dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

254 Fletë fleksibël për hidroizolim

Kodi: 254
Statusi: Aktiv
Kryetari: Niko Naska
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Fletë fleksibël për hidroizolim

Titulli në anglisht

Flexible sheets for waterproofing

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me terminologjinë, organizimin e informacionit në ndërtimin dhe proceset e inxhinierisë civile, kërkesat gjeometrike për ndërtimin, ndërtimin e elementeve dhe komponentëve duke përfshirë koordinimin modular, rregullat e përgjithshme për nyje, tolerancat dhe përshtatjen; kërkesat e performancës dhe metodat e provave për elmentët izolues. Nevoja për terminologji të përbashkët, rregullat e shkëmbimeve të informacionit, teknikat e matjes dhe përshkrimet materiale rrisin globalizimin dhe zgjerojnë tregtinë ndërkombëtare

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 254

Flexible sheets for waterproofing