dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Fjalori i Termave

Kërko [termi shqip, termi anglisht, përshkrimi]

Rezultatet e kërkimit

Termi Shqip
Termi Anlgisht
Përshkrimi Shqip
mjet hekurudhor
rolling stock
lokomotiva, vagonat e udhëtarëve, vagonët ose cdo automjet tjetër që lëviz në një trase hekurudhore
rrjet industrial
fieldbuse
qark i stampuar
printed board
dispeçer-i
dispatcher
sustë spirale e kontaktit
whisker
sustë spirale e kontaktit(të dedektorit kristalin); Kristal në formë fijesh
ripërtëritshme
renewable
anemometri
anemometry
Matja e drejtimit dhe shpejtësi së erës
linjë krahasuese
benchmark
gabim shtypi
erratum
përballje
coping
mikrokanal
microduct
zona-t
zones
tërësi zonash
zonë-a
zone
vend i kufizuar me tipare të caktuara
Zn (zink-u)
Zn
simbol i zinkut (Zn)
zirkonium-i
zirconium
zirkon-i
zirconia
metal i ngjashëm me çelikun që përdoret në reaktorët bërthamorë, si refraktar etj.
zink-nikel
zinc-nickel
përbërje zinku dhe nikeli
zink-alumin
zinc-aluminium
përbërje zinku dhe alumini
aliazh zinku
zinc-alloy
lidhje metalike me bazë zinku
zink-u
zinc
element kimik metalik blu i bardhë që përdoret në aliazhe, për fletë metalike
.


7426 të gjetura, faqe 1 nga 372        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7