dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.01.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kërkesës biokimike të Oksigjenit pas n ditëve (BODn) - Pjesa 1: Hollimi dhe metoda e mbjelljes me shtimin e aliltiuresë (ISO 5815-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Metoda prove për matjen e efikasitetit të mjedisit të filtrimit të ajrit kundër nanomaterialeve sferike - Pjesa 2: Madhësia e grimcave nga 3 nm në 30 nm (ISO/TS 21083-2:2019)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Dhoma me ajër të filtruar dhe mjediset e kontrolluara që lidhen me to - Pjesa 16: Kodi i praktikës për përmirësimin e efikasitetit në dhomat me ajër të filtruar dhe pajisja e pastrimit të ajrit (ISO 14644-16:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Filtra me efikasitet të lartë dhe mjetet e filtrimit për heqjen e grimcave në ajër - Pjesa 3: Testimi i mjedisit të filtrave të sheshtë (ISO 29463-3:2011)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Metoda prove për matjen e efikasitetit të mjedisit të filtrimit të ajrit kundër nanomaterialeve sferike - Pjesa 1: Madhësia e grimcave nga 20 në 500 nm (ISO 21083-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Ekspozimi në vendin e punës - Matja e pluhurëzimit të pjesës më të madhe të materialeve rifuxho që përmbajnë ose lëshojnë nano-objekte ose grimca nënmikrometër - Pjesa 5: Metoda e lëkundësit të vorbullës
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i turbullirës - Pjesa 2: Metodat gjysmë-sasiore për vlerësimin e transparencës së ujërave (ISO 7027-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Pishina të mbyllura të ngrohta (SPA) Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Klasifikimi dhe karakteristikat e teknikave për rinovimin dhe riparimin e shkarkimeve dhe kanaleve të ujërave të zeza
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e tokës - Përcaktimi i aktivitetit dehidrogjenazë në tokë - Pjesa 2: : Metoda duke përdorur klorurin e jodotetrazolit (INT) (ISO 23753-2:2019)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Filtra me efikasitet të lartë dhe mjetet e filtrimit për heqjen e grimcave në ajër - Pjesa 2: Prodhimi i aeresolit, pajisjet matëse, statistikat e numërimit të grimcave (ISO 29463-2:2011)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Ekspozimi në vendin e punës - Matja e pluhurëzimit të pjesës më të madhe të materialeve rifuxho që përmbajnë ose lëshojnë nano-objekte ose grimca nënmikrometër - Pjesa 2: Metoda rrotulluese me tambur
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim mbi analizat e mesozooplanktonit nga uji i detit dhe ujërat e thella
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Shkarkimet nga burimet stacionare - Monitorimi i merkurit duke përdorur shirita të gjatë përthithës
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Vlerësimi i densitetit të mbeturinave
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesa të përgjithshme dhe procedurat e provës së performancës për pajisjen e monitorimit të ujit - Pajisjet matëse
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Llumra, biombeturina të trajtuara dhe toka - Përcaktimi i bifenileve të polikloruar (PCB) me gazkromatografi me detektim selektiv të masës (GC-MS) dhe gazkromatografi me detektim me kapje të elektroneve (GC-ECD)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Raport teknik për menaxhimin e barkodeve diatomike
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Aktiviteti bruto (i përgjithshëm) beta në ujëra jo të kripur - Metoda e provës duke përdorur burime të trasha (ISO 9697:2018)

1770 të gjetura, faqe 1 nga 89        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7