dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

3 Materiale elektrike dhe elektronike

Kodi: 3
Statusi: Aktiv
Kryetari: Fatmir Hoxha
Sekretari: Anita Reçi


Titulli në shqip

Materiale elektrike dhe elektronike

Titulli në anglisht

Electrical and electronic material

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CLC/SR 112

Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined)

CLC/TC 8X

System aspects of electrical energy supply

CLC/TC 55

Winding wires

CLC/TC 94

Relays

CLC/TC 86A

Optical fibres and optical fibre cables

CLC/TC 213

Cable management systems

CLC/SR 56

Dependability

CLC/SR 94

All-or-nothing electrical relays

CLC/SR 86B

Fibre optic interconnecting devices and passive components

CLC/SR 15

Solid electrical insulating materials

CLC/SR 23

Electrical accessories

CLC/SR 28

Insulation co-ordination

IEC/TC/32

Fuses

CLC/TC 46X

Communication cables

CLC/TC 20

Electric cables

CLC/SR 120

Electrical Energy Storage (EES) Systems

CLC/TC 109

Cabled distribution systems for television, sound and interactive multimedia signals

CLC/TC 23H

Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles

CLC/TC 34

Lamps and related equipment