dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

51 Çimento dhe gëlqere ndertimi. Gips dhe prodhime me bazë gipsi

Kodi: 51
Statusi: Active
Kryetari: Flutura Ahmeti
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Çimento dhe gëlqere ndertimi. Gips dhe prodhime me bazë gipsi

Titulli në anglisht

Cement and building limes. Gypsum and gypsum based product

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 33

Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

CEN/TC 51

Cement and building limes

CEN/TC 241

Gypsum and gypsum based products

CEN/TC 303

Floor screeds and screed materials

CEN/TC 325

Crime prevention through building, facility and area design

ISO/TC 74

Cement and lime

ISO/TC 77

Products in fibre reinforced cement