dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur. dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Çakmakë - Specifika të sigurisë
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 1: Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Ndriçuesit - Specifikimi për sigurinë - Amendamenti 1: Sqarimi i kërkesave strukturore (ISO 9994:2006/Amd 1:2008)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbulimi i zjarrit dhe sistemet e alarmit kundra zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit pikësor duke përdorur dritë të përhapur dritë të transmetuar ose jonizimin
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Ergonometria e bashkëveprimit njeri-sistem - Pjesa 306: Metodat e vlerësimit të fushës për shfaqjet elektronike vizuale (ISO 9241-306:2008)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Aplikimi i zgjeruar i rezultateve nga provat e rezistencës ndaj zjarrit - Mure që nuk mbajnë ngarkesa - Pjesa 4: Ndërtime me xham
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur, dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Inspektimi parakomisionues, mirëmbajtja, inspektimi dhe provat operacinale
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësise - Pajisjet e zvogëlimit të presionit dhe tubacionet e lidhura me to - Metodat për llogaritjen
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 6: Klasifikimi duke përdorur të dhëna nga reagimi në provat e zjarrit të kabllove elektrike
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Pajisjet e alarmit të zjarrit - Sirenat
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Motor me djegje të brendëshme që vë në lëvizje grupin gjenerues me rrymë alternative - Pjesa 5: Grupet gjeneruese.
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Kamionë për terren të ashpër - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 2: Autokarro me rreze veprimi të ndryshueshme rrotulluese
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria e makinerisë - Parandalimi i zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri (ISO 19353: 2015)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbulues nxehtësie - Zbulues nxehtësie me pike fikse temperature
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarm në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarmi në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues

50563 të gjetura, faqe 4 nga 2529          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7