dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

47 Kimia

Kodi: 47
Statusi: Aktiv
Kryetari: Elisa Peçi
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Kimia

Titulli në anglisht

Chemistry

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me industrinë kimike në përgjithsi e cila përfshin kimikate themelore të cilat nuk përfshihen në komitete teknike të tjera. Puna e KT 47 vazhdon me një ritëm të shpejtë për shkak të zgjerimit të projekteve të ndryshme që kanë lidhje me fushën e kimisë si dhe për identifikimin e përfitimeve që priten nga standardet ndërkombëtare dhe evropiane që zbatohen në këtë fushë.Standardet e adoptuara nga ky KT janë shumë të rëndësishme pasi ka ndihmuar mjaft indusrinë kimike të ketë një rritje të ndjeshme në treg kohwt e fundit ,si dhe në kimikatet thelbësore kanë shkaktuar një përparim relativisht të madh.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 216

Chemical disinfectants and antiseptics

CEN/TC 219

Cathodic protection

CEN/TC 223

Soil improvers and growing media

CEN/TC 260

Fertilizers and liming materials

CEN/TC 276

Surface active agents

CEN/TC 332

Laboratory equipment

CEN/SS C03

Chemistry

CEN/TC 347

Methods for analysis of allergens

CEN/TC 352

Nanotechnologies

CEN/TC 369

Candle fire safety

ECISS/TC 102

Methods of chemical analysis for iron and steel

ISO/TC 47

Chemistry

ISO/TC 48

Laboratory equipment

ISO/TC 158

Analysis of gases