dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Fjalori i Termave

Kërko [termi shqip, termi anglisht, përshkrimi]

Rezultatet e kërkimit

Termi Shqip
Termi Anlgisht
Përshkrimi Shqip
gjenerator elektrik me lëndë djegëse
fuel cells
qelizë galvanike që transformon energjinë kimike nga reaktantë të furnizuar vazhdimisht në energji elektrike nga një proces elektrokimik
gjenerator elektrik me lëndë djegëse
fuel cells
Njësi galvanike që transformojnë energjinë kimike nga reaktantë të furnizuar vazhdimisht në energji elektrike nga një proces elektrokimi
mjet hekurudhor
rolling stock
lokomotiva, vagonat e udhëtarëve, vagonët ose cdo automjet tjetër që lëviz në një trase hekurudhore
rrjet industrial
fieldbuse
qark i stampuar
printed board
dispeçer-i
dispatcher
sustë spirale e kontaktit
whisker
sustë spirale e kontaktit(të dedektorit kristalin); Kristal në formë fijesh
ripërtëritshme
renewable
anemometri
anemometry
Matja e drejtimit dhe shpejtësi së erës
linjë krahasuese
benchmark
gabim shtypi
erratum
përballje
coping
mikrokanal
microduct
zona-t
zones
tërësi zonash
zonë-a
zone
vend i kufizuar me tipare të caktuara
Zn (zink-u)
Zn
simbol i zinkut (Zn)
zirkonium-i
zirconium
zirkon-i
zirconia
metal i ngjashëm me çelikun që përdoret në reaktorët bërthamorë, si refraktar etj.
zink-nikel
zinc-nickel
përbërje zinku dhe nikeli
zink-alumin
zinc-aluminium
përbërje zinku dhe alumini
.


7428 të gjetura, faqe 1 nga 372        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7