dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Veshje muresh dekorative - Produkte në formë ruli dhe shiriti
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Struktura druri - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit - Kërkesa shtesë për tipet e provave fillestare
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit- Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substanca kundra zjarrit, për aplikime të brendshme dhe të jashtme
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri përjashtuar ata fenolikë dhe aminoplastikë - Metodat e provës - Pjesa 3:Prova e deformimit nën veprimin e një ngarkese konstante në cikle klimatike mbi kampione që i nënshtrohen ngarkesave në perkulje
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Buloneri - Veshjet e galvanizuara (ISO 4042:2018)
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Buloneri - Veshje me shtresë zinku pa aplikim elektrolitik(ISO 10683:2018)
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 10: Sharrat e kantjerit (ISO 19085-10:2018)
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Shirita vetë ngjitës - Matja e ngjitjes statike të prerjs (ISO 29863:2018)
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vetitë fizike dhe mekanike të drurit - Metodat e provës për mostrat e vogla të drurit të pastër- Pjesa 12: Përcaktimi i ngurtësisë statike
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Vetitë fizike dhe mekanike të drurit - Metodat e provës për mostrat e vogla të drurit të pastër- Pjesa 13: Përcaktimi i tkurrjes radiale dhe tangenciale
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Vetitë fizike dhe mekanike të drurit - Metodat e provës për mostrat e vogla të drurit të pastër- Pjesa 14: Përcaktimi i tkurrjes vëllimore
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vetitë fizike dhe mekanike të drurit - Metodat e provës për mostrat e vogla të drurit të pastër- Pjesa 15: Përcaktimi i zmadhimit radiale dhe tangjenciale
Anglisht
Projekt 
07.08.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Vetitë fizike dhe mekanike të drurit - Metodat e provës për mostrat e vogla të drurit të pastër- Pjesa 16: Përcaktimi i zmadhimit vëllimor
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e komunikimit të matësave dhe leximi në largësi i matësave - Pjesa 4: Leximi pa tel i matësit ( leximi me anë të radios në frekuencat SRD)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Koncepte dhe kërkesa të përgjithshme për pajisjen matëse GPS (ISO 14978:2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Zbërthimi i karakteristikave gjeometrike për kontrollin e prodhimit (ISO 20170: 2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Cilësia e sipërfaqes - Sipërfaqja – Pjesa 600: Karakteristikat metrologjike për metodat e matjes areale-topografike (ISO 25178-600: 2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Cilësia e sipërfaqes - Sipërfaqja – Pjesa 607: Karakteristikat nominale të instrumenteve pa kontakte (mikroskopi konfokale) (ISO 25178-607: 2018)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) – Cilësia e sipërfaqes - Sipërfaqja – Pjesa 73: Termat dhe përkufizimet për defektet sipërfaqësore në përmasat thelbësore (ISO 25178-3: 2019)
Anglisht
Projekt 
06.08.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Matja e rrjedhjes së lëngjeve me anë të pajisjeve diferenciale të presionit që futen në tuba me seksion rrethor të mbushur plot - Pjesa 6: Metrat pykë

50380 të gjetura, faqe 5 nga 2519          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7