave
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Performanca e frenave
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Zbatime në hekurudhë - - Infrastruktura - Provat pa shkatërrim në shina - Kualifikimi i personelit për provat pa shkatërrim në shina
Anglisht
Projekt 
10.10.2019 
184 fq.
PDF
8449 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Bllok frenash
Anglisht
Projekt 
09.10.2019 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mirëmbajtja e lokomotivës - Hartimi dhe modifikimi i planit të mirëmbajtjes
Anglisht
Projekt 
09.10.2019 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore - Termat dhe përcaktimet
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumeve të modifikuar me metodën e konit dhe pjatës
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 1:Rikuperimi me anë të avullimit
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 2:Stabilizimi mbas prodhimit me anë të avullimit
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 7: Funksioni i marrjes së mostrës në shtresat e bashkuara
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalti në të nxehtë - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës me kompaktësues rrotullues
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 32: Ngjeshja laboratorike e përzjerjeve bituminoze me anë të ngjeshësit vibrues
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 33: Model i përgatitur nga rruli ngjeshës
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 44:Përhapja e plasaritjes me anë të proves së përkuljes në mostrat gjysëm-rethore
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 6: Metoda për përgatitjen e mostrave për testim
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Tolerancat e përgjithshme - Pjesa 1: Tolerancat për përmasat lineare dhe këndore pa indikacione individuale të tolerancës
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 1: Filtrimi dhe kushtet e përgjithshme të matjes
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 1: Filtrimi dhe kushtet e përgjithshme të matjes
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit; sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 2: Karakterizimi i lartësisë duke përdorur kurbën e raportit linear të materialit
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 2: Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e përqindjes së gjatësisë mbajtëse
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Gjendja e sipërfaqes - Metoda e profilit. sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave - Pjesa 3: Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e propabilitetit të materialit
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Struktura e sipërfaqes - Metoda e profilit - Etalonet e matjes - Pjesa 1: Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Struktura e sipërfaqes - Kalibrimit i metodës së profilit - Etalonet e matjes
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Struktura e sipërfaqes: Metoda e profilit - Kalibrimi i instrumenteve me kontakt (gjilpërë kopjimi)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Struktura e sipërfaqes: Metoda e profilit - Parametrat e identifikimit (modelit)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Struktura e sipërfaqes: Metoda e profilit - Parametrat e identifikimit (modelit)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Ndriçuesit - Specifikimi për sigurinë - Amendamenti 1: Sqarimi i kërkesave strukturore (ISO 9994:2006/Amd 1:2008)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur. dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Çakmakë - Specifika të sigurisë
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 1: Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 6: Klasifikimi duke përdorur të dhëna nga reagimi në provat e zjarrit të kabllove elektrike
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësise - Pajisjet e zvogëlimit të presionit dhe tubacionet e lidhura me to - Metodat për llogaritjen
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur, dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Inspektimi parakomisionues, mirëmbajtja, inspektimi dhe provat operacinale
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbulimi i zjarrit dhe sistemet e alarmit kundra zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit pikësor duke përdorur dritë të përhapur dritë të transmetuar ose jonizimin
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Ergonometria e bashkëveprimit njeri-sistem - Pjesa 306: Metodat e vlerësimit të fushës për shfaqjet elektronike vizuale (ISO 9241-306:2008)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Aplikimi i zgjeruar i rezultateve nga provat e rezistencës ndaj zjarrit - Mure që nuk mbajnë ngarkesa - Pjesa 4: Ndërtime me xham
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Pajisjet e alarmit të zjarrit - Sirenat
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Motor me djegje të brendëshme që vë në lëvizje grupin gjenerues me rrymë alternative - Pjesa 5: Grupet gjeneruese.
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Kamionë për terren të ashpër - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 2: Autokarro me rreze veprimi të ndryshueshme rrotulluese
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria e makinerisë - Parandalimi i zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri (ISO 19353: 2015)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbulues nxehtësie - Zbulues nxehtësie me pike fikse temperature
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pirunë industrialë ngritës me motor dhe me rrota - Fusha e pamjes - Metodat e provës dhe verifikimi - Pjesa 9: Pirunët për ngritje dhe stivosje ballore e anësore me ngritje të pozicionit të mekanistit
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme të ftohjes dhe pompat e nxehtësisë - Pajisjet e zvogëlimit të presionit dhe tubacionet e lidhura me to - Metodat për llogaritjen
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje portative për agjentët e projektuar për shuarje pajisur me pompat kundër zjarrit - Pajisje portative me shkumë - Pjesa 4: Gjeneratorë PN16 me shkumë me zgjerim të lartë
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesa të sigurisë për instalimet e teleferikëve të projektuar për transport personash - Parandalimi dhe lufta kundër zjarrit
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve - Inspektimi parakomisionues, mirëmbajtja, inspektimi dhe provat operacinale
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
102 fq.
PDF
7021 lek 
Kabina të bojës me sprucim për materialet e veshjeve organike - Kërkesat e sigurisë
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Siguri e makinerisë - Parandalimi i zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri (ISO 19353: 2015)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Siguri e makinerisë - Pajisjet e kontrollit me dy duart - Parimet e projektimit dhe zgjedhjes (ISO 13851:2019)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Ergonometri e bashkëveprimit njeri-sistem - Pjesa 306: Metodat e vlerësimit të fushës për shfaqjet elektronike vizuale (ISO 9241-306:2008)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
94 fq.
PDF
6545 lek 
Ergonometri e bashkëveprimit njeri-sistem - Pjesa 220: Proceset e vlefshmërisë, ekzekutimit dhe vlerësimit të konceptimit të qendrës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në organizata
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Metodologjitë e skanimit 3-D për bazat e të dhënave antropometrike të pajtueshme ndërkombëtarisht - Pjesa 1: Protokolli i vlerësimit për përmasat e trupit të nxjerra nga skanimet trupore 3-D (ISO 20685-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Makineri për lëvizje dheu - Siguria funksionale - Pjesa 1: Metodologjia për të përcaktuar pjesët e sigurisë të lidhura me sistemin e kontrollit dhe kërkesat e performancës (ISO 19014-1:2018, Version i korrigjuar 2019-02)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Makineri për lëvizje dheu - Siguria funksionale - Pjesa 3: Kërkesat e performancës mjedisore dhe të provave të komponentëve elektronikë dhe elektrikë të përdorur në pjesët e sigurisë të lidhura me sistemin e kontrollit (ISO 19014-3:2018)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Kamionë industrialë - Kërkesa shtesë për funksionet e automatizuara në kamionë (ISO 24134:2006)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Mjete portative me motor mbajtur në dorë - Metodat e provës për vlerësimin e emetimit të dridhjes - Pjesa 4: Makina prerëse të drejta – Amendamenti 1: Furçe teli të kuposura të rrotullueshme (ISO 28927-4:2010/Amd 1:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Vibracioni dhe goditja mekanike - Vibracioni dorë - krah - Metoda për matjen dhe vlerësimin e transferueshmërisë së vibrimit nëpërmjet dorashkave në shuplakat – Amendamenti 1 (ISO 10819:2013/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Çakmakë - Specifikime të sigurisë (ISO 9994:2018)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Motor alternativ me djegie të brendshme i vënë në veprim nga grupe që prodhojnë rrymë alternative - Pjesa 2: Motorët
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Motor alternativ me djegie të brendshme i vënë në veprim nga grupe që prodhojnë rrymë alternative - Pjesa 5: Grupet gjeneruese.
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Motorë me djegie të brendshme alternative vënë në lëvizje nga komplete gjeneruese me rrymë alternative - Fjalori - Pjesa 2: Kushtet për mirëmbajtjen e motorit
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Pirunë ngritës me motor dhe me rrota për terrene të ashpra me kapacitet të ndryshueshëm - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 8: Pirunë ngritës krahë që zgjaten
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Reagimi e njeriut ndaj dridhjeve - Udhëzimi dhe terminologjia për instrumentat dhe pajisjet për vlerësimin e ekspozimit ditor të dridhjeve në vendin e punës sipas kërkesave të shëndetit dhe sigurisë (ISO/TR 19664:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Siguri e makinerisë - Lidhjet me ISO 12100 - Pjesa 4: Udhëzim për prodhuesit e makinerive për shqyrtimin e aspekteve që lidhen me sigurinë në internet (siguria kibernetike)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pirunë industrialë ngritës me motor dhe me rrota - Fusha e pamjes - Metodat e provës dhe verifikimi - Pjesa 7: Pirunë ngritës me krahë që zgjaten dhe pirunë ngritës me manovrim të kontejnerëve me një gjatësi prej 6m (20ft) dhe më të gjatë
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pirunë industrialë ngritës me motor dhe me rrota - Fusha e pamjes - Metodat e provës dhe verifikimi - Pjesa 6: Pirunë ngritës me kundrapesha dhe pirunë ngritës për terrene të ashpra me kapacitet më të madh se 10.000 kg
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pirunë industrialë ngritës me motor dhe me rrota - Fusha e pamjes - Metodat e provës dhe verifikimi - Pjesa 4: Pirunë ngritës industrialë me kapacitet të ndryshueshëm mbajtëse deri në 10.000 kg përfshirë
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pirunë industrialë ngritës me motor dhe me rrota - Fusha e pamjes - Metodat e provës dhe verifikimi - Pjesa 3: Pirunë ngritës me kapacitet deri në 10.000 kg përfshirë
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Efikasiteti i energjisë i kamionëve industrialë - Metodat e provës - Pjesa 4: Pirunë ngritës për terrene të ashpra me kapacitet të ndryshueshëm
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
112 fq.
PDF
7021 lek 
Vinça - Projekt i përgjithshëm - Shtetet e kufizuara dhe dëshmia e kompetencës së makinerisë - Kushinetat
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 1: Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Aplikim i zgjeruar i rezultateve nga provat e rezistencës ndaj zjarrit - Mure që nuk mbajnë ngarkesa - Pjesa 4: Ndërtime me xham
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Prova të rezistencës ndaj zjarrit për pajisjet e shërbimit - Pjesa 13: Oxhaqet
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 6: Klasifikimi duke përdorur të dhëna nga reagimi në provat e zjarrit të kabllove elektrike
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Specifikimet për makinat industriale larëse - Përkufizimet dhe testimi i karakteristikave të kapacitetit dhe konsumit - Pjesa 2: Tharëset rrotulluese në grumbuj
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Pajisjet e alarmit të zjarrit - Sirenat
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbulues nxehtësie - Zbulues nxehtësie me pikë fikse temperature
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
82 fq.
PDF
6545 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur, dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarmi në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Atmosferat e vendit të punës - Përcaktimi i metaleve dhe metaloideve në grimcat e ajrit nga spektrometria e emetimit atomik plazmatik të shoqëruar induktivisht - Pjesa 2: Përgatitja e mostrës
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarm në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Plehra kimike dhe materiale përmirësuese (gëlqeruese) - Marrja dhe përgatitja e mostrës Pjesa 1: Marrja e mostrës
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në lëngje - Pjesa 3: Metoda duke përdorur një mjedis absorbues
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj lëngjeve - Pjesa 2 : Metoda e zhytjes në ujë (ISO/DIS 2812-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përgatitja e substrateve (një sipërfaqe në të cilën diçka është depozituar ose gdhëndur) të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Specifikimet për abrazivët jometalikë të pastrimit me rrymë ajri - Pjesa 5: Pastrimi i nikelit prej produkteve të depozituara nga skorjet (ISO/FDIS 11126-5:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgatitja e substrateve (një sipërfaqe në të cilën diçka është depozituar ose gdhëndur) të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to – Metodat eksperimentale për abrazivët metalikë të pastrimit me rrymë ajri - Pjesa 4: Përcaktimi i densitetit të dukshëm (ISO/FDIS 11125-4:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgatitja e substrateve (një sipërfaqe në të cilën diçka është depozituar ose gdhëndur) të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to – Metodat eksperimentale për abrazivët metalikë të pastrimit me rrymë ajri - Pjesa 3: Përcaktimi i fortësisë (ISO/FDIS 11125-3:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgatitja e substrateve (një sipërfaqe në të cilën diçka është depozituar ose gdhëndur) të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to – Metodat eksperimentale për abrazivët metalikë të pastrimit me rrymë ajri- Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarrjes së madhësive të grimcave (ISO/FDIS 11125-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përgatitja e substrateve (një sipërfaqe në të cilën diçka është depozituar ose gdhëndur) të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të ngjashme me to - Specifikimet për abrazivët metalikë të pastrimit me rrymë ajri - - Pjesa 1: Paraqitja dhe klasifikimi i përgjithshëm (ISO/FDIS 11124-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 6: Ekspozimi i veshjeve të drurit tek erozioni artificial duke përdorur llambat fluoreshente UV dhe ujin.
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 10: Rezistencë ndaj bllokimit të bojrave dhe llaqeve në dru
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Bojra dhe llaqe - Vlerësimi i emetimit të substancave nga veshjet brenda ajrit të brendshëm - Marrja e mostrës, kondicionimi dhe testimi
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 9: Përcaktimi i forcës shqitëse pas ekspozimit në ujë
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metodat e përgjithshme të testit për pigmentet dhe shtesat - Pjesa 9: Përcaktimi i vlerës së pH të një suspensioni ujor (ISO/DIS 787-9:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metodat e përgjithshme të testit për pigmentet dhe shtesat - Pjesa 25: Krahasimi i ngjyrës, në sistemet me nuancë të plotë, të bardhë, të zezë dhe pigmenteve me ngjyrë – Metoda kolorimetrike (ISO/DIS 787-25:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metodat e përgjithshme të testit për pigmentet dhe shtesat - Pjesa 17: Krahasimi i fuqisë ndriçuese të pigmenteve të bardha
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pigmentet dhe shtesat - Metodat e dispersionit dhe vlerësimit të dispersibilitetit në plastikë - Pjesa 6: Përcaktimi me testin e cipës (ISO 23900-6:2015)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Lëkurë - Provat për qëndrueshmërisë së ngjyrës -Qëndrueshmëria e ngjyrës në ciklet e fërkimit para-mbrapa
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Këpucë - Metodat e provës për rreshtimin dhe çorapët - Fërkime statike
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Këpucë - Metodat e provës për pjesën e ngushtë të këpucës (kamareta) - Qëndrueshmëria në goditje
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Këpucë - Vendndodhja e mostrave, përgatitja dhe kohëzgjatja e kondicionimit të mostrave dhe pjesëve të provës (ISO 17709: 2004)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Këpucë - Metodat e provës që zbatohen në këpucën e plotë - Ngjitësat e tabanit me qafën e çizmes (këpucës)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Këpucë - Metodat e provës për pjesën e sipërme, rreshtim dhe çorape - Izolim termik (ISO 17705: 2003)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Këpucë - Metodat e provës për pjesën e sipërme - Gjendja në temperaturë të lartë (ISO 17703: 2003)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Këpucë - Metodat e provës për pjesën e sipërme - Rezistenca ndaj ujit (ISO 17702: 2003)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Këpucë- Metodat e provës për pjesën e sipërme, rreshtim dhe çorape - Fortësia e lotit (ISO 17696: 2004)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Këpucë - Metodat e provës për mbërthyesit me rrëshqitje - Fortësia e kapjes së mbylljeve të fundit të mbërthyesve
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Plehra kimike dhe materiale përmirësuese (gëlqeruese) - Marrja dhe përgatitja e mostrës - Pjesa 2: Përgatitja e mostrës
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Nanoteknologjitë - Shpërndarja e madhësisë dhe përqëndrimi i njësisë së grimcave në mjedise ujore përmes grimcave të vetme përmes masëspektrometrisë së plazmës së çiftuar në mënyrë induktive (ISO/TS 19590:2017)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Nanoteknologjitë - Udhëzime për zbulimin dhe identifikimin e nano-objekteve në matricat komplekse
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Nanoteknologjitë - Udhëzime për përcaktimin e protokolleve për vetitë shpërthyese dhe aftësisë ndezëse të pluhurave të cilat përmbajnë nano-objekte (për transport, trajtim dhe ruajtje)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Nanoteknologjitë - Udhëzime për menaxhimin dhe asgjësimin (eliminimin) e mbetjeve nga prodhimi dhe përpunimi i nano-objekteve të prodhuara
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Nanoteknologjitë - Udhëzime për Vlerësimin e Ciklit të Jetës - Zbatimi i standardit EN ISO 14044:2006 për nanomaterialet e prodhuara
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Qirinj - Specifikime për provat e veshjes mbrojtëse kundër sprucimeve të blozës
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Fotokataliza - Pastrimi i ujit - Performanca e materialeve të fotokatalizës nga matja e dekompozimit të fenolit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Udhëzime për shërbimet e konsulencës së menaxhimit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Siguria shoqërore - Evakuimi masiv - Udhëzime për planifikim
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria shoqërore - Udhëzime për vendosjen e marrëveshjeve të partneritetit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Menaxhimi i cilësisë - Udhëzime për menaxhimin e konfiguracionit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhimi i cilësisë - Udhëzime për menaxhimin e cilësisë në projekte
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i krizave - Udhëzime për zhvillimin e një aftësie strategjike
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Dezinfektues dhe antiseptikë kimikë - Diferencimi i substancave aktive dhe joaktive
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Dollapë kimik (Kapat) - Pjesa 3: Metoda prove tip
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Dezinfektues kimikë - Analiza sasiore e pezullisë për vlerësimin e aktivitetit sporicidal të dezinfektuesve kimik të cilët përdoren në fushën ushqimore, industriale, zonat vendase dhe institucionale - Metoda prove dhe kërkesat (faza 2, hapi1)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Dezinfektues dhe antiseptikë kimikë - Analiza sasiore të sipërfaqes jo-poroze për vlerësimin e aktivitetit virusvrasës të dezinfektuesve kimik të cilët përdoren në fushën e mjekësisë pa veprim mekanik - Metoda prove dhe kërkesat (faza 2, hapi 2)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Dezinfektues dhe antiseptikë kimikë - Analiza sasiore e mbartësit të mikrobeve për vlerësimin e aktivitetit virusvrasës për instrumentet (mjetet) e përdorur në fushën e mjekësisë - Metoda prove dhe kërkesat (faza 2, hapi 2)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Dezinfektues dhe antiseptikë kimikë - Analiza sasiore e pezullisë për vlerësimin e aktivitetit sporevrasës të dezinfektuesve kimik në fushën e mjekësisë - Metoda prove dhe kërkesat (faza 2, hapi 1)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Materiale përmirësuese (gëlqeruese) - Përcaktimi i masës gëlqerore në tokë - Metoda me zbutje të amoniakut me ph 5,5
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Plehra kimike dhe materiale përmirësuese (gëlqeruese) - Fjalori - Pjesa 3: Terma që lidhen me materialet përmirësuese(gëlqeruese)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Plehra kimike - Përcaktimi i frenuesit të nitrifikimit ( procesi i shndërrimit në nitrit) DMPSA në plehra kimike - Metoda duke përdorur kromatografinë lëng -lëng me performancë të lartë (HPLC)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Qelqi në ndërtim - Xham i sigurtë i kalitur termikisht me bazë silikati gëlqeror sodik - Pjesa 1: Përcaktimi dhe përshkrimi
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i aftësisë rezatuese
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Qelqi në ndërtim - Qelq i sigurt prej silikati sodo-kalcik i temperuar
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje të xhamit - Pjesa 5: Prova me dy unaza koaksiale në mostrat e sheshta, me zone sipërfaqesore të madhe testuese
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje të xhamit - Pjesa 4: Prova në xhamin e profiluar me kanale
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje të xhamit - Pjesa 3: Prova me mostrën e mbështetur në dy pika (përkulja në katër pika)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje të qelqit (xhamit) - Pjesa 2:Prova me çift unazash me bosht të përbashkët mbi mostra të sheshta me sipërfaqe prove të mëdhe
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje të xhamit - Pjesa 1: Parimet bazë të proves së xhamit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Qelqi në ndërtim - Metoda e provës e lavjerësit me goditje dhe klasifikimi i xhamit të sigurt
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Qelqi në ndërtim - Xham mbrojtës rezistent ndaj stuhive shkatërruese - Provat dhe klasifikimi
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe ashensorët për mallra shoqëruar me pasagjer
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Kërkesat e sigurisë dhe politikat për Ofruesit e Shërbimeve Elektronike të Regjistruara në Postë
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 3: Kërkesat për inspektim gjatë projektimit, prodhimit, funksionimit dhe përdorimit
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 2: Kushte specifike për pajisje radio të ndërfaqimit (pagers); Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Telematikat e Trafikut dhe Transportit (TTT); Pajisje transmetimi për Komunikimin e Dedikuar me Largësi të Shkurtra (DSRC), (500 kbit/s / 250 kbit/s), që punojnë në bandën e frekuencave 5 795 MHz në 5 815 MHz; Pjesa 2: Standard i harmonizuar për aksesin në spektrin e radios; Nën-pjesa 2: Njësitë Në Bord (OBU)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Ndërfaqja e furnizimit me energji elektrike në hyrje të pajisjeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (ICT); Pjesa 2: Rryma e Vazhduar (DC) -48 V
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Ndërfaqja e furnizimit me energji elektrike në hyrje të pajisjeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (ICT); Pjesa 1: Rryma Alternative (AC)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Prova e konformitetit të Stacionit Bazë (BS) të Sistemit të Antenave Aktive (AAS); Pjesa 2: Prova e konformitetit të rrezatuar (3GPP TS 37.145-2 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Prova e konformitetit të Stacionit Bazë (BS) të Sistemit të Antenave Aktive (AAS); Pjesa 2: Prova e konformitetit të rrezatuar (3GPP TS 37.145-2 versioni 13.9.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
177 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; E-UTRA, UTRA dhe GSM/EDGE; Stacionet Bazë (BS) për Radio me Standard të Shumëfishtë (MSR) prova e konformitetit (3GPP TS 37.141 versioni 13.11.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
4921 fq.
PDF
0 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Specifikim i konformitetit të Pajisjes së Përdoruesit (UE); Transmetimi dhe marrja e sinjalit radio; Pjesa 3: Menaxhimi i Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TS 36.521-3 versioni 15.3.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
6060 fq.
PDF
0 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Specifikim i konformitetit të Pajisjes së Përdoruesit (UE); Transmetimi dhe marrja e sinjalit radio; Pjesa 1: Prova e konformitetit (3GPP TS 36.521-1 versioni 15.3.1 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
244 fq.
PDF
9579 lek 
LTE; Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); X2 Protokolli i Aplikimit (X2AP) (3GPP TS 36.423 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Kërkesat e sigurisë dhe politikat për Ofruesit e Shërbimeve Elektronike të Regjistruara të Livrimit
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD); Pajisjet me endoskopë të kapsulës mjekësore pa kabëll me Fuqi Ultra të Ulët (ULP) që punojnë në band 430 MHz në 440 MHz; Standard i harmonizuar për aksesin në spektrin e radios
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 4: Lidhjet; Nën-pjesa 1: Lidhjet dhe dërgimi i mesazheve
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
353 fq.
PDF
10888 lek 
LTE; Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); S1 Protokolli i Aplikimit (S1AP) (3GPP TS 36.413 versioni 14.8.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Kërkesat për Pajisjet e Përdoruesit (UEs) që mbështesin një bandë frekuencash të pavarur nga publikimi (3GPP TS 36.307 versioni 14.8.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
1701 fq.
PDF
24573 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Pajisjet e Përdoruesit (UE) transmetimi dhe marrja e sinjalit radio (3GPP TS 36.101 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
3221 fq.
PDF
0 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Kërkesat për mbështetjen e menaxhimit të burimeve radio (3GPP TS 36.133 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
244 fq.
PDF
9579 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Procedurat e shtresave fizike (3GPP TS 36.213 versioni 12.13.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Kërkesat për Pajisjet e Përdoruesit (UEs) që mbështesin një bandë frekuencash të pavarur nga publikimi (3GPP TS 36.307 versioni 13.11.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
363 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Siguria 3G; Arkitektura dhe funksionet e përgjimit të ligjshëm (3GPP TS 33.107 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Serveri i Abonentit Shtëpiak (HSS) ndërfaqet e diametrit për ndërveprim me rrjetet e të dhënave dhe aplikimet e paketave (3GPP TS 29.336 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
323 fq.
PDF
10888 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Siguria 3G; Ndërfaqja e transmetimit për Përgjimin e Ligjshëm (LI) (3GPP TS 33.108 versioni 14.6.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
657 fq.
PDF
14458 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Pajisjet e Përdoruesit (UE) specifikimet e konformitetit; Pjesa 3: Struktura e plotë të provës abstrakte (ATS) (3GPP TS 34.123-3 versioni 14.5.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
359 fq.
PDF
10888 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Pajisjet e Përdoruesit (UE) transmetimi dhe marrja e sinjalit radio (3GPP TS 36.101 versioni 10.28.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
504 fq.
PDF
13447 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA); Pajisjet e Përdoruesit (UE) transmetimi dhe marrja e sinjalit radio (3GPP TS 36.101 versioni 11.25.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
LTE; Pika referimi Gw dhe Gwn për lidhjen e të dhënave të sponsorizuara (3GPP TS 29.251 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 14.1.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 13.2.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 12.2.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 11.4.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 10.4.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 9.11.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 8.9.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Udhëzime të përgjithshme për sigurinë - Pjesa 3: Rreziqet mekanike
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
180 fq.
PDF
8330 lek 
Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 1: Projektimi dhe prodhimi
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 2: Funksionimi, mirëmbajtja dhe përdorimi
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Udhëzime të përgjithshme për sigurinë - Pjesa 2: Rreziqet kimike
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
126 fq.
PDF
7497 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Interpretimet e standardeve të përpiluara nga Komiteti Teknik evropian CEN/TC 252
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Lëkundëse për fëmijë
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Pajisje ndihmëse për larjen në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Vaska (govata) për fëmijë, ndenjëse, dhe pajisje ndihmëse për larje në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Karrige me rrota për fëmijë - Pjesa 1: Karroca për fëmijë
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Karrige me rrota për fëmijë - Pjesa 2: Karroca për fëmijë mbi 15 kg deri në 22 kg
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara në Postë (REM); Pjesa 3: Formatet
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Metodologjia e matjes së Efikasitetit të Energjisë dhe metrikat për serverat
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Transmetimi i Zërit në Marrës; Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e matjes
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje detare personale me fuqi të ulët për gjetjen e vendodhjes që përdor AIS; Standard i harmonizuar për aksesin në spektrin e radios
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
76 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime Automjetesh; Aplikimet Bazë në Grup; Pjesa 3: Specifikimet e Shërbimit Bazë të Mjedisit Njoftues të Deçentralizuar
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime Automjetesh; Aplikimet Bazë në Grup; Pjesa 2: Specifikimi i Shërbimit Bazë të Njoftimit Bashkëveprues
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime Automjetesh; Gjeo-rrjeti; Pjesa 5: Protokollet e transportit; Nën-pjesa 1: Protokolli Bazë i Transportit
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Lidhje Dixhitale VHF ajër-tokë (VDL) Modeli 2; Karakteristika teknike dhe metodat e matjes për pajisjet me bazë në tokë; Pjesa 2: Shtresat e Sipërme
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 53: Kushte specifike për transmetimin tokësore të zërit dhe shërbimi i transmetuesit dixhital të transmetimit TV dhe pajisjet ndihmëse të shoqëruara; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 51: Kushte specifike për Automjete me bazë në Tokë, Automjetet dhe Pajisjet Radar në Mbikëqyrje që përdorin 24,05 GHz në 24,25 GHz, 24,05 GHz në 24,5 GHz, 76 GHz në 77 GHz dhe 77 GHz në 81 GHz; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 50: Kushte specifike për Stacionet Bazë (BS) të Komunikimit me Celular, ritransmetuesit dhe pajisjet ndihmëse; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 35: Kërkesa specifike për Implantet Mjekësore Aktive me Fuqi të Ulët (LP-AMI) që punojnë në bandën 2 483,5 MHz deri në 2 500 MHz; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 34: Kushte specifike për Furnizimin me energji nga jashtë (EPS) për telefonat e lëvizshëm; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 6 të Direktivës 2014/30/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 33: Kushte specifike për pajisjet me Band Ultra të Gjerë (UWB); Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 31: Kushte specifike për pajisjet me bandë nga 9 kHz deri në 315 kHz për Implantet Mjekësore Aktive me Fuqi Ultra të Ulët (ULP-AMI) dhe pajisjet periferike që kanë lidhje me to (ULP-AMI-P); Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 29: Kushte specifike për Pajisje të Shërbimit të të Dhënave Mjekësore (MEDS) që punojnë në bandën 401 MHz deri në 402 MHz dhe 405 MHz deri në 406 MHz; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 27: Kushte specifike për Implantet Mjekësore Aktive me Fuqi Ultra të Ulët (ULP-AMI) dhe pajisjet periferike që kanë lidhje me to (ULP-AMI-P) që punojnë në bandat 402 MHz deri në 405 MHz; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 20: Kushte specifike për Stacionet Tokësore të Lëvizshme (MES) që përdoren në Shërbimet Satelitore të Lëvizshëm (MSS); Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 19: Kushte specifike për Stacionet Tokësore të Lëvizshme që Vetëm Marrin (ROMES) që punojnë në bandën 1,5 GHz duke siguruar komunikim të të dhënave dhe marrës GNSS që punojnë në bandën RNSS (ROGNSS) që sigurojnë të dhëna për pozicionimin, navigimin dhe kohën e duhur; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 15: Kushte specifike për pajisjet radio të nivelit amator që janë në dispozicion në treg; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 12: Kushte specifike për Terminalet me Hapje Shumë të Vogël, Stacionet Tokësore Interaktive Satelitore që punojnë në diapazonin e frekuencave ndërmjet 4 GHz dhe 30 GHz në Shërbimin Satelitor të Fiksuar (FSS) Standard i harmonizuar i pajtueshmërisë elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 9: Kushte specifike për mikrofonat pa kabëll (wireless), pajisje të ngjashme të lidhjes audio të Radio Frekuencë (RF), pajisjet monitoruese pa kordon audio dhe brenda veshit; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 6: Kushte specifike për pajisjet e Telekomunikacionit Dixhital të Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 5: Kushte specifike për Radio tokësore të Lëvizshme Private (PMR) dhe pajisjet ndihmëse të tyre (të të folurit dhe jo të të folurit) dhe Radio Tokësore me akses të shumëfishtë (TETRA); Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 4: Kushte specifike për lidhje radio fikse dhe pajisje ndihmëse; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Standard i Pajtueshmërisë Elektromagnetike (EMC) për shërbimet dhe pajisjet radio; Pjesa 3: Kushte specifike për Pajisjet me Reze të Shkurtër (SRD) që punojnë në frekuenca ndërmjet 9 kHz dhe 246 GHz; Standard i harmonizuar që mbulon kërkesat thelbësore të artikullit 3.1(b) të Direktivës 2014/53/EU
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 11.1.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 10.1.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 9.2.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 8.2.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
349 fq.
PDF
10888 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; AT Grup komandimi për Pajisjet e Përdoruesit (UE) (3GPP TS 27.007 versioni 14.10.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
305 fq.
PDF
10234 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 9.26.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
289 fq.
PDF
10234 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 8.32.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 13.1.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 12.1.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i Politikave dhe Ngarkimit (PCC) mbi pikën e referencës S9; Faza 3 (3GPP TS 29.215 versioni 10.10.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i Politikave dhe Ngarkimit (PCC) mbi pikën e referencës S9; Faza 3 (3GPP TS 29.215 versioni 9.14.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i Politikave dhe Ngarkimit (PCC) mbi pikën e referencës S9; Faza 3 (3GPP TS 29.215 versioni 8.16.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit mbi pikën e referencës Rx (3GPP TS 29.214 versioni 10.15.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit mbi pikën e referencës Rx (3GPP TS 29.214 versioni 9.17.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit mbi pikën e referencës Rx (3GPP TS 29.214 versioni 8.19.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
237 fq.
PDF
8925 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
231 fq.
PDF
8925 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 13.10.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
213 fq.
PDF
8925 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 12.14.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
208 fq.
PDF
8449 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 11.16.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
149 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 10.15.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
141 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 9.16.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
137 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 8.19.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
378 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 13.12.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
352 fq.
PDF
10888 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 12.15.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
323 fq.
PDF
10888 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 11.19.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
315 fq.
PDF
10234 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 10.22.0 Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 14.1.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe ashensorët për mallra shoqëruar me pasagjer
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Rregullat e përcaktimit të kategorisë së produktit për pllakat qeramike
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte celuloze (LFCI) me mbushje të lirshme derdhur në vend - Pjesa 1: Specifikim për produktet para instalimit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) – Metodat për analizat kimike të pudrave të titanatit të bariumit me pastërti të lartë
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Analiza statistikore Weibull e të dhënave të rezistencës në këputje
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metoda e provës për performancën e pastrimit të ajrit të materialeve fotokatalizuese gjysmëpërcjellëse në mjedis ndriçimi të brendshëm - Pjesa 5: Largimi i mercaptanit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pllaka qeramike - Pjesa 4: Përcaktimi i forcës përkulëse dhe ngarkesës së thyerjes
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
76 fq.
PDF
6128 lek 
Sisteme të energjisë diellore të instaluara në çati - Kërkesat për lidhjet strukturore të paneleve diellore
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Pllaka qeramike - Përcaktimet, klasifikimi, karakteristikat dhe markimi
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Vetitë mekanike të qeramikës monolite në temperaturën e dhomës - Përcaktimi i forcës përkulëse me anë të provës së unazës
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metoda e provës për performancën e pastrimit të ajrit të materialeve fotokatalizuese gjysmëpërcjellëse në mjedis ndriçimi të brendshëm - Pjesa 1: Largimi i oksidit nitric
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metoda e provës për performancën e pastrimit të ajrit të materialeve fotokatalizuese gjysmëpërcjellëse në mjedis ndriçimi të brendshëm - Pjesa 2: Largimi i acetaldehydit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metoda e provës për performancën e pastrimit të ajrit të materialeve fotokatalizuese gjysmëpërcjellëse në mjedis ndriçimi të brendshëm - Pjesa 3: Largimi i tulenit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metoda e provës për performancën e pastrimit të ajrit të materialeve fotokatalizuese gjysmëpërcjellëse në mjedis ndriçimi të brendshëm - Pjesa 4: Largimi i formaldehidit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metodat për analizat kimike të pudrave të nitridit të aluminit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Qeramika fine (qeramika të avancuara, qeramika teknike të avancuara) - Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës së thyerje të qeramikës monolitike në temperature dhome nëpërmjet metodës së thyerjes me majën Vickers
Anglisht
Shfuqizuar 
25.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Dritaret dhe dyert për këmbësorë - Terminologjia
Anglisht
Shfuqizuar 
25.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metodat e provës së çimentos - Pjesa 6: Përcaktimi i imtësisë
Anglisht
Shfuqizuar 
25.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Aksesorë për ndërtesat - Kërkesat dhe metodat e provës për dritare dhe dritare me lartësinë e derës - Pjesa 17: Pajisjet për sistemet e pjerrësimit dhe të rrëshqitjes të dritareve dhe dyerve
Anglisht
Shfuqizuar 
25.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Aksesorë për ndërtesat - Kërkesat dhe metodat e provës për dritare dhe dritare me lartësinë e derës - Pjesa 16: Pajisjet për sistemet ngritëse dhe rrëshqitëse të dritareve dhe dyerve
Anglisht
Shfuqizuar 
25.09.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Lidhësit, përbërja dhe prodhimi i përzjerjeve lidhëse për dysheme me bazë sulfat kalciumi - Pjesa 2: Metoda prove
Anglisht
Shfuqizuar 
25.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Aksesorë, (brava, shula, reze, etj.) për ndërtesat - Pajisje për dritaret dhe dyert - Dritaret e larta - Kërkesat dhe metodat e provës Pjesa 15: Rula për dritare dhe dyer të palosshme dhe rrëshkitëse.
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Aksesorë për ndërtesa - Aksesorë për dritaret dhe dritaret e larta - Kërkesat dhe metodat e provës - Pjesa 6: Menteshë mbërthyese me gjeometri të ndryshueshme (me ose pa sistem fërkimi)
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Aksesorë për ndërtesa - Aksesorë për dritaret dhe dritaret e larta - Kërkesat dhe metodat e provës - Pjesa 15: Rula për dritaret që palosen dhe rrëshqasin
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Aksesorë për ndërtesa - Aksesorë për dritaret dhe dritaret e larta - Kërkesat dhe metodat e provës - Pjesa 16: Aksesorë për dritaret që ngrihen dhe rrëshqasin
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Aksesorë për ndërtesa - Aksesorë për dritaret dhe dritaret e larta - Kërkesat dhe metodat e provës - Pjesa 17: Aksesorë për sistemet e pjerrësimit dhe të rrëshqitjes së dritareve
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Dritare dhe dyer - Standardi i produktit, karakteristikat e performancës - Pjesa 2: Dyer të brendshme për këmbësorët
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Përcaktim i rezistencës së mbështetësve (panelet e mbushjes) - Metoda e testimit dhe kërkesat
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
118 fq.
PDF
7021 lek 
Dritare dhe dyer për këmbësorë - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Metoda prove të çimentos - Pjesa 6: Përcaktimi i imtësisë
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Lidhësa, me bazë sulfat kalciumi, për shtresat e dyshemesë - Pjesa 2: Metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni – Kërkimi i informacionit (Z39.50) - Përcaktimi i shërbimit të aplikacionit dhe specifikimi i protokollit
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni – Identifikuesi standard ndërkombëtar për bibliotekat dhe organizatat përkatëse (ISIL)
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni – MarcXchange
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni – RFID në biblioteka - Pjesa 1: Elementet e të dhënave dhe udhëzimet e përgjithshme për zbatimin
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni – RFID në biblioteka - Pjesa 2: Kodifikimi i elementeve të të dhënave RFID bazuar në rregullat e ISO / IEC 15962
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
GEDI - Shkëmbimi i dokumenteve elektronike gjenerike
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
106 fq.
PDF
7021 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Një ontologji referuese për shkëmbimin e informacionit të trashëgimisë kulturore
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
189 fq.
PDF
8449 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Përgatitja dhe shënimi elektronik i dorëshkrimit
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Zgjerimi i alfabetit cirilik me karakter të koduar për gjuhët jo-sllave për shkëmbimin e informacionit bibliografik
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Informacion gjeografik - Zbatimi i skemës XML - Pjesa 1: Rregullat e kodimit (ISO/TS 19139-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Informacioni dhe dokumentacioni - Interkoneksioni i sistemeve të hapura - Specifikimi i protokollit të aplikimit të huadhënies ndërbiblitekore - Pjesa 2: Dokumenti i deklarimit të konformitetit të implementimit të protokollit (PICS)
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Informacion gjeografik - Referimet hapësinore me identifikues gjeografikë (ISO 19112:2019)
Anglisht
Publikuar 
25.09.2019 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Informacion gjeografik - Metadata - Pjesa 2: Zgjerimet (shtesat) për blerjen dhe përpunimin (ISO 19115-2:2019)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Instalime elektrike të ndërtesave - Pjesa 7-711: Kërkesat për istalimet ose ambiente speciale - Ekspozitat, vitrinat dhe banakët
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-95: Kërkesa të veçanta për transmesionet e dyerve të garazhit që lëvizin vertikalisht për përdorim në ambiente banimi
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2- 24: Kërkesa të veçanta për pajisjet frigoriferike, pajisjet e përgatitjes së akullores dhe akullit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Instalimet elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 5-56: Përzgjedhja dhe ndërtimi e pajisjeve elektrike - Shërbimet e sigurisë
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-39: Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore të pajisjes për dializën peritoneale
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Instalime elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 8-1: Aspekte funksionale - Eficenca e energjisë
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Instalime elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 7-722: Kërkesa për instalimet ose ambiente speciale - Furnizimet e automjeteve elektrike
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Kërkesat e veçanta për sigurinë - Pjesa 2 - 40: Kërkesa të veçanta për sigurinë e elektromiografëve dhe pajisjes që jep përgjigjen.
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Instalime elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 7-704: Kërkesa për instalimet ose ambiente speciale - Instalimet e kantiereve të ndërtimit dhe të shkatërrimit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Instalime elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 7-709: Kërkesat për instalime ose ambiente speciale - Marinë dhe vendndodhje të ngjashme
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Instalime elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 7-721: Kërkesa për instalimet ose ambiente speciale - Instalime elektrike në rulotë dhe rulotë me motor
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Instalime elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 8-2: Instalimet elektrike me tension të ulët me gjenerim lokal
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për pajisjet e hemodializës, hemodiafiltracionit dhe hemofiltracionit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-76 Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore për pajisjet e koaagolimit të gjakut me gaz të jonizuar me energji të ulët
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-54: Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për radiografi dhe radioskopi
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik - Pjesa 2 - 5: Kërkesa të veçanta për sistemet e kontrollit elektrik automatik të djegies
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për bravat elektrike të derës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike në ajër - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për frigoriferët, dollapët për mbajtjen e ushqimeve të ngrira dhe ngrirësit e ushqimeve
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Ventilatorë elektrik me rrymë alternative dhe rregullatorët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Metodat për matjen e performancës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
95 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e makinerisë - Pajisje mbrojtëse elektro-sensitive - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për pajisjet mbrojtëse active, opto-elektronike, të ndjeshme ndaj reflektimit të shpërndarë (AOPDDR)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
177 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e qarkut për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Ndërpresit për funksionim në qarkun e rrymës alternative
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për aparatet e kontrollit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje kontrolli elektrik automatik pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për aktuatorët elektrik
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Produktet e lëngëta të naftës - Esteret metilike të acideve yndyror (EMAY) për motorrat diezel dhe zbatimet për përdorim teknik dhe industrial - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Lëndë djegëse për automjete - Etanoli (alkoli etilik) E85 - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Kontejnerët për strukturat në det dhe pajisjet e ngritjes - Pjesa 1: Projektimi, prodhimi dhe markimi i kontejnerëve për strukturat në det (ISO 10855-1: 2018)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
142 fq.
PDF
7497 lek 
Industritë e naftës dhe gazit natyror - Instalimet detare të prodhimit - Ngrohja, ventilimi dhe ajër-kondicionimi (ISO 15138:2018)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Industritë e naftës dhe të gazit natyror - Shkëmbyesit e nxehtësisë me tuba dhe këmishë (ISO 16812:2019)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
101 fq.
PDF
7021 lek 
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror - Siguria e prodhimit dhe menaxhimi i sigurisë (ISO 20815:2018)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Produkte të naftës - Përcaktimi i pikës së turbullimit - Metoda e ftohjes së automatizuar (ISO 22995: 2019)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Naftë dhe produkteve të ngjashme me to me origjinë natyrore ose sintetike- Përcaktimi i pikës së turbullimit (ISO 3015:2019)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Naftë dhe produkteve të ngjashme me to me origjinë natyrore ose sintetike- Përcaktimi i pikës së rjedhjes (ISO 3016:2019)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Naftë dhe produkteve të ngjashme me to me origjinë natyrore ose sintetike- Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik (ISO 3405:2019)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Produktet e naftës - Përmbajtja rrëshinore në lëndët djegëse - Metoda e avullimit me injektor
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Hidrokarburet e lëngshme frigoriferike - Matja statike - Procedura e llogaritjes
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Hidrokarburet e ftohur dhe lëndët djegëse të gazta të lëngëzuara me bazë jo nafte - Matja e gazit si lëndë djegëse në transportuesit e LNG gjatë operacioneve të transferimit të mallrave
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Naftë dhe produktet që lidhen me të - Përcaktimi i karakteristikave të ndezjes të lëngjeve zjarrduruese - Pjesa 2: Prova e sprait – Metoda e stabilizimit të nxehtësisë së flakës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Produkte nafte - Përcaktimi i cilësisë së ndezjes së lëndëve djegëse diesel - Metoda motorike e cetanit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 15: Mbrojtja e pajisjes sipas mbrojtjes tip “n”
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje elektrostatike dore për spërkatje - Kërkesa të sigurisë - Pajisje elektrostatike dore për spërkatje për materiale veshëse të pandezshme
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Makinat larëse të rrobave dhe tharrëset e rrobave për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Metodat për përcaktimin e efektivitetit të shpëlarjes nëpërmjet matjes së përmbajtjes në tension aktiv të materialit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Mjete pune që funksionojnë me motor elektrik - Procedura e matjes së pluhurit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme alarmi - Sisteme të mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 4: Pajisjet paralajmëruese
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Sisteme alarmi - Sisteme të mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 8: Sistemet/pajisjet e sigurisë ndaj mjergullës
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Bllokues elektronik bazuar në nivelin e alkolit - Metoda prove dhe kërkesa performance - Pjesa 4: Lidhja dhe ndërfaqja digjitale ndërmjet bllokuesit elektronik bazuar në nivelin e alkolit dhe automjetit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Konsumimi i energjisë së makinetave për shitje
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
184 fq.
PDF
8449 lek 
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 32-1: Rreziqet elektrostatike, udhëzues
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e makinerisë - Pajisje elektrike të makinerive - Pjesa 11: Kërkesat për pajisjet me tension të lartë, të rrymës alternative me tensione mbi 1000 V ose të rrymës së vazhduar me tensione 1500 dhe që nuk kalojnë 36 kV
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 -11: Kërkesa të veçanta për tharësit me tambur
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2- 24: Kërkesa të veçanta për pajisjet frigoriferike, pajisjet e përgatitjes së akullores dhe akullit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-99: Kërkesa të veçanta për kapa elektrik për përdorim tregtar
Anglisht
Publikuar 
24.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-70: Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 101: Kuadri për përgatitjen dhe zbatimin e planit të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 102: Përzgjedhja dhe zbatimi i teknikave të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
133 fq.
PDF
7497 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 104: Strategjitë
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 107: Regjistrimi dhe raportimi
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
124 fq.
PDF
7497 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i pseudomonas aeruginosa - Pjesa 2: Metoda e numrit më të mundshëm
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metodat horizontale për marrjen e mostrës në sipërfaqe (ISO 18593:2018)
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë - Metoda horizontale për numërimin e stafilokokut koagulazë - pozitiv (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 1: Teknika që bazohet në përdorimin e terrenit Baird-Parker agar - Amendament 2: Përfshirja e një testi alternativ konfirmimi duke përdorur metodën e stabilitetit RPFA (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Produkte ushqimore - Përcaktimi i aktivitetit të ujit
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesa të përgjithshme dhe udhëzime për ekzaminimet mikrobiologjike sipas kulturës (ISO 8199:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Teknologjia grafike - Kërkesat e cilësisë së printimit për materialin e shtypur - Pjesa 1: Metodat e matjes dhe skema e raportimit
Anglisht
Publikuar 
30.08.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Teknologjia grafike - Kërkesat e cilësisë së printimit për materialin e shtypur - Pjesa 2:Zbatimet në printimet për qëllime tregtare që përdorin teknologji të printimit digjital
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
152 fq.
PDF
8330 lek 
Faturimi elektronik – Pjesa 1: Modeli semantik i të dhënave të elementeve thelbësore të një fature elektronike
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 4: Udhëzime për ndërveprimin e faturave elektronike në nivelin e transmetimit
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 5; Udhëzime për përdorimin e shtesave sipas sektorit ose vendit në lidhje me standardin EN 16931-1, metodologjia që do të zbatohet në mjedisin real
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
87 fq.
PDF
6545 lek 
Faturimi elektronik – Pjesa 6: Rezultati i provës të standardit EN 16931-1 në lidhje me zbatimin e tij praktik për përdoruesin përfundimtar
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 2: Lista e sintaksave në përputhje me standardin EN 16931-1
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Faturimi elektronik – Pjesa 3-1: Metodologjia për lidhjet sintaksore të elementeve thelbësore të një faturë elektronike
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
242 fq.
PDF
9579 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-2: Lidhja sintaksore për faturën dhe mandatin duke përdorur ISO / IEC 19845 (UBL 2.1)
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-2: Përshtatja sintaksore për faturën dhe mandatin duke përdorur ISO / IEC 19845 (UBL 2.1)
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
168 fq.
PDF
8330 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-3: Lidhja sintaksore për faturën në formatin UN/CEFACT XML sipas skemës D16B
Anglisht
Publikuar 
29.08.2019 
223 fq.
PDF
8925 lek 
Faturimi elektronik - Pjesa 3-4: Lidhja sintaksore për faturën sipas skemës D16B UN/EDIFACT
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 1-3: Arkitektura dhe protokollet - Aksesi në klaud
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
363 fq.
PDF
11543 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 2: Profilet e formatit të medias
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 3: Mbrojtja e lidhjes DLNA
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 4: Zgjidhjet për ndërveprimin DRM
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) – Pjesa 5 : Profilet e pajisjes
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 6-1: Ndërfaqe e përdoruesit në distance - HTML5
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 6-2: Ndërfaqe e përdoruesit në distancë - RVU
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 7: Autentifikimi
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 8: Diagnostifikimi
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 9: Shpërndarja e përshtatshme HTTP
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Udhëzime për ndërveprimin e pajisjeve të lidhura në një rrjet shtëpiak DLNA (Digital living network alliance) - Pjesa 10: Rregjimi me fuqi të ulët
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Rrjete kabllore për sinjale televizive, sinjale zanore dhe shërbime ndërvepruese - Pjesa 2: Përputhshmëria elektromagnetike për pajisjet
Anglisht
Projekt 
23.08.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e shpërndarjes me kabllo për sinjale televizive dhe sinjale zanore - Pjesa 12: Përputhshmëria elektromagnetike e sistemeve
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Teknologji informacioni - Teknika sigurie - Manaxhime kyç - Pjesa 6: Derivimi kyç
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Teknologji Informacioni - Teknika sigurie - Manaxhimi kyç - Pjesa 5: Menaxhimi kyç i grupit
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Teknologji Informacioni - Teknika sigurie - Manaxhime i çelësave - Pjesa 4: Mekanizma që përdorin teknikën e sekreteve të dobëta
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Teknologji informacioni - Teknika sigurie - Udhëzues për krijimin e profileve mbrojtëse dhe objektivave të sigurisë
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
287 fq.
PDF
10234 lek 
Teknologji informacioni - Teknika sigurie - Metodologjia për vlerësimin e sigurisë TI
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Udhëzim për zhvillimin e kërkesave funksionale të sigurisë dhe privatësisë bazuar në ISO/IEC 15408
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Teknika sigurie TI - Kërkesat e kompetencës për testuesit dhe vlerësuesit e sigurisë së informacionit - Pjesa 1: Paraqitja, konceptet dhe kërkesat e përgjithshme
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Teknika sigurie TI - Kërkesat e kompetencës për testuesit dhe vlerësuesit e sigurisë së informacionit - Pjesa 2: Kërkesat për njohurinë, aftësinë dhe efektivitetin për testerat e ISO/IEC 19790
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Teknika sigurie TI - Kërkesat e kompetencës për testuesit dhe vlerësuesit e sigurisë së informacionit - Pjesa 3: Kërkesat për njohurinë, aftësinë dhe efektivitetin për vlerësuesit duke përdorur ISO/IEC 15408
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Teknologji informacioni - Teknika sigurie - Analiza e rafinuar për dobësinë e softuerit nën ISO/IEC 15408 dhe ISO/IEC 18045
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
174 fq.
PDF
8330 lek 
Teknologji informacioni - Teknologjitë MPEG audio - Pjesa 2: Kodimi I objekteve hapsinore audio (SAOC)
Anglisht
Projekt 
22.08.2019 
280 fq.
PDF
9579 lek 
Teknologji informacioni - Teknologjitë MPEG audio - Pje