dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kapsula të llambave dhe mbajtësit së bashku me kalibrat për kontrollin e ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë - Pjesa 1: Kapsulat e llambave
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kërkesat e provës për pajisje shtesë për përdorim në kabllot e energjisë me tension të vlerësuar nga 3,6/6 (7,2) kV deri në 20,8/36 (42) kV - Pjesa 1: Aksesorë për kabllot me izolim të ekstruduar
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Llambat me avull mërkuri me presion të lartë - Specifikimet e performancës
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Amplifikuesit me fibra optike - Metodat e provës - Pjesa 4-4:
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Sistemet e ruajtjes së energjisë elektrike (EES) - Pjesa 2-1: Parametrat e njësisë dhe metodat e testimit - Specifikim i përgjithshëm
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Optical circuit boards - Part 4-1: Interface standards - Terminated waveguide OCB assembly using single-row twelve-channel PMT connectors
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Specifikime për lloje të veçanta telash avolzhimi - Pjesa 56: Tel bakri me seksion rrethor i saldueshëm, i smaltuar me poliuretan plotësisht i izoluar pa asnjë defekt, klasa 180
Anglisht
Projekt 
30.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Modulet LED për ndriçim të përgjithshëm - Kërkesat e performancës
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Vetitë dielektrike dhe rezistente të materialeve izoluese të ngurta - Pjesa 3-4: Përcaktimi i vetive rezistente (Metoda DC) - Rezistenca ndaj volumit dhe vëllimit të rezistencës në temperatura të larta
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksioalë - Pjesa 9-3: Specifikimi seksional të kabllove koaksialë për transmetimin e sinjalit analog dhe dixhital.
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
pr
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksialë - Pjesa 9-2: Specifikimi seksional të kabllove koaksialë për transmetimin e sinjalit analog dhe dixhital.
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Ndërfaqe dixhitale e adresueshme për ndriçim - Pjesa 220: Kërkesa të veçantapër pajisjet e kontrollit - Operacioni i emergjencës furnizuar nga qendra (tipi 19 i pajisjes)
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Klasifikimi i kushteve mjedisore - Klasifikimi i grupeve të parametrave të mjedisit dhe ashpërsitë e tyre - Pjesa 3 - 3: Përdorim stacionar të lokaleve me mbrojtësa ndaj motit
Anglisht
Projekt 
29.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksioalë - Pjesa 9-1: Specifikimi seksional të kabllove koaksialë për transmetimin e sinjalit analog dhe dixhital.
Anglisht
Projekt 
23.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksialë - Pjesa 10-1: Specifikimi seksional të kabllove koaksialë për transmetimin e sinjalit analog dhe dixhital.
Anglisht
Projekt 
23.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksialë - Pjesa 11-2: Specifikimi seksional të kabllove koaksialë për transmetimin e sinjalit analog dhe dixhital.
Anglisht
Projekt 
23.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kalibrimi i matësave të fuqisë me fibra optike
Anglisht
Projekt 
23.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksialë - Pjesa 11-1: Specifikimi seksional të kabllove koaksialë për transmetimin e sinjalit analog dhe dixhital.
Anglisht
Projekt 
23.07.2019 
fq.
PDF
0 lek 
Kabllo koaksialë - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme

3087 të gjetura, faqe 1 nga 155        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7