dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

269 Kaldaja avulli, bombola gazi dhe pajisje nën presion

Kodi: 269
Statusi: Aktiv
Kryetari: Artan Hoxha
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Kaldaja avulli, bombola gazi dhe pajisje nën presion

Titulli në anglisht

Transportable gas cylinders and Shell and water-tube boilers

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 44

Commercial and Professional Refrigerating Appliances and Systems, Performance and Energy Consumption

CEN/TC 46

Fireplaces for liquid fuels

CEN/TC 48

Domestic gas-fired water heaters

CEN/TC 49

Gas cooking appliances

CEN/TC 54

Unfired pressure vessels

CEN/TC 57

Central heating boilers

CEN/TC 58

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 69

Industrial valves

CEN/TC 106

Large kitchen appliances using gaseous fuels

CEN/TC 107

Prefabricated district heating and district cooling pipe system

CEN/TC 113

Heat pumps and air conditioning units

CEN/TC 130

Space heating appliances without integral heat sources

CEN/TC 155

Plastics piping systems and ducting systems

CEN/TC 156

Ventilation for buildings

CEN/TC 164

Water supply

CEN/TC 180

Decentralized gas heating

CEN/TC 191

Fixed firefighting systems

CEN/TC 197

Pumps

CEN/TC 208

Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines

CEN/TC 228

Heating systems and water based cooling systems in buildings

CEN/TC 232

Compressors, vacuum pumps and their systems

CEN/TC 235

Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution

CEN/TC 238

Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

CEN/TC 269

Shell and water-tube boilers

CEN/TC 296

Tanks for the transport of dangerous goods

CEN/TC 299

Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.

CEN/TC 312

Thermal solar systems and components

CEN/SS H07

Space heating

CEN/SS N21

Gaseous fuels and combustible gas

CEN/SS N02

Solid fuels

CEN/SS F23

Energy

ISO/TC 11

Boilers and pressure vessels