dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
24.04.2014 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Grilat - Goditja e trupave të rëndë - Metoda e provave
Anglisht
Shfuqizuar 
17.04.2013 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Dritaret. dyert dhe grilat - Rezistenca ndaj shkaterimit - Kërkesat dhe klasifikimi
Anglisht
Shfuqizuar 
17.04.2013 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Perdet prej muri - Hidroizolimi - Provat laboratorike në kushte dinamike të presionit të ajrit dhe të rrymës së ujit
Anglisht
Shfuqizuar 
17.04.2013 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Dritaret - Funksionimi ndërmjet klimave të ndryshme - Metoda e provës
Anglisht
Shfuqizuar 
03.06.2008 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Specifikim për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme me to - Pjesa 2 - 103: Kërkesa të veçanta për transmisionet e portave. dyerve dhe dritareve
Anglisht
Publikuar 
29.04.2008 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Specifikim për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të ngjashme elektrike - Pjesa 2 - 83: Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati
Anglisht
Publikuar 
31.12.2007 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Dyert - Ndikimet e klimës - Kërkesat dhe klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2007 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Fletët e dyerve - Lartësia. gjerësia. trashësia dhe forma katrore - Klasat e tolerancës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e alarmit - Rezistenca ndaj shkaterimit - Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës nën veprimin e ngarkesës dinamike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e alarmit - Rezistenca ndaj shkaterimit - Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës nga tentativa për shkatërimin me dorë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e alarmit - Rezistenca ndaj shkaterimit - Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës nën veprimin e ngarkesës statike
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Dyert - Funksionimi ndërmjet dy klimave të ndryshme - Metoda e provës
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Dritaret - Klasifikimi i vetive mekanike - Forcat zhvendosëse. përdredhëse dhe drejtuese
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metodat e provës për komponentët ndihmës për muraturë - Pjesa 10: Përcaktimi i karakteristikave të kapacitetit dhe shmangjes së ngarkesës së konsolave
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 1: Skelat - Kërkesa për performancën dhe për projektimin e përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Perdet prej muri - Përshkueshmëria e ajrit - Metoda e provës
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Valvulat për ndërtesat - Valvulat e sigurisë së presionit - Provat dhe kërkesat
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Dyert dhe portat industriale. komerciale dhe të garazheve - Transmetimi termik - Kërkesat për llogaritje
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metodat e provës për komponentët ndihmës për muraturë - Pjesa 11: Përcaktimi i dimensioneve dhe harkut të arkitrarëve
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Perdet prej muri - Hidroizolimi - Prova në vend

114 të gjetura, faqe 1 nga 6        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6