dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Ushqime për kafshë. produkte shtazore dhe fekalet ose urina - Përcaktimi i vlerës kalorifike të përgjithshme - Metoda me kalorimetër bomb
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Ushqime për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së vitaminës E - Metoda bazohet në përdorimin e kromatografisë në faze të lëngët të një niveli të lartë
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Ushqime për kafshë - Përcaktimi i inhibitorit të aktivitetit të tripsinës në produktet e sojës
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Ushqime për kafshë - Përcaktimi i pesticideve fosfororganike të mbetura - Metoda gas kromatografike
Shqip
Publikuar 
01.01.1997 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi vajore - Përcaktimi i proteinave
Shqip
Publikuar 
01.01.1990 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi panxhari të njoma - Përcaktimi i lagështisë
Shqip
Publikuar 
01.01.1990 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi panxhari të njoma - Karakteristikat
Shqip
Shfuqizuar 
01.01.1988 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Produkte soje - Përcaktimi i aktivitetit ureazik
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi të prodhuara nga embrioni i maltos të elbit të fermentuar - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi birre - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Miell jonxhe - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Miell mishi dhe kockash - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Miell gjaku dhe midhje të bluara - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Miell peshku - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi nga lëndët vajore - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Premiks - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Supernukleus - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Ushqime të njoma për blegtorinë - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Ushqime të thata dhe të ashpra për blegtorinë - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Ushqim për troftë - Karakteristikat

29 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2