dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

218 Gomë dhe prodhime gome

Kodi: 218
Statusi: Aktiv
Kryetari: Enila Laçi
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Gomë dhe prodhime gome

Titulli në anglisht

Rubber and plastic products

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me gomën dhe plastikën si dhe asembletë e tyre për të gjitha zbatimet, duke përfshirë metodat e testimit, duke marrë parasysh tashmë të kryer dhe nga ISO (organizata ndërkombëtare e standardizimit)shoqatat tregtare evropiane dhe organet kombëtare të standardizimit (me përjashtim të pajisjeve mbrojtëse të zjarrfikësve).

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 208

Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines

CEN/TC 218

Rubber and plastics hoses and hose assemblies

CEN/TC 253

Self adhesive tapes

ISO/TC 45

Rubber and rubber products