dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

144 Makina dhe traktorë në bujqësi

Kodi: 144
Statusi: Aktiv
Kryetari: Etleva Joic
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Makina dhe traktorë në bujqësi

Titulli në anglisht

Tractors and machinery for agriculture and forestry

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 144

Tractors and machinery for agriculture and forestry

CEN/TC 334

Irrigation techniques

ISO/TC 23

Tractors and machinery for agriculture and forestry