dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

126 Duhan dhe produkte duhani

Kodi: 126
Statusi: I fjetur
Kryetari:
Sekretari:


Titulli në shqip

Duhan dhe produkte duhani

Titulli në anglisht

Tobacco and tobacco products

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.