dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Ushqime për kafshë. produkte shtazore dhe fekalet ose urina - Përcaktimi i vlerës kalorifike të përgjithshme - Metoda me kalorimetër bomb
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Ushqime për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së vitaminës E - Metoda bazohet në përdorimin e kromatografisë në faze të lëngët të një niveli të lartë
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Ushqime për kafshë - Përcaktimi i inhibitorit të aktivitetit të tripsinës në produktet e sojës
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Ushqime për kafshë - Përcaktimi i pesticideve fosfororganike të mbetura - Metoda gas kromatografike
Shqip
Publikuar 
01.01.1997 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi vajore - Përcaktimi i proteinave
Shqip
Publikuar 
01.01.1990 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi panxhari të njoma - Përcaktimi i lagështisë
Shqip
Publikuar 
01.01.1990 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi panxhari të njoma - Karakteristikat
Shqip
Shfuqizuar 
01.01.1988 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Produkte soje - Përcaktimi i aktivitetit ureazik
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi të prodhuara nga embrioni i maltos të elbit të fermentuar - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi birre - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Miell jonxhe - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Miell mishi dhe kockash - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Miell gjaku dhe midhje të bluara - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Miell peshku - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bërsi nga lëndët vajore - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Premiks - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Supernukleus - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Ushqime të njoma për blegtorinë - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Ushqime të thata dhe të ashpra për blegtorinë - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Ushqim për troftë - Karakteristikat

29 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2