dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së acidit glutamik L-(+)- - Metoda e referencës
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Kulturat fillestare, probiotikët dhe produktet e fermentuara - Kuantifikimi i baktereve të acidit laktik nga citometria e rrjedhjes
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Produkte të djathit të përpunuar - Llogaritja e përmbajtjes së fosfatit të shtuar të shprehur si fosfor
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Përcaktimi i përmbajtjes së hekurit - Metoda spektrometrike (Metoda e referencës)
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Formula për foshnja dhe produkte ushqyese për të rritur - Përcaktimi i kromit, selenit dhe molibdenit - Spektrometria e masës së plazmës së çiftëzuar në mënyrë induktive (ICP-MS)
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të krustaceve - Specifikimet mbi informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së krustaceve të kapur
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Qumësht - Përcaktimi i përmbajtjes së kalciumit - Metoda titrimetrike
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Qumësht dhe djath - Përcaktimi i përmbajtjes së lizozimit tek e bardha e vezës së pulës me kromatografinë e lëngët me performancë të lartë
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Qumësht pluhur - Përcaktimi i aftësisë për tu shpërbërë dhe i aftësisë lagëse
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të molusqeve - Specifikimet mbi informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së mollusqeve të kapur
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Qumësht, produkte qumështi, formula për foshnja dhe produkte ushqyese për të rritur - Përcaktimi i përbërjes së acideve yndyrore - Metoda e gaz kromatografike kapilare
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të krustaceve - Specifikimet për informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së krustaceve të kultivuara
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Formula për foshnja dhe produkte ushqyese për të rritur - Përcaktimi i totalit të jodit - Spektrometria e masës së plazmës së çiftëzuar në mënyrë induktive (ICP-MS)
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Djath dhe produkte të djathit të përpunuar - Përcaktimi i përmbajtjes totale të fosforit - Metoda spektrometrike absorbuese molekulare
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mish dhe produkte mishi - Zbulimi i agjentëve ngjyrues - Metoda duke përdorur kromatografinë me shtresë të hollë
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Gjurmueshmëria e produkteve të molusqeve - Specifikimet mbi informacionin që duhet të shënohet në zinxhirët e shpërndarjes së molusqeve të kultivuara
Anglisht
Publikuar 
22.09.2017 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Kos - Identifikimi i mikroorganizmave karakteristike (Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus dhe Stroptococcus thermophilus)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2017 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit - Pjesa 4: Përcaktimi i përmbajtjes së azotit me proteinë dhe pa-proteinë dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së vërtetë (Metoda referencë) (ISO 8968-4: 2016)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2017 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Përcaktimi i aktivitetit alkalin të fosfatazës - Pjesa 2: Metoda fluorometrike për djathin (ISO 11816-2:2016)
Anglisht
Publikuar 
18.06.2015 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Monitorimi i mjedisit nga ndikimet në pjesën e poshtme të fermave detare të peshkut

312 të gjetura, faqe 4 nga 16          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7