dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Përcaktimi i trashësisë së filmit të veshjes me matje ultrasonike (ISO/TS 19397:2015)
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Bojra dhe llaqe - Mbrojtja nga korrozioni i strukturave të çelikut me anë të sistemeve mbrojtëse të bojrave - Pjesa 5:Sistemet mbrojtëse të bojrave (ISO 12944-5:2018)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i rezistencës në lagështi - Pjesa 2: Kondensimi (ekspozimi në kuti me rezervuar uji të nxehtë) (ISO 6270-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Pigmente, ngjyrues dhe shpërndarës - Terminologjia - Pjesa 1: Terma të përgjithshëm (ISO 18451-1:2015)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Bojra dhe llaqe – Mbrojtja nga korrozioni i strukturave të çelikut me anë të sistemeve mbrojtëse të bojrave - Pjesa 7: Ekzekutimi dhe mbikëqyrja e punimeve me bojë (ISO 12944-7:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Pigmente dhe shpërndarës - Metodat e shpërndarjes dhe vlerësimi i aftësisë shpërndarëse në plastike - Pjesa 1: Prezantim i përgjithshëm (ISO 23900-1:2015)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatimi industrial i veshjeve me pluhur organik në artikuj çeliku te galvanizuar ose të zinguar me zhytje në të nxehtë [sistemet e dyfishta] - Specifikimet, rekomandimet dhe udhëzimet
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj lëngjeve - Pjesa 1: Zhytja në lëngje të ndryshme nga uji (ISO 2812-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Bojra dhe llaqe - Mbrojtja nga korrozioni i strukturave të çelikut me anë të sistemeve mbrojtëse të bojrave - Pjesa 6: metodat e anallizës të kryera në laborator (ISO 12944-6:2018)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metoda të përgjithshme të analizës për pigmente dhe shpërndarës - Pjesa 21: Krahasimi i qëndrueshmërisë në nxehtësi të pigmenteve duke përdorur një mjedis pjekës (ISO 787-21:1979)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Bojra dhe llaqe - Mbrojtja nga korrozioni i strukturave të çelikut me anë të sistemeve mbrojtëse të bojrave - Pjesa 3: Vlerësimet e planit (ISO 12944-3:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Metoda të përgjithshme të analizës për pigmente dhe shpërndarës - Pjesa 4: Përcaktimi i aciditetit ose alkalinitetit të ekstraktit ujor (ISO 787-4:1981)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përgatitja e bazës së çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe të produkteve të afërta me to - Specifikime për abrazivët pastrues me fryrje, jo-metalikë - Pjesa 10: E kuqe e thellë me nuancë violet (ISO 11126-10:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Bojra dhe llaqe - Mbrojtja nga korrozioni i strukturave të çelikut me anë të sistemeve mbrojtëse të bojrave - Pjesa 8: Zhvillimi i specifikimeve për punë dhe mirëmbajtje të re (ISO 12944-8:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Metalet e mbulura me mbështjellë - Metodat e analizës - Pjesa 21: Vlerësimi i paneleve të ekspozuar në natyrë
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pigmente dhe shpërndarës - Metodat e shpërndarjes dhe vlerësimi i aftësisë shpërndarëse në plastike - Pjesa 3: Përcaktimi i vetive ngjyruese dhe lehtësia e shpërndarjes së pigmenteve të zeza dhe me ngjyrë në polietilen me anë të mullirit me dy cilindra (ISO 23900-3:2015)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i rezistencës në kushtet e korrozionit ciklik - Pjesa 1: Njomje (mjegull kripe)/tharrje/lagështi (ISO 11997-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pigmente, ngjyrues dhe shpërndarës - Terminologjia - Pjesa 2: Klasifikimi i materialeve ngjyrosës në përputhje me aspektet kimike dhe ngjyrosëse (ISO 18451-2:2015)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Bojra dhe llaqe - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj lëngjeve -Pjesa 4: Metodat me vrojtim (ISO 2812-4:2017)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet e mbulura me mbështjellë - Metodat e analizës - Pjesa 24: Qëndresa ndaj bllokimit dhe gjurma e presionit

569 të gjetura, faqe 1 nga 29        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7