dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
17 fq.
PDF
2915 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
58 fq.
PDF
5236 lek 
aaaaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
326 fq.
PDF
10888 lek 
aaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
225 fq.
PDF
8925 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
180 fq.
PDF
8330 lek 
aaaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
179 fq.
PDF
8330 lek 
aaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
147 fq.
PDF
7497 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
209 fq.
PDF
8449 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
04.08.2020 
252 fq.
PDF
9579 lek 
aaaaa
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Modulet fotovoltaike (PV) - Prova e ngarkesës të borës jo uniforme
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Harmonizimi ikërkesave të performancës mjedisore për produktet elektrike dhe elektronike - Studimi i fizibilitetit
Anglisht
Projekt 
03.08.2020 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet e palëvizshme - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike

52431 të gjetura, faqe 4 nga 2622          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7