dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Oxhaqet - Metodat e provave për oxhaqet e gatshëm - Pjesa 1: Metoda të përgjithshme të provave
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
118 fq.
PDF
7021 lek 
Gurët natyror - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Metodat e provës të gurëve natyrorë - Ekzaminimi petrografik
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Metoda provë e gurit natyror - Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj ndryshimeve në pamjen e produktit nga ciklet termike
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Metodat e provës për elementë murature - Pjesa 22: Përcaktimi i rezistencës në ngrirje/shkrirje të elementeve të muraturës prej qeramike
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Oxhaqe - Aksesorë - Pjesa 3: Rregullatorët e rrymës, pajisjet që mbajnë hapjen dhe pajisjet dytësore ajrore të kombinuara - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur, dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur. dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Publikuar 
25.10.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Gurë të aglomeruar -Pllaka dhe produkte të prera sipas masës për dysheme dhe shkallë (të brendshme dhe të jashtme)
Anglisht
Publikuar 
12.09.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi dhe verifikimi i konstantes së performances (AVPC) të agregateve – Prova e tipit dhe kontrolli i prodhimit në fabrikë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikime për suvatë e jashtëme dhe të brendëshme me bazë lidhësat organikë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metoda të provave për gurë natyralë - Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Gurë natyralë - Kriteret e emërtimit
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Metoda prove për muraturë - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në përkulje
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Oxhaqe - Aksesorë - Pjesa 2: Ventilatorët e oxhakut - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 5: Përcaktimi i përmbajtjes së kripërave të tretshme aktive në tullat prej argjile
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Punime tokësore - Kontrolli i vazhdueshëm I ngjeshjes (CCC)
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzim për zbatimin e metodave statistikore për përcaktimin e vetive të produkteve prej murature
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikim për llaçin e muraturës - Pjesa 2: Llaç murature

448 të gjetura, faqe 1 nga 23        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7