dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

254 Fletë fleksibël për hidroizolim

Kodi: 254
Statusi: Aktiv
Kryetari: Niko Naska
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Fletë fleksibël për hidroizolim

Titulli në anglisht

Flexible sheets for waterproofing

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me terminologjinë, organizimin e informacionit në ndërtimin dhe proceset e inxhinierisë civile, kërkesat gjeometrike për ndërtimin, ndërtimin e elementeve dhe komponentëve duke përfshirë koordinimin modular, rregullat e përgjithshme për nyje, tolerancat dhe përshtatjen; kërkesat e performancës dhe metodat e provave për elmentët izolues. Nevoja për terminologji të përbashkët, rregullat e shkëmbimeve të informacionit, teknikat e matjes dhe përshkrimet materiale rrisin globalizimin dhe zgjerojnë tregtinë ndërkombëtare

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 254

Flexible sheets for waterproofing