dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
25.10.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Gurë të aglomeruar -Pllaka dhe produkte të prera sipas masës për dysheme dhe shkallë (të brendshme dhe të jashtme)
Anglisht
Publikuar 
12.09.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi dhe verifikimi i konstantes së performances (AVPC) të agregateve – Prova e tipit dhe kontrolli i prodhimit në fabrikë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikime për suvatë e jashtëme dhe të brendëshme me bazë lidhësat organikë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metoda të provave për gurë natyralë - Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Gurë natyralë - Kriteret e emërtimit
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Oxhaqe - Oxhaqe me system betoni - Pjesa 2: Zbatime të tubave të balancuar
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Metoda prove për muraturë - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në përkulje
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Oxhaqe - Aksesorë - Pjesa 2: Ventilatorët e oxhakut - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 5: Përcaktimi i përmbajtjes së kripërave të tretshme aktive në tullat prej argjile
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Punime tokësore - Kontrolli i vazhdueshëm I ngjeshjes (CCC)
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzim për zbatimin e metodave statistikore për përcaktimin e vetive të produkteve prej murature
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikim për llaçin e muraturës - Pjesa 2: Llaç murature
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Specifikim për komponentët ndihmës të muraturës - Pjesa 3: Përforcim i shtresës horizontale të llaçit me rrjetë çeliku
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Projektimi, përgatitja dhe zbatimi i stukimit të jashtëm dhe suvatimit të brendshëm - Pjesa 2: Suvatimi i brendshëm
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për muraturë - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në përkulje
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Specifikim për komponentët ndihmës të muraturës - Pjesa 1: Traversat muralë, brezat, çengelët dhe konsolat
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Oxhaqe - Aksesorë - Pjesa 3: Rregullatorët e rrymës, pajisjet që mbajnë hapjen dhe pajisjet dytësore ajrore të kombinuara - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Gurë i aglomeruar - Metodat e provës - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Specifikim për komponentët ndihmës të muraturës - Pjesa 2: Arkitrarët

442 të gjetura, faqe 1 nga 23        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7