dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së acidit glutamik L-(+)- - Metoda e referencës
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Kulturat fillestare, probiotikët dhe produktet e fermentuara - Kuantifikimi i baktereve të acidit laktik nga citometria e rrjedhjes
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Produkte të djathit të përpunuar - Llogaritja e përmbajtjes së fosfatit të shtuar të shprehur si fosfor
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Përcaktimi i përmbajtjes së hekurit - Metoda spektrometrike (Metoda e referencës)
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Formula për foshnja dhe produkte ushqyese për të rritur - Përcaktimi i kromit, selenit dhe molibdenit - Spektrometria e masës së plazmës së çiftëzuar në mënyrë induktive (ICP-MS)
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të krustaceve - Specifikimet mbi informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së krustaceve të kapur
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Qumësht - Përcaktimi i përmbajtjes së kalciumit - Metoda titrimetrike
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Qumësht dhe djath - Përcaktimi i përmbajtjes së lizozimit tek e bardha e vezës së pulës me kromatografinë e lëngët me performancë të lartë
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Qumësht pluhur - Përcaktimi i aftësisë për tu shpërbërë dhe i aftësisë lagëse
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të molusqeve - Specifikimet mbi informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së mollusqeve të kapur
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Qumësht, produkte qumështi, formula për foshnja dhe produkte ushqyese për të rritur - Përcaktimi i përbërjes së acideve yndyrore - Metoda e gaz kromatografike kapilare
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të krustaceve - Specifikimet për informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së krustaceve të kultivuara
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Formula për foshnja dhe produkte ushqyese për të rritur - Përcaktimi i totalit të jodit - Spektrometria e masës së plazmës së çiftëzuar në mënyrë induktive (ICP-MS)
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Djath dhe produkte të djathit të përpunuar - Përcaktimi i përmbajtjes totale të fosforit - Metoda spektrometrike absorbuese molekulare
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mish dhe produkte mishi - Zbulimi i agjentëve ngjyrues - Metoda duke përdorur kromatografinë me shtresë të hollë
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të molusqeve - Specifikimet mbi informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së molusqeve të kultivuara
Anglisht
Publikuar 
22.09.2017 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Kos - Identifikimi i mikroorganizmave karakteristike (Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus dhe Stroptococcus thermophilus)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2017 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit - Pjesa 4: Përcaktimi i përmbajtjes së azotit me proteinë dhe pa-proteinë dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së vërtetë (Metoda referencë) (ISO 8968-4: 2016)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2017 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Përcaktimi i aktivitetit alkalin të fosfatazës - Pjesa 2: Metoda fluorometrike për djathin (ISO 11816-2:2016)
Anglisht
Publikuar 
18.06.2015 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Monitorimi i mjedisit nga ndikimet në pjesën e poshtme të fermave detare të peshkut

312 të gjetura, faqe 4 nga 16          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7