dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

185 Buloneritë, vidat dhe elementët ndihmës.

Kodi: 185
Statusi: Aktiv
Kryetari: Kreshnik Hakrama
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Buloneritë, vidat dhe elementët ndihmës.

Titulli në anglisht

Threaded and non-threaded mechanical fasteners and accessories.

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me përmasat, tolerancat, vetitë mekanike dhe funksionale, metodat e provës dhe procedurat e pranimit të elementëve shtrëngues, dhe në lidhje me çdo lloj mjeti që do të përdoret në makina

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 185

Fasteners

CEN/SS I09

Small tools

ISO/TC 1

Screw threads

ISO/TC 2

Fasteners

ISO/TC 4/SC 4

Tolerances, tolerance definitions and symbols (including GPS)