dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

309 Këpucë dhe lëkurë

Kodi: 309
Statusi: Aktiv
Kryetari: Sokrat Boçi
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Këpucë dhe lëkurë

Titulli në anglisht

Footwear and leather

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 289

Leather

CEN/TC 309

Footwear

ISO/TC 120

Leather

ISO/TC 216

Footwear