dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.12.2009 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes së lënës aktive në alkilmetilbetainat
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Konservantët e drurit - Kreozot dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot - Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizavePjesa 1: Metodika e marrjes së mostrave të kreozotit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Analiza e agjentëve me aktivitet sipërfaqësor (materialet e papërpunuara) - Alkoolet e etoksiluara dhe sulfatet alkilfenol - Metoda për përcaktimin e përmbajtjes së lëndës së pasulfatuar
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i numërit (indeksit) të ujit të produkteve të alkoksilatuara
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes së aminave të lira në alkil dimetil betainat
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Mjetet mbrojtëse të drurit - Përcaktimi i dobisë së masave parandaluese kundër shkatërrimit të drurit nga kërpudhat bazidiomicetes
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Konservantët e drurit - Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara kryerjes së provave biologjike - Metoda e shpëlarjes
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit amidik - Titullimi potenciometrik
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në ujin e fortë
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes së dioksan - 1.4 në produktet sulfat i etoksi - alkilit me anë të GLC/ metodika me injektim në kokën e kolonës
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes së dialkil tetralinave në alkilbenzenet lineare me anë të kromatografisë së lëngët me performancë të lartë (HPLC)
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i gjurmëve të oksidit të etilenit të lirë në etoksilate me anë të kromatografisë së gaztë
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Sulfonatet alkane teknike - Përcaktimi i masës molekulare mesatare relative dhe përmbajtjes së monosulfonateve alkane dhe përmbajtjes së monosulfonatit alkan
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Oksidet e ngopur dimetil alkil aminave - Përcaktimi i përmbajtjes së oksidit aminik
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Konservantët e drurit - Udhëzim i përgjithshëm për marrjen e mostrave dhe përgatitjen për analizë të konservantëve të drurit dhe të lëndës drusore të trajtuar
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Konservantët e drurit - Metoda e testit portativ për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të konservantit të drurit të ekspozuar në kontakt me tokën - Metoda me bashkim me ngjitje horizontale
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i azotit aminik primar. sekondar dhe terciar - Titullimi potenciometrik
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes të përgjithshme të polietilen glikolit sipas masës molare të agjentëve me aktivitet sipërfaqësor jo - jonik (etoksi) me anë të HPLC/ELSD
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i aftësisë shkumuese - Metoda me tundje me disk me vrima
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i azotit bazik të përgjithshëm - Titullimi potenciometrik

83 të gjetura, faqe 1 nga 5        1 | 2 | 3 | 4 | 5