dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Menaxhimi i telekomunikacionit; Rrjeti i Transportit (TN) ndërfaqja e Rrjetit të Resurseve të Modelit (NRM) Pika Referuese e Integrimit (IRP); Shërbimi Informativ (IS) (3GPP TS 28.732 versioni 12.1.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Menaxhimi i telekomunikacionit; Rrjeti i Transportit (TN) ndërfaqja e Rrjetit të Resurseve të Modelit (NRM) Pika Referuese e Integrimit (IRP); Shërbimi Informativ (IS) (3GPP TS 28.732 versioni 13.2.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Menaxhimi i telekomunikacionit; Rrjeti i Transportit (TN) ndërfaqja e Rrjetit të Resurseve të Modelit (NRM) Pika Referuese e Integrimit (IRP); Shërbimi Informativ (IS) (3GPP TS 28.732 versioni 14.1.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
1024 fq.
PDF
18080 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Specifikimi i Pjesës së Aplikimit për Celularë (MAP) (3GPP TS 29.002 versioni 14.4.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
195 fq.
PDF
8449 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Shërbimi Radio i Paketave të Përgjithshme (GPRS); GPRS Protokolli Tunelhapës (GTP) nëpërmjet ndërfaqes Gn dhe Gp (3GPP TS 29.060 versioni 14.4.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
176 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) që mbështet shërbimet bazë të paketave dhe Rrjetet e të Dhënave të Paketave (PDN) (3GPP TS 29.061 versioni 14.4.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
113 fq.
PDF
7021 lek 
LTE; Transferimi i përfaqësimit të gjendjes mbi pikën e referimit xMB ndërmjet ofruesve të përmbajtjes dhe BM-SC (3GPP TS 29.116 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
79 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Njësia e Menaxhimit të Lëvizshmërisë (MME) - Regjistri i Vendndodhjes së Vizitorëve (VLR) specifikim i ndërfaqes SGs (3GPP TS 29.118 versioni 13.7.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Njësia e Menaxhimit të Lëvizshmërisë (MME) - Regjistri i Vendndodhjes së Vizitorëve (VLR) specifikim i ndërfaqes SGs (3GPP TS 29.118 versioni 14.2.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
51 fq.
PDF
5236 lek 
LTE; Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Njësia e Menaxhimit të Lëvizshmërisë (MME) dhe Shërbimi i Mbështetjes së GPRS në Nyjen (SGSN) ndërfaqet për ndërveprimin me rrjetet e të dhënave dhe aplikimet e paketave (3GPP TS 29.128 versioni 13.5.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
54 fq.
PDF
5236 lek 
LTE; Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Njësia e Menaxhimit të Lëvizshmërisë (MME) dhe Shërbimi i Mbështetjes së GPRS në Nyjen (SGSN) ndërfaqet për ndërveprimin me rrjetet e të dhënave dhe aplikimet e paketave (3GPP TS 29.128 versioni 14.5.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
150 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Rrjeti ndër-IMS në Rrjetin e Ndërfaqes (NNI) (3GPP TS 29.165 versioni 11.22.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
161 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Rrjeti ndër-IMS në Rrjetin e Ndërfaqes (NNI) (3GPP TS 29.165 versioni 12.17.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
155 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Rrjeti ndër-IMS në rrjetin e ndërfaqes (NNI) (3GPP TS 29.165 versioni 13.10.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërfaqja Kryesore e Qelizës Transmetuese me Paketat Themelore të Evoluar; Faza 3 (3GPP TS 29.168 versioni 14.2.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Shërbimet e vendndodhjes (LCS); LCS Protokolli i Aplikimit (LCS-AP) ndërmjet Entitetit të Menaxhimit të Celularëve (MME) dhe Qendrës së Vendndodhjes Celulare më Shërbim të Evoluar (E-SMLC); Ndërfaqja SLs (3GPP TS 29.171 versioni 14.2.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
92 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Nënsistemi Cx dhe Ndërfaqet Dx; Flukset e sinjalizimit dhe përmbajtja e mesazhit (3GPP TS 29.228 versioni 14.5.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Aplikimet e diametrit; Kodet dhe identifikuesit specifikë 3GPP (3GPP TS 29.230 versioni 11.15.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
142 fq.
PDF
7497 lek 
Shkarkuesit - Pjesa 8: Shkarkuesit me hapësira të jashtme në seri prej oksidi metali (EGLA) për linja ajrore shpërndarjeje dhe transmetimi të sistemeve a.c. mbi 1 kV
Anglisht
Publikuar 
26.12.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Menaxhimi i telekomunikacionit; Menaxhimi i Inventarit (IM) Rrjetit i Resurseve të Modelit (NRM) Pika Referuese e Integrimit (IRP); Shërbimi Informativ (IS) (3GPP TS 28.632 versioni 14.1.0 Publikimi 14)

48354 të gjetura, faqe 5 nga 2418          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7